Orbán-Medgyessy vita

2002-03-21

Április 5-én, hosszas vita és kölcsönös üzengetés után létrejött az Orbán Viktor és Medgyessy Péter közötti miniszterelnök-jelölti vita. A vita megítélésünk szerint nagyjából az előzetes elvárásoknak megfelelően alakult. Egyik fél sem próbálkozott semmilyen újítással, nem voltak drámai jelenetek és megtervezett, színpadias akciók. A felek nem éltek azzal a lehetőséggel, hogy a vita a kampánycsend előtti utolsó politikai esemény, amelynek hatásai így másnap már sem nem korrigálhatók, sem nem erősíthetők. A két jelölt ebből a szempontból inkább egyfajta biztonságra törekedett: kerülték a váratlan helyzeteket, és pártjaik már meglévő toposzaiból építkeztek. Nem igazolódott be a vélhetően mindkét oldalon megfogalmazódott a félelem, hogy a másik fél olyan állításokat fogalmaz majd meg, olyan adatokat tesz közzé, amelyek nem felelnek meg a valóságnak, ám amelyeket a vitában cáfolni nem lehet. A vita nélkülözte a váratlan elemeket. Ezáltal a felek elérték, hogy azok a szituatív elemek, amelyeknek egy ilyen vitában potenciálisan igen nagy szerepük lehetett volna, e vitában nem játszottak döntő szerepet.

A vita a felek személyiségét, stílusát illetően sem hozott váratlan fordulatokat. Előre tudható volt, hogy Orbán Viktor gyakorlottabb vitázó. A miniszterelnök valóban jobban, összeszedettebben, kevesebb hibával beszélt. Orbán Viktor általában igen jól replikázott Medgyessy Péter szavaira, bár "monológjaiból" mintha ezúttal hiányzott volna a szenvedély, az elkötelezettség. Orbán Viktor többször mintha "felmondta" volna a leckét. Ennyiben - megítélésünk szerint - Pokorni Zoltán teljesítménye a csütörtöki vitában jobb volt. A miniszterelnök ugyanakkor bravúrosan kontrázott; egyértelművé vált, hogy a váratlan helyzeteket, illetve ellenfelének kérdéseit jobban kezeli.

Medgyessy Péter kezdettő fogva lemondott arról, hogy Orbánt saját térfelén győzze le. A szocialista jelölt nem változtatott korábbi stílusán; nem igyekezett többet és meggyőzőbben mosolyogni, nem gesztikulált "őszintébben". A szocialista politikus a vitában többször zavarba jött és elemi nyelvtani hibákat vétett. Mindez azonban nem hatott meglepetésként, mert Medgyessy implicit módon jó előre bejelentette: a retorika terén a miniszterelnök jobban áll. A szocialista politikus a debattőr miniszterelnökkel szemben mint "őszinte" politikus igyekezett megjelenni, akinek legfőbb erénye, hogy saját magát adja. Ez megítélésünk szerint jó stratégia volt Medgyessy részéről. Felismerve, hogy a szópárbajban nem győzhet, a szópárbajban való győzelem helyett személyiségének őszinteségével kívánt nyerni. Különösen szerencsés volt, hogy ezt a tényt jó előre bejelentette, s a vita legelején megismételte.

A vita kimenetelének megítélése csak kontextusban történhet. E kontextus lényege, hogy az elvárások nem voltak azonosak a két politikussal szemben. Az általános vélemény az volt, hogy Orbán egyértelmű győzelmet arat majd. Ehhez az elváráshoz képest érdemes a két politikus teljesítményét mérni. Ezen elváráshoz képest pedig Medgyessy nem szerepelt rosszul; Orbán nem aratott kiütéses győzelmet. Bár a vitában nyújtott teljesítménye a miniszterelnöknek talán jobb volt, tőle eleve ezt várta mindenki, így ennek értéke talán csekélyebb, mint Medgyessy gyengébb, de a vele támasztott elvárásoknál jobb szereplése.

Medgyessy szempontjából a vita elfogadásának legfőbb indoka az volt, hogy magát, mint a kormányfő hiteles kihívóját tüntesse fel. A vita előtt a szocialista politikus sok szempontból "sötét ló" volt - nem volt egyértelmű mit és hogyan képvisel, mit és hogyan valósítana meg kormányra kerülve. A vita segített neki eloszlatni e képet. A vitában mutatott "őszinte" image ahhoz nyújtott segítséget Medgyessynek, hogy egy alternatív világképet vázoljon fel a választóknak. E világkép kétségkívül avíttabbnak tűnt, mint Orbáné. Megítélésünk szerint azonban Medgyessy világképe - az akadozó stílussal, a hosszasan kifejtett magyarázatokkal, a szerencsétlen grimaszokkal együtt - megtestesítette mindazt, ami a Fideszből hiányzik.

Több elemző leírta már, hogy Orbán Viktor "civil" megfelelője leginkább a határozott, céljait elérni képes és ezért gyakran a legalitás határait is kereső vállalkozó lehet. Sokan vannak azonban, akikből ez a mentalitás hiányzik. Számukra Medgyessy hiteles alternatívát nyújtott. Megítélésünk szerint nem teljesen eltúlzott az a fideszes elképzelés, hogy a pártok különbsége világlátásbeli különbség, ahol az "optimista tenni vágyás" áll szemben a "pesszimista, beletörődő, az akaratot nem becsülő" magatartással. Ha a normatív hangsúlyokat elhagyjuk, tény, hogy míg a Fidesz számára első valóban az "akarat" - ezt hangsúlyozta Pokorni éppen úgy, mint Orbán - , addig az ellenzék számára az adott lehetőségek szabta keretek sokkal fontosabbak. Ez a különbség azonban vélhetően a választókban is megvan. Nincs okunk arra, hogy azt feltételezzük: a választók az elmúlt négy évben valamennyien a voluntarizmus álláspontjára helyezkedtek volna, amely korábban annyira idegen volt a magyar politikától. Sokan nyilván ezt tették, ám sokak számára ez "fideszes nyomulásként", agresszív törtetésként jelent meg. Számukra Medgyessy azért tűnhetett hitelesnek, mert valóban egy másik Magyarország lehetőségét vázolta fel, s jelenítette meg személyében is.

Medgyessy tehát vélhetően megfelelt azok elvárásainak, akiknek elegük van a Fidesz-kormányból. Kérdés azonban, hogy vajon ez elég lesz-e a választások megnyeréséhez. Azoknak, akik eddig bizonytalanul ítélték meg a kormány teljesítményét - vagyis nem húztak egyik oldalra sem -, Medgyessy már kevesebb támpontot adott, hogy miért érdemes a szocialistákra szavazni. Megítélésünk szerint ezért Medgyessy szereplése alkalmas volt arra, hogy az MSZP-től az utóbbi hetekben elpártolt szavazókat visszahódítsa, ám arra kevésbé, hogy a bizonytalanokat megszólítsa. Akik eddig sem szerették különösebben az MSZP-t, s legfeljebb a "kisebbik rossz" elve alapján szavaztak volna rá, azok Medgyessy szereplése láttán sem valószínű, hogy megkedvelték volna a szocialistákat. Márpedig nincs kizárva, hogy a választások megnyerésére Medgyessynek olyan szavazókra is szüksége lenne, akik korábban soha nem szavaztak az MSZP-re. Megítélésünk szerint számukra nem volt túl meggyőző Medgyessy szereplése.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384