Nyílt levél a 2022-es országgyűlési választásokon részt vett pártoknak

2022-05-06

A Transparency International Magyarország (TI), a K-Monitor és a Political Capital (PC) nyílt levélben fordult a 2022. április 3-án megtartott országgyűlési választáson országos listát állító pártokhoz. A szervezetek szerint a megmérettetésen olyan, komolyan vehető politikai ambíciókat nem mutató pártok, így a Megoldás Mozgalom (MeMo) és a Normális Élet Pártja (NÉP) is elindultak, amelyek nem érték el a bejutási küszöböt, sőt, utóbbi a szavazatok 1 százalékát sem szerezte meg. A vonatkozó törvény értelmében e pártok kampányköltéseit az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kizárólag valamely jelölt vagy jelölő szervezet kérelmére ellenőrzi. A kezdeményezők emlékeztetik a pártokat: rajtuk múlik, hogy az ÁSZ legalább a törvényi minimumot meglépi-e a MeMo és a NÉP által a kampány során elköltött pénzek ellenőrzése terén. Az ÁSZ eljárásának a hatékonyságában azonban nincs okunk bízni, ezért a levélben a TI, a K-Monitor és a PC arra kérte a választáson részt vett összes pártot, hogy teljes körűen hozzák nyilvánosságra a kampánykiadásaikkal kapcsolatos minden adatot, azon belül is elsősorban a beszerzésekre vonatkozó szerződéseiket, valamint a kifizetéseket igazoló számlákat.

A három szervezet a pártoknak címzett közös nyílt levele teljes terjedelmében:

Tisztelt Pártvezetők!

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 9. §-a értelmében az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a választási kampányra fordított állami és más pénzeszközök felhasználását a mandátumhoz nem jutott jelölőszervezetek esetében kizárólag valamely jelölt vagy jelölő szervezet kérelmére ellenőrzi.

Kérelem hiányában az ÁSZ ellenőrzése a listás szavazatok legalább 1 százalékát megszerző, de mandátumhoz nem jutott pártok által indított egyéni jelöltek számához igazodó állami kampánytámogatás felhasználásának az ellenőrzésére korlátozódik. Vagyis a Normális Élet Pártja teljes egészében elkerülné az ÁSZ által történő ellenőrzést, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Megoldás Mozgalom esetében pedig elmaradna e pártok egyéni jelöltjei kampányköltéseinek, valamint az e pártok által állított egyéni jelöltek után járó állami kampánytámogatáson kívül felhasznált kampánypénzeknek az ellenőrzése.

2018-ban a pártok mulasztása miatt még az ÁSZ korlátozott hatékonyságú ellenőrzésének a kockázatát is elkerülhették a kampánypénzekkel visszaélő pártok. Fontosnak gondoljuk, hogy ez ne ismétlődjék meg, és legalább a törvények adta keretek között sor kerüljön a 2022-es országgyűlési választáson indult, de a bejutási küszöböt el nem érő pártok kampánykiadásainak az ellenőrzésére. Ennek érdekében emlékeztetjük Önöket arra, hogy a fent hivatkozott törvényi rendelkezés értelmében bármely párt jogosult az ÁSZ eljárásának a kezdeményezésére. Különösen jelentősnek gondoljuk azt, hogy a választást megelőzően komolyan vehető politikai ambíciókat nem mutató pártok, vagyis a Megoldás Mozgalom és a Normális Élet Pártja esetében is sor kerüljön mind a pártok, mind a jelöltjeik kampánykiadásainak a tételes vizsgálatára.

A kampánykorrupció megfékezéséért régóta küzdő szervezetekként a K-Monitor, a Political Capital és a Transparency International Magyarország tisztában van azzal, hogy az Állami Számvevőszék kampánykiadások ellenőrzésére irányuló eljárása önmagában alkalmatlan a szabálytalanságok feltárására és megfékezésére. Ezért a 2022. évi országgyűlési választáson részt vett valamennyi pártot arra kérjük, hogy a törvények által megkövetelt, de a tényleges kampánykiadásaikról semmiféle érdemi tájékoztatást nem nyújtó beszámoló elkészítésén és közzétételén túlmenően teljeskörűen hozzanak nyilvánosságra a kampányra fordított pénzeszközeikre és azok forrására vonatkozóan minden adatot, mindenekelőtt a kampányeszközök beszerzésére megkötött szerződéseiket és a kampánykifizetéseket igazoló iratokat, számlákat.

Bízunk a kérelmünk teljesítésében.

Budapest, 2022. május 5.

Tisztelettel:
dr. Martin József Péter
ügyvezető igazgató
Transparency International Magyarország
(a Political Capital és a K-Monitor nevében is eljárva)

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384