Segédanyagok előítéletesség, radikalizáció és szélsőségesség ellen

2020-07-24

Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a Political Capital által, illetve közreműködésével készült anyagokat, amelyek hasznosak tanárok és fiatalokkal foglalkozó más szakemberek (pl. ifjúsági munkások, civil szervezetek munkatársai) számára, ha a demokratikus értékekkel és részvétellel kapcsolatos társadalmi témákkal és jelenségekkel kívánnak foglalkozni. Az anyagokat a Political Capital radikalizmusprevenciós és szélsőségesség elleni tevékenysége keretében készítettük vagy gyűjtöttük, és számos témát lefednek, amelyek közvetve vagy közvetlenül, de mind kapcsolódnak a radikalizációhoz és szélsőségességhez. Ilyenek például az előítélesség, a gyűlölködő és gyűlöletkeltő megnyilvánulások az online térben, a szélsőséges érvekkel szembeni ellenérvelés, az álhírek és dezinformáció felismerése, viselkedésünk a közösségi médiában, a társadalmi részvétel és érdekképviselet.

Az anyagok akár háttéranyagként, akár fiatalokkal való foglalkozásokon segédanyagként is felhasználhatóak. Vannak köztük információs anyagok, gyakorlati fókuszú útmutatók, prezentációk, videók, infografikák és foglalkozástervek is.

 

Oktatási segédanyag érzékeny társadalmi kérdések feldolgozásához fiatalokkal

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvánnyal közösen 2021-ben kidolgozott kézikönyvünk a 15-19 éves középiskolás korosztállyal foglalkozó szakembereknek kínál elméleti ismereteket és gyakorlati ötleteket, módszereket az érzékeny és esetleg megosztó társadalmi kérdések feldolgozásához. A segédanyag célja, hogy az érzékeny témákról történő beszélgetés révén erősödjön a fiatalok ellenállóképessége az előítéletes, kirekesztő és szélsőséges narratívákkal szemben.

A „Hogyan beszélgessünk fiatalokkal érzékeny társadalmi kérdésekről?" című kézikönyv három fő részből áll:

  • az elméleti bevezető háttérként segíti az érzékeny témák feldolgozását;
  • a tematikus fejezetek érzékeny társadalmi témákat vesznek sorra a társadalmi együttélés, a társadalmi nemek és a társadalmi ideológiák és vallás kategóriákba rendezve;
  • a Hova fordulhatok? és a Módszertani gyűjtemény fejezetek pedig e témák megvitatásához ajánlanak konkrét partnereket és eszközöket.
Kisokos a szélsőségességről

A segédanyag bemutatja, mi a szélsőségesség és az ahhoz vezető radikalizáció, hogyan ismerhetjük fel, miért radikalizálódik valaki, mik e folyamat veszélyei, és mit tehetünk ellene. Az anyag hasznos háttéranyag fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára, de használható közvetlenül oktatásban, fiatalokkal való foglalkozásokon is.

Megosztás előtt nézz utána! - Útmutató az álhírek felismeréséhez és a közösségi média használatához

Az útmutató közérthetően mutatja be az álhírek és dezinformáció működését, valamint azokat a társadalmi és pszichológiai mechanizmusokat, amelyek befolyásolják a viselkedésünket a közösségi médiában, és fogékonnyá tesznek az álhírek kritikátlan megosztására. Az útmutató praktikus háttéranyag fiatalokkal foglalkozó szakembereknek, de alkalmazható fiatalokkal való foglalkozásokon is, sőt, hasznos információkkal szolgál a mindennapi hírolvasók és közösségi média használók számára is.

Radikalizmusprevenciós oktatási csomag - Foglalkozások a szélsőséges eszmék és előítéletek káros hatásairól

Az „Extreme Dialogue” projekt keretében készült oktatási anyagok személyes történeteket elmesélő kisfilmekre épülnek. A szereplők saját példájukon keresztül mutatják be az előítéletesség és a szélsőséges viselkedés romboló hatásait az egyénre és a közösségre. A szereplők között van magyarországi cigány férfi, szíriai menekült, kanadai ex-szélsőjobboldali aktivista, egykori szélsőséges iszlamista Nagy-Britanniából, valamint az IRA ír terrorszervezet egy áldozata. A foglalkozások célja az érzékenyítés és a gondolkodásformálás, a fiatalok olyan állampolgári és társas kompetenciáinak fejlesztése, mint a kritikus gondolkodás, önálló véleményalkotás, érveléstechnika, tudatos médiafogyasztás, együttműködés és empátia. Az oktatási csomagok a 14-18 éves korosztályt célozzák, alkalmazhatók tanárok és trénerek által mind formális, mind nem formális oktatási tevékenység keretében.

Fiatalok mesélnek a szélsőjobboldalon tett „kitérőjükről” - mi vonzotta őket, és hogyan ábrándultak ki?

