Demokratikus intézmények

A Political Capital saját kutatások, leíró tanulmányok, konferenciák és szakmai workshopok keretében folyamatosan foglalkozik a világ demokráciái számára kihívást jelentő intézményrendszer-változásokkal. A magyar politikai rendszer átalakulásának vizsgálata mellett nagy figyelmet fordítunk Oroszország, Törökország és a visegrádi országok illiberális tendenciáinak elemzésére.

Megközelítésünk szerint bár a hibrid rezsimek nem számolják fel maradéktalanul a demokratikus intézményrendszert, az elszámoltathatóság, a pluralizmus, a jogállamiság, a nyilvánosság, a piacgazdaság és a civil társadalom szabadságának korlátozására törekszenek. Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk e jelenségek társadalmi előfeltételeinek kutatására is.

A demokratikus intézményeket illetően nem pusztán elemző munkát végzünk, hanem szakmai javaslatokat is megfogalmazunk. Már 2007-ben önálló javaslatcsomagot fogalmaztunk meg a hazai alapjogi és esélyegyenlőségi problémák kapcsán, kezdeményeztük a népszavazás intézményének átalakítását és javaslatokat tettünk a gyülekezési jog szabályozásával kapcsolatban.

Demokrácia-kutatásainkkal kapcsolatban keresse Juhász Attila ügyvezető igazgatót!

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon / Fax:
+36 1 430-6699 / +36 1 430-6695