Mandátumkalkulátor - 2022

2022-03-29

A nagy sikerű 2018-as Mandátumkalkulátor után az idei választásokra is készített egyet a Political Capital és az Átlátszó. Mandátumkalkulátorunk a felhasználó tippjei alapján a hatályos választási szabályok szerint készít mandátumbecslést. A kalkulátor az alább részletezett módon működik,  bár tökéletes eredményt nem adhat – ezt nyilván semmilyen modell nem fogja megtenni. Minél életszerűbb tippeket írunk viszont be, annál pontosabb lesz a kalkulátor becslése is, ugyanakkor a választási rendszer egyes elemeinek megjelenítéséhez és elemzéséhez is jó eszközül szolgál. Érdemes például kipróbálni, hogy 50-50%-ot adunk a két nagy politikai erőnek, és megfigyelni, hogy a 106 egyéni kerületből ez esetben mennyi jut az egyiknek és mennyi a másiknak. Igen, ez a kerülettérkép hatása. Ezenkívül a külhoni voksok súlyának megjelenítésére is tökéletesen alkalmas a kalkulátor. Kellemes tippelgetést kívánunk. Vigyázat, addiktív!

A részvételi arány megtippelése

A „Belföldi részvétel” csúszka mozgatásával beállíthatja, hogy tippje szerint mekkora lesz a magyarországi részvétel (a maximum értéket a névjegyzékben szereplő magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárok száma adja). A „Külhoni részvétel” csúszka segítségével a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező aktív választók számát is megtippelheti (a maximum értéket a levélben szavazók névjegyzékén szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező állampolgárok száma adja). A külképviseleteken szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező szavazókat a kalkulátor nem különbözteti meg, egyszerűen a „belföldi” kategóriába sorolja őket.

A pártok támogatottságának megtippelése

Kalkulátor azt kéri a felhasználótól, hogy tippelje meg a megadott négy párt(szövetség) belföldi, illetve külhoni listás támogatottságát. Ezt a pártlisták neve melletti csúszkák mozgatásával lehet megtenni. Célszerű az egeret használni, a billentyűzet nyilaival pedig egy százalékpontonként léptethetők az értékek.

Mandátumkalkulátorunk nem engedi, hogy 100 százalékpontnál többet osszunk ki, illetve addig nem kezdi el a számítást, amíg nem talált gazdára a szavazatok legalább 90%-a. Ez azt is jelenti egyben, hogy nem kötelező mind a 100 százalékpontot kiosztani; ha például a pártokra leadott összesített szavazatarány 93%, a fennmaradó 7 százalékpontra a kalkulátor úgy tekint, mintha a parlamentbe be nem jutott pártokra adták volna le őket, ezért elvesznek. A tippek beírásakor érdemes figyelni a „Kiosztva” felirat alatti értékeket, amelyek folyamatosan jelzik, a tippek beírása során hány százalékpontot osztott már ki a felhasználó – belföldön és külföldön.

Az országos listás tippek mandátumokká alakítása

Az egyes egyéni választókerületekben a modell az adott pártra a 2018-as országgyűlési választás alapján jellemző területi súly alapján számítja ki a párt jelöltje által megszerzett szavazatok számát. Ezt az egyéni kerületi súlyt úgy kapjuk meg, hogy az adott pártlista egyéni választókerületben elért százalékos eredményét elosztjuk a pártlista országos százalékos eredményével.

Ha tehát a 2018-as választáson az XY pártnak 50% volt az országos listás támogatottsága, de ez kerületenként 45-55% között szóródott, akkor azokban a kerületekben, ahol 45%-ot szerzett, az egyéni kerületi súly 90% lesz, ahol pedig 55%-ot ért el, ott 110% (a többi kerületben pedig a kettő közötti értékek képződnek). A kalkulátor ezt az egyéni kerületi súlyt szorozza meg a felhasználó országos listás tippjével, mind a 106 kerületben.

Tehát, ha azt tippeljük, hogy az említett XY párt idén 40%-ot szerez országosan, akkor ezt az értéket az egyéni kerületi súlyokkal beszorozva azt fogjuk látni, hogy a párt 36-44% között fog idén teljesíteni a különböző kerületekben.

A modell a Fidesz-KDNP és az MKKP esetében a pártok saját 2018-as területi eloszlásából számolja ki az egyéni kerületi súlyokat. A Mi Hazánk esetében – mivel a 2018-as választás idején a párt még nem létezett – a Jobbik egyéni kerületi és országos eredményeiből képzi a súlyokat. Az Egységben Magyarországért esetében pedig a DK, az Együtt, a Jobbik, az LMP, a Momentum és az MSZP-Párbeszéd listáinak összesített adataiból képződik az egyéni kerületi súly.

