Az oroszlán ugrani készül?

2007-08-09

A Magyar Gárda kapcsán elsősorban a baloldali lapok publicistái nyilvánultak meg, akik egyöntetűen elítélték a szervezetet, abban alkotmányellenes és veszélyes, paramilitáris csoportosulást látva. A jobboldali sajtóban az ügy kisebb visszhangot kapott, a megjelent vélemények szerint azonban a gárda veszélyességét a baloldali sajtó eltúlozza, és a támadások mögött csak a már megszokott manipuláció és hisztériakeltés áll.

Vona Gábor, a radikális Jobbik Magyarországért Mozgalom vezetője a közelmúltban bejelentette: a Magyar Gárda néven önkéntes alapon szerveződő polgárivédelmi szervezetet kívánnak létrehozni. A szervezet egyebek mellett

> Publicisztikák
Veress Jenő: Oszolj! (Népszava, 2007. augusztus 4.)
Révész Sándor: Vakulj, magyar! (Népszava, 2007. augusztus 4.) 
Szerető Szabolcs: A fasiszta ördög (Magyar Nemzet, 2007.augusztus 7.) Seres László: A fekete egyenruhás hadisírgondozók támadása (Hírszerző, 2007. augusztus 8.) 
Mészáros Tamás: Sötét mozgás (168 óra, 2007. augusztus 9.) 
Nagy N. Péter: Nem kell félnetek (Népszabadság, 2007. augusztus 9.)

 rend- és polgárvédelmi feladatokat kíván ellátni, azonban a fizikai képzést is fontosnak tartja. Vona Gábort szerint a gárda "háborús helyzetben kész a haza védelmére kelni". A szervezők az évvégére szeretnék elérni az ezres létszámot, közlésük szerint már kétszáznál is többen jelentkeztek . A gárda tagjai fekete egyenruhát viselnek majd, árpádsávos címerrel, jelképük pedig egy üvöltő oroszlán. A Magyar Gárda zászlóbontó gyűlésén, augusztus 25-én Für Lajos, egykori honvédelmi miniszter adja át az első megbízóleveleket.

Az MDF elítélte a kezdeményezést, álláspontja szerint annak célja a csendes többség megfélemlítése. A Magyar Munkáspárt 2006 a Legfelsőbb Ügyészséghez fordult, hogy az semmisítse meg a Magyar Gárda Egyesület bejegyzését és tiltsa be a szervezetet. Szabadai Viktor, az SZDSZ budapesti elnöke Fónagy Jánosnak, a Fidesz fővárosi elnökének címzett levelében azt kérdezte: a Fidesz meddig vállalhatja a Jobbik III. kerületi elnökét frakciótagként Óbudán? "Egy élhető városban nincs helye fasisztoid jellegű félkatonai csoportosulásoknak, ebben azt gondolom, egyetértünk" - írta. Cser-Palkovics András, a Fidesz-MPSZ helyettes szóvivője kijelentette: a Fidesz megalakulása óta kiáll az alkotmányos jogok érvényesülése, így az egyesülési jog szabad gyakorlása mellett. Természetesen az egyesülési jogukkal élő állampolgároknak és szervezeteiknek maradéktalanul be kell tartaniuk a törvényeket. Ennek biztosítása az erre hivatott állami szervek, nem pedig politikai pártok feladata, mondta. Göndör István, MSZP frakcióvezető-helyettese felszólította Orbán Viktort és a Fideszt, hogy szakítson meg minden politikai kapcsolatot a Jobbikkal. Göndör kijelentette: a Magyar Gárda megalakításával új fejezet kezdődött a hazai radikális és szélsőséges jobboldal történetében: most már nemcsak szervezkednek, hanem fegyverkeznek, fegyveres harcra készülnek. Halász Zsuzsa, a KDNP szóvivője kijelentette: "A kereszténydemokraták végtelen módon unalmasnak találják, hogy a liberálisok évek óta szélsőjobboldali vagy fasiszta veszélyt kiáltanak, festett vérzésekkel manipulálnak, ha valaki az országban Árpád-sávos zászlót emel fel", és kifejtette: az október 23-i erőszakos bűncselekményeket a rendőrség követte el, azokat nem árpádsávos lobogó alatt követték el. 

A téma kapcsán leggyakrabban használt érvek és ellenérvek
Téma Pro Kontra
Kell-e félni a Magyar Gárdától? Nem, csak baloldali figyelemeltereléséről van szó Igen, fasisztoid, félkatonai szervezet
Fellépés a gárda ellen Nem szükséges, a gyülekezési jog alkotmányos alapjog Szükséges, mivel veszélyezteti a köztársaság rendjétPublicisztikák I.

Veress Jenő: Oszolj! (Népszava, 2007. augusztus 4.)

"Csupán azt igyekszem elképzelni, hogy miképp rezzen össze a szíve a szüleim korosztályának, ha a derék hagyományőrzők fekete gúnyájukban, hagyományos indulókat bömbölve végigmasíroznak majd a magyar utcákon."


