Feszültségek hete

2007-11-09

A parlamenti hétre ezúttal konfliktusok voltak jellemzőek, a kormány és a szocialisták, a szocialisták és a liberálisok, s természetesen a kormány és az ellenzék között. A feszültség látványos növekedéséhez hozzájárult, hogy időben összekapcsolódott a költségvetési vita, a kormányfő tisztasági csomagjának elhúzódó kedvezőtlen fogadtatása és az egészségbiztosítás körüli koalíciós konfliktus.

Szétszavazás-tünetegyüttes

A héten komoly politikai téma lett a kormány és a kormánypártok, másrészről a koalíciós pártok közötti feszültség, ráadásul egyre nagyobb nyilvánosságot kap a koalíciót alkotó pártokon belüli elégedetlenség. Az inkább az erős frakciófegyelemhez szokott hazai politikában önmagában is nagy feltűnést kelt, hogy a hétfő esti szavazásokon a szocialista frakció több alkalommal is a kormánnyal szemben voksolt (nem támogatta például a kis adók összevonását – az efehot –, illetve nem szavazott a kabinettel az építményadó ügyében sem). Az elmúlt hetek politikai klímáját tekintve azonban korántsem meglepő, amit történt. A saját pozícióit védő szocialista képviselőcsoport és a kormány közötti nézeteltérések megjelenéséhez ügyet biztosított már a kormányfő tisztasági csomagja, különösen annak összeférhetetlenségi javaslata. A miniszterelnök számára ugyan kifejezetten előnyös volt a vita a frakcióval, mert kilépett az addigi kommunikációs kényszerekből (Zuschlag-ügy, Fidesz-népszavazás), hiszen a közélet megtisztítójaként léphetett fel, de a kezdeményezés okozta koalíción belüli konfliktusok gyorsan túlnőttek az eredeti ügyön. 

Hír Megjegyzés
Az SZDSZ visszavonta adócsökkentési indítványát Az MSZP-nek és az ellenzéknek kedvező fordulat. Az SZDSZ viszont rosszul jön ki belőle, hiszen meghátrálásra kényszerült.
Szétszavazások hétfő este A szétszavazások, kiszavazások az ellenzéknek kedveznek.
Parlamenti vita a közlekedésről: az objektív felelősség elvének bevezetése -
Konszenzus az Országgyűlés Költségvetési Hivatalának felállításáról, bár a Fidesz továbbra is ragaszkodik a vétójoghoz -
Nem vette tárgysorozatba az illetékes bizottság az azonos neműek házasságkötéséről szóló javaslatot, a tartózkodó szocialisták a regisztrált élettársi kapcsolatot támogatják majd Az SZDSZ-nek kedvezőtlen a fordulat (mert nem vitte tovább az ügyet, így a szocialisták átvehetik a kezdeményezést).
Az emberi jogi bizottság nem találta általános vitára alkalmasnak az egészségbiztosítási pénztárakról szóló javaslatot, mivel Lénárt László szocialista képviselő tartózkodott Az ellenzéknek kedvez az ügy.


Gyurcsány stabilan, de nem biztonságban

Feltételezhető volt, hogy a szocialista frakcióban lehetnek olyanok, akik az év végi szavazásokon kívánnak revánsot venni a kormányfőn: a frakcióval való egyeztetések sokat emlegetett elmaradása nem meglepő módon fordult át kiszavazásba. A miniszterelnök számára egyébként pont az jelenti a legnagyobb veszélyt, ha a kiszavazások gyakorivá, sorozatszerűvé és egy meghatározott csoporthoz köthetővé válnak. Ez különösen akkor válik kockázatossá, ha a kiszavazások a kormányzóképességet is veszélyeztetik. Egy ilyen helyzet a kormányfő pozíciójának tényleges gyengüléshez vezethet. Ezt ellensúlyozhatja ugyanakkor az, hogy a kiszavazások mögött nem jelenik meg olyan alternatíva, melyben összekapcsolódna egy MSZP-n belüli alternatív program egy a nyilvánosság által is jól azonosítható politikusi csoporttal, amelynek élén a párt erős embereinek egyike áll.

