Antidemokratikus-e a magyar társadalom?

2019-03-21

Francia, görög, lengyel, német és olasz partnerekkel közösen a Political Capital is részt vett a „Voices on Values” nevű nemzetközi kutatásban, amely a nyílt és demokratikus értékekkel kapcsolatos társadalmi attitűdöket vizsgálta hat európai országban. A reprezentatív online kérdőíven és szakértői interjúkon alapuló kutatást a német d|part kutatóintézet vezette, és az Open Society European Policy Institute támogatta.

 A magyarországi kutatás főbb eredményei:

  • A magyar társadalomban erős vágy él a politikai, a gazdasági és a szociális stabilitás iránt, fontos továbbá a kulturális homogenitás is.
  • A magyar kormány 2015 óta tartja napirenden a bevándorlás témáját, ami részben megmagyarázza a társadalom túlnyomó többsége körében tapasztalható menekült- és bevándorlóellenes attitűdöket. Mégis, úgy tűnik, hogy a magyar válaszadók közül sokan nem rezonálnak a kormány által alkalmazott etnikai alapú érvelésre.
  • A magyarok elkötelezettek a politikai, a vallási és a kisebbségi jogok védelme iránt, erősen hisznek a többségi elvben, a migráció szigorú kontrolljában, valamint a nemzeti értékek és normák tiszteletében. Az eredmények szerint ugyanakkor még azok is megosztottak az „idegenekkel” kapcsolatos véleményükben, akiknek erős érzelmi kötődésük van a nemzethez: egyik oldalon vannak azok, akiknek a patriotizmusa elválaszthatatlanul összekapcsolódik az idegenellenességgel (őket „zárt patriótáknak” neveztük), a másik oldalon pedig azok, akik elutasítják az idegenellenességet („nyílt patrióták”). E két, egyaránt 20-20 százalékot kitevő csoport gyökeresen másként vélekedik a migrációról, illetve a nyílt és demokratikus értékekről.
  • Azt is vizsgáltuk, hogy a nyílt és demokratikus értékek vajon elcserélhetők-e más, stabilitásra törekvő, zárt gondolkodásra utaló értékekre, mint például a gazdasági biztonság vagy a kulturális hagyományok védelme. Kiderült: a többség nem cserélné el a politikai képviselettel kapcsolatos jogokat vagy a véleményszabadságot. Ez alól kivételt képeznek a kisebbségek védelmével és a vallásszabadsággal kapcsolatos értékek, amelyeket többféle alternatíva reményében is elcserélnének. Ilyen lehet például a kulturális hagyományok és normák védelme, a többségi érdekek érvényesülésének biztosítása, annak garantálása, hogy az állampolgárok ne érezzék magukat idegennek saját országukban, vagy az az ambíció, hogy Magyarországon mindenki azonos kulturális értékekben osztozzon.
  • A válaszok egyes esetekben fontos ellentmondásokra világítanak rá. Elméletben például bár erős a nyílt értékek támogatottsága, a gyakorlatban sokszor ezzel ellentétes állításokat fogalmaznak meg a válaszadók. Közel fele azoknak, akik szerint a kormánynak biztosítania kell, hogy a média pozitív képet fessen Magyarországról, azt is fontosnak tartja, hogy a média kritizálhassa a kormányt.
  • A legfőbb érték, amely a politikai és demokratikus jogok mellett a válaszokban megjelenik, a jövedelmi stabilitás iránti elsöprő vágy. A válaszadók egyharmada választana inkább jövedelmi stabilitást bizonyos politikai vagy demokratikus jogok helyett. Szintén egyharmad azok aránya, akik egyformán fontosnak tartják a kettőt, és azoké is, akik szerint fontosabbak a politikai jogok a jövedelmi kiszámíthatóságnál.

A magyarországi eredményeket bemutató angol nyelvű jelentés itt, az angol nyelvű összefoglaló pedig itt olvasható. A többi nemzeti tanulmány, valamint a hat ország eredményeit összehasonlító tanulmányok a Voices and Values projekt honlapján érhetők el angolul.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384