A Political Capital működésének irányelvei

2022-06-30

Mi a Political Capital

A Political Capital 2001-ben alapított független politikai kutató, elemző és tanácsadó intézet, amely nem kötődik sem párthoz, sem kormányzati szervezethez. Kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerünk révén intézetünk Magyarország és a kelet-közép-európai régió egyik legbefolyásosabb agytrösztjévé nőtte ki magát.

 

Általános alapelvek

Független és pártatlan intézetként is elkötelezettek vagyunk az emberi jogok, a parlamentáris demokrácia, a piacgazdaság és az euroatlanti orientáció mellett. Célunk, hogy párbeszédet generáló rendezvényeinkkel, politikai elemzéseinkkel, kvantitatív és kvalitatív kutatásainkkal:

  • hozzájáruljunk a politikáról való kritikus gondolkodáshoz, a politika jobb megértéséhez,
  • elősegítsük az ismereteken és tényeken alapuló politikaformálást és közbeszédet,
  • olyan politikai témákat emeljünk be a közbeszédbe, amelyeknek – közvetlenül vagy közvetve – komoly hatása van az állampolgárok mindennapi életére.

A működési irányelv hatálya a Political Capital munkatársaira terjed ki.

A Political Capital tevékenysége a törvényességen (a magyar és az európai uniós jogszabályoknak megfelelően), az átláthatóságon, a függetlenségen és a szakmaiságon alapul.

A Political Capital munkatársai nem lehetnek tagjai pártnak, munkájuk során kötelesek nyilatkozni más fő- vagy részállású munkaviszonyukról.

 

Információk kezelése

A Political Capital munkatársai az intézet működése során tudomásukra jutott információkat kötelesek bizalmasan kezelni, azokat más szervezet javára vagy sérelmére, illetve saját érdekükben nem használhatják fel.

 

Nyilvánosság és pártatlanság

A Political Capital tevékenységének alapja a nyilvánosság és a pártatlanság. Kutatásaink, elemzéseink, szakpolitikai javaslataink a közjót szolgálják, azok minden, a demokratikus értékeket és emberi jogokat valló politikai, társadalmi és gazdasági szereplő számára hozzáférhetőek és szabadon felhasználhatóak. A nyilvánosság megfelelő biztosítása érdekében a Political Capital honlapot, blogot és közösségimédia-felületeket működtet, tevékenysége során sajtóközleményeket, elemzéseket, tanulmányokat és egyéb publikációkat ad ki, illetőleg rendezvényeket szervez.

 

Támogatók, partnerszervezetek

A Political Capital csak olyan szervezetektől fogad el támogatást, illetve csak olyan szervezetekkel köt szerződést, létesít partneri kapcsolatot, melyek

  • egyetértenek a Political Capital által vallott értékekkel,
  • tevékenységük a törvényességen, az átláthatóságon és a szakmaiságon alapul.

 

Kutatásaink, elemzéseink, publikációink alapelvei

E tekintetben A kutatási integritás európai magatartási kódexét tarjuk irányadónak

  • Megbízhatóság a kutatás minőségének biztosításában, ami tükröződik a tervezésben, a módszertanban, az elemzésben és a források felhasználásában.
  • Becsületesség a kutatások átlátható, tisztességes, átfogó és elfogulatlan módon történő kidolgozásában, végrehajtásában, bírálatában, jelentésében és kommunikálásában.
  • Tisztelet a kollégák, a kutatás résztvevői, a társadalom, az ökoszisztémák, a kulturális örökség és a környezet iránt.
  • Elszámoltathatóság az ötlettől a publikációig tartó kutatás, annak irányítása és szervezése, a képzés, a felügyelet és a mentorálás, valamint a kutatás tágabb hatásai terén.

 

Irányelveink a gyakorlatban

A fent megfogalmazottak maradéktalan teljesítését a Political Capital ügyvezetője, operatív és szakmai vezetője testületként ellenőrzi és felel azok betartásáért. Amennyiben szükséges, külső szakértőt vonnak be egy-egy helyzet kezelésébe, megoldásába.

 

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384