Az SZDSZ és az MDF kampánytémái

2004-05-21

Az SZDSZ és az MDF európai parlamenti kampányában egyaránt igyekszik elkülöníteni magát a két nagyobbik párttól, emellett politikájának középpontjába konkrét ügyeket (az SZDSZ az adócsökkentést, az MDF a korrupciót és az iraki kérdést) állít. A tematizációs versenyben ugyanakkor hátrányt szenvednek az MSZP-hez és a Fidesz-MPSZ-hez képest, mivel kezdeményezéseik gyakran "elvesznek" a nagy támogatottságú pártok politikai csatájában, valamint a "nagyok" gyakran "ráépülnek" a "kicsik" témáira. Ugyanakkor mind az SZDSZ, mind az MDF számára előnyt is jelent, ha a vezető pártok reagálnak programjukra, kezdeményezéseikre, mert így fokozottan a média érdeklődésének középpontjába kerülnek.

HÍR: 2004. május 19-én az SZDSZ kezdeményezésére az adócsökkentésről tartottak vitanapot a Parlamentben. Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke pártja álláspontját ismertetve kijelentette: 2005-ben mindenképpen csökkenteni kívánják a személyi jövedelemadó kulcsait, valamint a sávhatárok kitolása is terveik között szerepel. A kisebbik kormánypárt elnöke hangsúlyozta, hogy nem szavaznak meg semmilyen újabb adót, azonban olyan javaslatokat sem, amelyek megnövelnék a költségvetés kiadásait. Herényi Károly, az MDF frakcióvezetője feleslegesnek nevezte a vitát, mivel véleménye szerint egyetlen normális országban sem beszélnek komolyan az adótörvényekről az év közepén. Az ellenzéki politikus továbbá bejelentette, hogy az MDF módosító javaslatot nyújt be az örökösödési illeték eltörlése érdekében.

ELEMZÉS

Az SZDSZ kampánya

A Szabad Demokraták Szövetsége már 2004 elején megkezdte európai parlamenti választási kampányát. A párt minden héten feltesz egy kérdést, amelyre alternatívaként liberális, konzervatív és szocialista válaszlehetőségeket kínál. Az SZDSZ kiadta a "Liberális Chartát" is. A szabaddemokraták tehát értékorientált kampányt folytatnak, hangsúlyozva a párt ideológiai meghatározottságát, a kampányban "a magyar liberális pártként" jelennek meg. A párt tehát igyekszik minél inkább elkülönülni a két meghatározó párttól, az MSZP-től és az Fidesz-MPSZ-től, miközben önmagát pozitív módon meghatározva hárompólusú politikáról kommunikál.

A liberalizmushoz kapcsolódóan az SZDSZ a kisebb állam megteremtését tűzte ki célul, a kampány fő programpontja az adócsökkentés, amely folyamatosan jelenlévő elem a párt politikájában a 2002-es választási kampány óta. A legmarkánsabban korábban László Csaba pénzügyminiszter 2003. július 16-i bejelentése kapcsán állt ki az SZDSZ az adócsökkentés mellett, amikor a pénzügyi tárca vezetője annak esetleges elmaradásáról nyilatkozott. Kuncze Gábor pártelnök a koalícióban maradás értelmét is felvetette.

A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy az "adócsökkentés pártja" imázs alkalmas az SZDSZ számára szavazatszerzésre, hiszen mind 2003 nyarán, mind a 2004-es kampányban emelkedett az SZDSZ népszerűsége.

   
Az SZDSZ népszerűsége a biztos szavazó pártválasztók körében:
2003. július
2
2003. augusztus
6
2004. április
4
2004. május
7
   

Forrás: Medián

Az MDF kampánya

A Magyar Demokrata Fórum európai parlamenti választási kampányának középpontjában a "Normális Magyarországért!"-program áll. A párt fő témája a korrupció, ez által kívánja magát elkülöníteni az állítása szerint egymással "összejátszó" MSZP-től és Fidesz-MPSZ-től. Az SZDSZ-hez hasonlóan az MDF is a harmadik erő szerepét igyekszik betölteni, a szabaddemokratákkal ellentétben azonban a két nagyobb párthoz képest, azaz negatív módon határozza meg magát.

A Fórum folyamatosan hangsúlyozza az iraki magyar misszió hazahívását is. A kérdésben a párt következetes álláspontot képvisel, 2002 decemberében nem szavazta meg az afganisztáni magyar orvoscsoport kiküldését. A katonák hazahívása ügyében a közvélemény többségi véleményét képviseli az MDF.

A párt kezdeményezése a "haláladó", azaz az örökösödési illeték megszüntetésére találkozási pontként is szolgálhat a kisebb parlamenti pártok kommunikációjában, hiszen egybecseng az SZDSZ adócsökkentést hangsúlyozó programjával.

Az SZDSZ és az MDF lehetőségei a nyilvánosságban

Az SZDSZ és az MDF kezdeményezései nem tudnak tartós és stabil pozíciót szerezni az MSZP és a Fidesz-MPSZ, többnyire egymásra reagáló kommunikációja által lefoglalt médiatérben. A két párt politikája és témái jórészt csak akkor tudnak napirendre kerülni, ha a nagyobb támogatottsággal rendelkező két párt figyelmét felkeltik, ezáltal saját kommunikációjukba is beépítik azokat, vagy ellentétes véleményt fogalmaznak meg. Ennek az a veszélye a szabaddemokraták és a Fórum számára, hogy a választók a későbbiekben már az MSZP-hez, illetve a Fidesz-MPSZ-hez kötik az általuk felvetett témákat, kezdeményezéseket.

Az SZDSZ adócsökkentést hangsúlyozó elképzelései 2003 nyarán elsősorban a koalíciós konfliktus miatt tudtak tartósan témául szolgálni, majd nem sokkal később az MSZP is szembeszállt az ügyben László Csaba pénzügyminiszterrel, így az adócsökkentés elhalasztása elleni politikai győzelem nem kizárólag a szabaddemokratákhoz kötődött. 2004. május 26-a, azaz a Fidesz-MPSZ nemzeti petíciója ugyanakkor jó alkalom volt az SZDSZ számára, hogy megjelenítse magát, mint az adók emelése ellen küzdő politikai erőt.

Az MDF már 2003 márciusában is az iraki magyar kontingens hazahívását javasolta, ám a belpolitika egyik legfontosabb témájává csak május 10-én vált a kérdés, miután a Fidesz-MPSZ is felülvizsgálta álláspontját. Ezt követően a Fórum törekvése a nyilvánosságban vesztett hangsúlyából, a Fidesz-MPSZ azonban sikerrel tette politikai üggyé a kérdést.

KOMMENTÁR: Az SZDSZ és az MDF európai parlamenti kampányában egyaránt igyekszik elkülöníteni magát a két nagyobbik párttól, emellett politikájának középpontjába konkrét ügyeket (az SZDSZ az adócsökkentést, az MDF a korrupciót és az iraki kérdést) állít. A tematizációs versenyben ugyanakkor hátrányt szenvednek az MSZP-hez és a Fidesz-MPSZ-hez képest, mivel kezdeményezéseik gyakran "elvesznek" a nagy támogatottságú pártok politikai csatájában, valamint a "nagyok" gyakran "ráépülnek" a "kicsik" témáira. Ugyanakkor mind az SZDSZ, mind az MDF számára előnyt is jelent, ha a vezető pártok reagálnak programjukra, kezdeményezéseikre, mert így fokozottan a média érdeklődésének középpontjába kerülnek.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384