A további két, országos listát állító pártnak nincs érdemi esélye az ötszázalékos küszöb megugrására, szerepeltetésük feleslegesen bonyolulttá tenné a kalkulátort, ezért csak a négy mérhető támogatottságú pártlistát szerepeltetjük. Implicit módon azonban fenn lehet tartani a két további pártlista számára is szavazatokat úgy, hogy a tippek beírása során nem osztjuk ki mind a száz százalékpontot.

A kalkulátor feltételezi továbbá, hogy nincs szavazatmegosztás, tehát egyéniben és listán minden választópolgár ugyanarra a politikai erőre szavaz. A kalkulátor azokban a kerületekben sem számol átszavazással, ahol a Mi Hazánknak és az MKKP-nek nincs egyéni jelöltje, de ez elhanyagolható mértékben torzítja csak a mandátumszámítást.

Miután a kalkulátor minden párt minden jelöltje esetében megállapítja a szavazatszámot, kihirdeti a 106 egyéni kerületi győztest. A térképen jól láthatóan meg is jelenik, hogy mely pártok jelöltjei hol nyertek. A halványított színnel jelölt kerületekben az első és a második helyezett közötti különbség kevesebb mint 3 százalékpont. Értelemszerűen ezek azok az egyéni kerületi győzelmek, amelyek az adott tipp mellett a legbizonytalanabbak, de a töredékszavazat-számítás miatt a kalkulátor minden egyes kerületben kötelezően győztest hirdet.

A választójogi törvény útmutatása szerint a listásmandátum-kiosztáshoz összeadódnak a magyarországi és a külhoni választók listás szavazatai, illetve az egyéni ágról érkező töredékszavazatok. Nemcsak a vesztes jelöltekre leadott szavazatok, hanem az egyéni mandátumot szerző jelöltek győzelméhez nem szükséges voksok is megjelennek töredékszavazatként.

Az összes (belföldi és külhoni) országos listás szavazat 5%-ánál (a Fidesz-KDNP esetében 10%-ánál, az Egységben Magyarországért esetében 15%-ánál) kevesebb voksot gyűjtő pártlisták nem szerezhetnek listás mandátumot, a rájuk leadott szavazatok elvesznek. A parlamentbe jutott pártok listái között a 93 (vagy 92, lásd lejjebb) mandátumot a kalkulátor a d’Hondt-mátrixszal osztja ki.

A modell megbízhatósága egyfelől a területi súlyok viszonylagos állandóságára, másfelől pedig arra épül, hogy az egyes egyéni választókerületi eredményekben a modellezetthez képest várható eltérések kiegyenlítik egymást. A számítás ezért az országos eredmény szempontjából – néhány mandátumos hibahatáron belül – megbízható, az egyes egyéni választókerületi győztesek előrejelzésére azonban korlátozottabban alkalmas.

A nemzetiségi listák kedvezményesmandátum-szerzése

Az országos nemzetiségi önkormányzatoknak lehetőségük van nemzetiségi listát állítani, amelyek kedvezményesen juthatnak mandátumhoz (ennek számításáról részletesebben itt olvashat). Alacsony lélekszámuk okán 13-ból 11 nemzetiségnek matematikai esélye sincs a kedvezményesmandátum-szerzésre, az Országos Roma Önkormányzatnak pedig nem sikerült a 2022-es választásra listát állítania.

Idén tehát – ahogy 2018-ban is – egyedül a német nemzetiségi lista szerezhet kedvezményes mandátumot. Ha így lesz, a pártlisták között a 93 helyett csak 92 listás mandátumot lehet kiosztani. A „Német nemzetiségi mandátum” gombnál van lehetőség arra, hogy megtippelje, a német nemzetiség idén is szerez-e kedvezményes mandátumot.

A Mandátumkalkulátor a felhasználó tippjei alapján a 2011. évi CCIII. törvényben foglalt választási szabályok szerint készít mandátumbecslést. A kalkulátor az alább részletezett megkötésekkel működik, tökéletes eredményt, mint semmilyen modell, nem adhat. Minél életszerűbb tippeket írunk be, annál pontosabb lesz a kalkulátor becslése is, de a választási rendszer egyes elemeinek (például a külhoni voksok súlyának, a kerülettérkép torzításának) megjelenítéséhez és elemzéséhez is jó eszközül szolgál.

 

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384