A videókban fiatalok mesélik el saját történetüket arról, miért léptek rá a jobboldali radikalizáció útjára, és később hogyan sikerült kijönniük belőle. A videók jól használhatók az oktatásban, feldolgozhatók a fiatalokkal való foglalkozásokon, akár a szélsőségességről szóló kisokossal kombinálva.

  • Tenni a hazáért - de hogyan? - Lénárt Attila tanárjelölt és aktivista elmeséli a videóban, mi vonzotta a szélsőséges gondolatok felé, és mi vette rá később elvei felülbírálására.
  • Egy ex-skinhead vallomásai - Ebben a TEDxDanubia videóban Szabó Ákos egykori „kopasz” meséli el, miért csatlakozott egy szélsőséges csoporthoz, hogyan fordult szembe az eszméivel, és hogyan sikerült kilépnie a „bajtársai” közül. (Külső tartalom, nem a Political Capital közreműködésével készült.)
Szélsőséges megnyilvánulások az iskolában - Mit tehet a tanár?

A videóban Lőrinc László történelemtanár mesél a diákok radikalizációjával kapcsolatos tapasztalatairól, és hogy mit tehet ilyen esetben egy tanár. A videó hasznos segédanyag és inspiráció tanárok és más, fiatalokkal foglalkozó gyakorlati szakemberek számára.

Inspiráló történetek - Akik kiállásukkal példát mutatnak

Magyar és más országok emberi jogi aktivistáinak inspiráló történetei segítenek megérteni, mi fán terem a civil kurázsi, kiből és hogyan lesz emberi jogi aktivista, milyen buktatókkal találkoznak, és miből merítenek erőt. A történetek esettanulmányokként felhasználhatók fiatalokkal való foglalkozásokon olyan témákról való beszélgetéshez, mint a családi háttér és a szocializáció szerepe, a társadalmi felelősségvállalás fontossága és formái, a motiváció, céltudatosság és az értékrend szerepe, az előítéletesség, a szélsőséges gondolkodás és cselekedetek veszélyei egyénekre és a közösségre.

  • Szénási Szilvia, az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány igazgatója, már kisgyerekként is gyűlölte a megkülönböztetést és az igazságtalanságot, mert első kézből kellett megtapasztalnia. Akkor sem tudja ezeket elviselni, ha másra irányulnak. Hosszú út vezetett odáig, amíg megtanulta, hogyan küzdjön meg a szégyennel és megalázottsággal, amit az őt ért előítéletesség és diszkrimináció miatt érzett, és hogy tud kiállni magáért ilyen helyzetekben. Ma egyrészt azért dolgozik, hogy csökkenjenek a romákkal szembeni előítéletek, másrészt, hogy senki ne törődjön bele, ha mások céltáblájává válik.
  • Nyirati András, az Emberség Erejével Alapítvány alapítója és vezetője, a családjától kapta szilárd értékrendjét és azt a törekvést, hogy jót cselekedjen. Sok mindenbe belekóstolt, de nem találta a helyét a világban egészen addig, amíg önkénteskedni nem kezdett egy civil szervezetnél. Ekkor ébredt rá, hogy az emberi jogi oktatás a szenvedélye. 

 

A fenti anyagok nagy része a 2019-2021 között zajló, az Európai Unió által támogatott EuroguideTegyél egy bátor dolgot és CHAMPIONs projektek keretében készült, de e projektek eredményeinek csak egy válogatott töredékét alkotják. A fenti témákba vágó sok más anyag elérhető a projektek honlapján.

Az Euroguide kezdeményezés célja, hogy segítse a fiatalokkal dolgozó szakembereket abban, hogy hatékonyan és proaktívan tudjanak fellépni az előítéletes és kirekesztő gondolkodás ellen a fiatalok körében azáltal, hogy beszélgetéseket kezdeményeznek megosztó és érzékeny társadalmi témákról, szakszerű keretek között.

A Tegyél egy bátor dolgot kezdeményezés célja a fiatalok segítése és képessé tétele arra, hogy felismerjék és fellépjenek a radikalizációval és szélsőségességgel kapcsolatos jelenségekkel szemben saját környezetükben és közösségükben.

A CHAMPIONs kezdeményezés célja egy település különböző szereplői közti együttműködés segítése annak érdekében, hogy közösen megoldásokat dolgozzanak ki olyan helyi jelenségekre, amelyek hozzájárulnak a közösség megosztottságához és esetleges radikalizációjához.

 

Az Euroguide, a Do One Brave Thing és a CHAMPIONs projekteket az Európai Unió Belső Biztonsági Alap - Rendőrség eszköze, az Extreme Dialogue projektet pedig az Európai Unió „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” egyedi programja támogatta. A támogatási szerződések száma: Euroguide 871038; Do One Brave Thing 812631; CHAMPIONs 823705; Extreme Dialogue )

 

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384