(...) Nem csoda tehát, ha a józan gondolkodású lakosságot iszonyattal tölti el annak lehetősége, hogy az eddig elszigetelten fel-felbukkanó kriptofasiszta, ultrajobbos személyek, csoportocskák tömegbe szerveződnek, kiképzik őket, hadrendbe állnak. A Magyar Gárda ráadásul legszívesebben besorozná a teljes szórványmagyarságot is.

(...) Itt lassan már csak az lesz a kérdés, ki és mikor adja meg a jelet. Mert úgy mondják, akinek kalapácsa van, mindig talál egy szöget. Először augusztus 25-én a Budai Várban Für Lajos, a körkörös védelem minisztere előtt bokázik a szabadcsapat 56 (!) katonája. Aztán indul az országos toborzás, a militáns téboly. Talán még nem késő valamit tennünk. Nekünk, a parlamentnek, az országnak. 

Révész Sándor: Vakulj, magyar! (Népszava, 2007. augusztus 4.)

"Kár szörnyülködni azon, hogy ilyesmi megtörténhet, hiszen az nem szörnyű, hanem természetes. Minden országban vannak mindenféle emberek, elképzelések és rögeszmék, s egy szabad országban ezek szabadon megnyilvánulhatnak."


(...) A Magyar Gárda természetesen nem szabad országot szeretne, hanem egy militarizált, kollektivizált, hierarchikus, tekintélyuralmi, öncélú, polgárait önmaga alá rendelő államot, mely egymagában áll a világban, a Szent Korona-alkotmány talaján, kívül az Európai Unión, a Nato-n, az eszmék, a tőke és az emberek szabad áramlásán. Olyat, ahol faji alapon, külön törvényekkel és külön rendőri egységekkel üldözik a cigányságot, s ahol kisöpörhetik a nyilvánosságból, ami az ő fölfogásuk szerint a nemzet sérelmére van, és például így szabadítanák ki a magyar történelmi tudatot "a finnugor dogma rabságából".

(...) Akik ezt komolyan gondolják, olyan borzasztóan kevesen vannak, hogy nevetséges félni tőlük. Köhög a bolha. Ahol külön lehet mérni őket - választáson, felmérésben -, megmérhetetlenek. Látványos akciókhoz persze kevés ember is elég, de ettől még nyugodtan kacaghatnánk rajtuk, midőn a nemzet megváltó erejeként feszítenek, de mégsem.

Szerető Szabolcs: A fasiszta ördög (Magyar Nemzet, 2007.augusztus 7.)

"A Fidesz még adós az európai mintákat (Sarkozy!) követő, konzervatív rendpárti programmal. Ez lenne a méltó válasz a „honmentő” akciókra és a közbiztonságot hovatovább szintén az öngondoskodás körébe utaló állami vircsaftra. Egy ilyen program valóban megszólítaná az új többséget. A többség ugyanis nem fasiszta, csak rendet akar."(...) A Jobbik közeli alakulat a tekintélyét vesztett közhatalom, a széteső állam és a morális válság keltette vákuumba szeretne bemasírozni. A honvédség lényegében megszűnt (leszámítva a külföldön állomásozó egységeket), a rendőrség hitelességi és szakmai válságban.

(...) Meglehet mindenkinek a véleménye a kezdeményezésről, ami magán viseli a magyar jobboldalról a hatalompárti nyilvánosságban rajzolt karikatúra minden vonását. Ám nem kétséges, ha az új szervezet szembehelyezkedik az alkotmányos renddel, mondjuk, félkatonai alakulatként magához vonná az állami erőszakszervezetek jogosítványait, akkor a jogállam képes véget vetni e tevékenységének. Ha már ebben sem bízunk, tényleg dobjuk rá az utolsó rögöt is alkotmányos rendszerünk koporsójára. Helyes tehát, hogy a Fidesz az intézményekhez utalja az ügy jogi megítélését. Elhatárolódnia, egyoldalú gesztust tennie pedig már csak azért is felesleges, mert a baloldal vádaskodásának ezzel sem vethetne véget.
Publicisztikák II.

Seres László: A fekete egyenruhás hadisírgondozók támadása (Hírszerző, 2007. augusztus 8.)

"Szívderítő perspektíva, hogy fekete egyenruhás, árpádsávos egységek gondozzák majd a hadisírokat, ők tartanak majd Radnóti-estet a helyi művházban, ők védik majd a bánáti bazsarózsát és a horvát határt, a későbbi Nemzetőrség tagjaiként pedig nyilván ők segítik majd iskolába a szegregált cigánygyerekeket, mint tette anno az amerikai Nemzeti Gárda a fekete kisiskolásokkal."


(...) Némi kétely akkor merül fel az emberben a totális humanizmus eljövetelével kapcsolatban, amikor azt olvassa Vona Gábor Jobbik-elnöktől, hogy a hon-, polgári- és katasztrófavédelmi feladatokra, valamint kulturális hagyományőrzésre szakosodott Magyar Gárda (logó: fekete alapon fehér üvöltő oroszlán) tagjai fegyveres kiképzésre készülnek a hazai lőtereken, illetve „ökölvívó edzők, vagy más küzdősportok művelői (…) is erősíteni fogják az önvédelmi ismeretek elsajátítását”. Mert kérdem én, minek célba lőni a hadisíroknál, minek a küzdősport a polgári védelemben? Nem ez a cél, ezt ők tudják a legjobban.

