Nemzetközi kapcsolatok

2016-09-07

A Political Capital Nemzetközi kapcsolatok programjának fókuszában az Európai Uniót (EU) érintő legfontosabb politikai, intézményi kérdések, illetve az integráció jövőjét befolyásoló tényezők elemzése áll. 2013-ban háromrészes tanulmány-sorozatot készítettünk az EU intézményes és politikai válságának különböző aspektusairól. A New Pact for Europe projekt résztvevőiként nemzetközi konferenciát rendeztünk Budapesten Európa jövőjének stratégiai lehetőségeiről, továbbá tanulmányt készítettünk, amely a 28 tagállam polgárainak az EU jövőjével kapcsolatos attitűdjeit vizsgálta. Az uniós transzatlanti kapcsolatokat illetően kutatást végeztünk az EU és az Amerikai Egyesült Államok szabadkereskedelmi megállapodásáról (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), annak hazai, illetve régiós megítéléséről.

Kelet-Közép-Európával összefüggésben elsősorban a visegrádi együttműködést (V4) kutatjuk. A Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) által támogatott V4-ek és az EU jövője projekt keretén belül elemzéseket készítünk a V4 tagállamait érintő legfontosabb kérdésekről. Résztvevői voltunk annak a reprezentatív kutatócsoportnak, amely a Visegrad Insight folyóirat és a German Marshall Fund szervezésében Central European Futures (Közép-Európa jövői) címmel vizsgálta a régió előtt álló potenciális forgatókönyveket.

A program keretében nagy hangsúlyt fektetünk a magyar külkapcsolatokra, különös tekintettel Magyarország EU-politikájára, valamint az Egyesült Államokkal, Kínával és Oroszországgal ápolt kétoldalú viszonyra.

 

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384