Nemzetközi migráció

Intézetünk jóval a 2015-ös európai menekültválság előtt kezdett foglalkozni a nemzetközi migráció témakörével. Előbb a radikalizmuskutatásokhoz kapcsolódóan vizsgáltuk az előítéletesség és a bevándorlásellenesség hazai és nemzetközi mintázatait, 2010-től kezdődően pedig önálló szakterületként foglalkozunk a nemzetközi migrációs folyamatok, valamint a migrációs és integrációs politikák elemzésével, különös tekintettel a közép-kelet-európai térség országaira.

Munkatársaink a TÁRKI partnereiként már 2011-ben résztvevői voltak a „Migráns esélyek és tapasztalatok Magyarországon” című európai kutatási programnak. 2013-ban a European Liberal Forum felkérésére készítettük el első önálló országtanulmányunkat. 2015-ben pedig a Heinrich Böll Alapítvánnyal együttműködve átfogó tanulmányt jelentettünk meg az európai menekültválság magyarországi vonatkozásairól.

Tevékenységünk ezen a téren kiterjed a demográfiai és a migrációs kockázatok előrejelzésére, beleértve a Magyarországról történő elvándorlás társadalmi és gazdasági hatásainak vizsgálatát.

Meggyőződésünk, hogy a nemzetközi migráció kezelésében összhangba hozhatók az emberi jogi és a biztonságpolitikai szempontok, az e témakörben szervezett szakmai rendezvényeink is ebbe az irányba mutatnak.

Migrációs kutatásainkkal kapcsolatban keresse Juhász Attila ügyvezető igazgatót!

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon / Fax:
+36 1 430-6699 / +36 1 430-6695