(...) A politika teszi a dolgát gárdaügyben: a kommunisták betiltanák, az internetes nácik a mennybe menesztik, a pártok többé-kevésbé elhatárolódnak, de az ellenzék azért jól kiáll az egyesülés szabadsága mellett (amelyet senki nem fenyegetett), Kóka János pedig, aki nemrég még valakinek a mobiltelefonjára üzenetet küldött Orbán Viktornak, most magyar zászlót postázott a Fidesz elnökének, nyilván nem függetlenül attól, hogy Orbán néhány hónapja úgy határolódott el az árpádsávosoktól, hogy magát a zászlót jól rehabilitálta. A leglényeglátóbban az MDF fogalmazott: a gárda célja "a csendes többség megfélemlítése".

Mészáros Tamás: Sötét mozgás (168 óra, 2007. augusztus 9.)

"Nyilvánvaló, hogy a szélsőséges, militáns csoportok bátorítást nyernek a mainstream jobboldal ilyesféle retorikájából és olykori viselkedéséből, még ha magához a szervezkedéshez nincs is feltétlenül szükségük erre az inspirációra. A Jobbik például nem azért hívja most életre a Magyar Gárda fekete ruhás alakulatát, mert a parlamenti ellenzék legnagyobb pártja felbiztatta volna erre; dehogyis, hiszen a nemzetmentő kezdeményezéstől a Fidesz éppenséggel elhatárolódott."(...) A Fidesz–KDNP ezzel a hatványozottan radikalizált fiatalsággal már csak azért sem konfrontálódhat – vagyis nem hirdetheti meg az anyapártjukkal szembeni zéró toleranciát –, mert pontosan tisztában van azzal, hogy táborának jelentékeny része, a mindenhonnan egy zászló alá terelt szélsőjobb néhány százezres tömege nemhogy szimpatizál a "gyerekek" katonásdijával, de egyenesen a magáénak érzi. Amikor Vona Gábor, a Jobbik és a Magyar Gárda elnöke arra a kérdésre, hogy miért lesz fekete az alakulat egyenruhája, azt feleli: mert nekem tetszik, akkor a szándékos cinizmus mögött ott a meggyőződés is. Hogy másoknak szintén tetszik. Mert karszalag helyett ugyan csak árpádsávos címert terveznek a fekete kabátokra, de azért a déja` vu így is erős lesz.

(...) Csakhogy a Magyar Gárda árnyékában sokkal nehezebb lesz elkerülni a döntést, mint eddig bármikor. Vona Gáborral együtt mutatkozni a Szövetség a Nemzetért polgári körben, és ugyanakkor a középosztály képviseletében szövetségre lépni az eddig balra szavazó szegényekkel – nos, ez a mutatvány még Orbán Viktor taktikai képességeit is meg fogja haladni. 

Nagy N. Péter: Nem kell félnetek (Népszabadság, 2007. augusztus 9.)


"Tisztességes-e azt gondolni, hogy szervezzen a Jobbik Magyar Gárdát, a náluk idősebb radikálisok Kárpát-medencei őrsereget, mintegy eszmei csatarendbe állítva az ősszel már megismert, és a pesti utcákon meglehetős szervezettséggel mozgó csapatokat, ez úgysem tartozik a civilizált világra? Hárítson ilyenkor az, akinek eszközei vannak erre és felhatalmazása? A világ meg ne hagyja magát zavartatni azoktól, akik civil létükre is egyenruhát öltenének, rendet raknának ott, ahol az ő fogalmaik szerint összevisszaság van, valójában azonban csak az élet él?"


(...) A Jobbikról, amely a "háború esetén is segítséget jelentő" Magyar Gárdát szervezi, Orbán Viktor néhány éve azt mondta, hogy bátorító szeretettel, vagy "nem is tudja, hogyan" nézi azt, amit ők csinálnak. Hogy beszélgetett velük a Szövetség a Nemzetért polgári körben - ez Orbáné, amelynek a Jobbik elnöke, Vona Gábor is tagja volt -, és azt érezte velük kapcsolatban, amit Antallék érezhettek a Fideszt látván. Ezt nem szeretném úgy érteni, hogy a Fidesz már akkor is a cigányok, a homoszexuálisok, idegenek és mindenféle másféleség ellen élezett hangon szólt, mint most a Jobbik, hanem csak úgy, hogy Orbán erre (jobb fülére) most inkább süket.

(...) Persze: kellene lennie a szabadságszeretetben annyi erőnek, hogy ellépjen a civil katonáskodók mellett. Hogy ne tegyék görcsössé még a történelmi emlékek sem. Csakhogy éppen ezen a ponton meg kell torpannia az örömelv magabiztosságának. Az már sokszor kiderült ugyanis, hogy a politika sokkal erősebb tud lennie a legduzzadóbb életnél is. Márpedig e különféle gárdák és hátországuk korántsem valamiféle magyar szigeteken szerveződnek.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384