Kritizált egészségügyi-reform


Bár az SZDSZ és az MSZP között is okozott feszültséget a hétfő esti szavazás, a két párt közötti súrlódások közül egyértelműen a biztosítási reform vitája a legintenzívebb. A szocialisták számos ponton kritizálják a javaslatot (irányítás, fejkvóta-számítás, területi kiegyenlítés, profitkivétel), s világossá tették, hogy csakis módosításokkal hajlandóak elfogadni. A jelzések a héten arcot és döntést is kaptak annyiban, hogy Lénárt László szocialista képviselő tartózkodott az emberi jogi bizottságban, s ennek köszönhetően a bizottság nem találta általános vitára alkalmasnak az előterjesztést (ez persze a Házszabály 77 § (3) bekezdése és az ügyrendi bizottság 30/2002-2006-os számú állásfoglalása értelmében nem akadálya az általános vitának, csak éppen a kisebbség, vagyis az ellenzék fogja előadni a többségi véleményt). Az SZDSZ számára azonban stratégiai fontosságú, hogy az egészségügyi reform „átmenjen”: nem véletlen, hogy az egészségügyi reform kapcsán újra megjelent a koalícióból való kilépés fenyegetése. A lehetséges konfliktusok, kormányzati szakpolitikák közül az egészségügy kérdése az, ahol a leginkább reális kockázatot jelenti a parlamenti többség felbomlása.

Lesz-e szocialista referendum?

A szerdai általános vitán a képviselői költségtérítések ügyében a pártok a „szokásos vitapályára” álltak: a Fidesz szociális válságról és arcátlanságról, a szocialisták pedig a közélet megtisztításáról beszéltek. Az ellenzéki párt nem támogatta a szocialisták azon javaslatát, hogy „bruttósítsák fel” a képviselői fizetéseket, az eddig költségtérítés formájában elrakott jövedelmeket pedig építsék be a tiszteletdíjba. A Fidesz álláspontja szerint papíron ez a képviselői fizetés megháromszorozását jelentené, míg a borítékban nem lenne több pénz – ám az emelés így is vállalhatatlan a „szociális válsággal küzdő” állampolgárok felé. A szocialisták szerint viszont megérett a helyzet a tisztázásra, és a képviselőknek magukon kell kezdeniük azzal, hogy ők is tisztán és átláthatóan szerzik meg jövedelmüket. Az ellenzéki párt egyébként azzal is érvelt, hogy a képviselő is adózik a jövedelme – egyébként törvény szerint – „szürke” része után a fogyasztási típusú adókon keresztül (ez egyébként igaz, csakhogy a fogyasztási adókat azok az állampolgárok is befizetik, akik szigorúbb adózási szabályok alá esnek). A nap folyamán aztán a Fidesz új javaslatot fogalmazott meg: az euró bevezetéséig fagyasszák be a képviselői tiszteletdíjakat. Mivel úgy tűnik, nem sikerül kétharmados konszenzust teremteni az ügyben, kérdés, hogy a szocialisták és a miniszterelnök tovább lépnek-e a felvetett népszavazás ügyében, amelynek esélyeit jelentős részben meghatározza az is, hogy időben egybeeshet-e a Fidesz által kezdeményezett referendummal vagy a jogi folyamat miatt távol esik attól.

Futárposta: a hét számokban


Futárposta - a hét számokban (XI. 2. 17:00 és XI. 8. 13:00 közötti időszak)

  Szám Benyújtó(k)
Benyújtott önálló indítványok  3 OGY elnöke, honvédelmi és rendészeti bizottság, képviselők (5 párti)
Visszavont önálló indítványok  -  -
Módosító, kapcsolódó módosító javaslatok, sürgősségi, kivételességi indítványok, pontosítások  216  Képviselők (138), Bizottságok (75), Kormány (3)
Visszavont, visszautasított és határidő után érkezett módosító, kapcsolódó módosító javaslatok  20 Bizottságok (8), képviselők (12) 
Benyújtott egységes javaslatok  4  Kormány (2), képviselők (2)
Írásbeli kérdésekre benyújtott válaszok  10  FVM (4), IRM (2), ÖVM – EÜM – PM – SZMM (1),
Bizottsági ajánlások, kiegészítő ajánlások  30  Bizottságok

Forrás: mkogy.hu

Költségvetési időszak

Az, hogy a szétszavazások inkább feszültségeket jeleznek, mint válságot, bizonyítja, hogy a kormánypárti frakciókból jóval kevesebb módosító javaslat érkezett a költségvetési törvényhez az első körben, mint tavaly, ami arra utal, hogy a konvergencia-programban foglaltak tekintetében megvan a koalíciós egyetértés, a kormánypártok nem kívánják fellazítani a 2008-as költségvetést. A 2007-es költségvetéshez, mely sok szempontból szentesítette a 2006 nyarán bejelentett megszorító csomagot, az MSZP 50, az SZDSZ 2, a két párt együtt 24 módosító indítványt nyújtott be az általános vita lezárásáig. Ez a szám most 25, 4, illetve 5, ezen felül három javaslat ellenzéki – kormánypárti közös jegyzésű. (A költségvetési törvényjavaslat különlegessége egyébként, hogy két részletes vitára kerül sor: az első részletes vita után – ami most következik – azon módosító javaslatokról határoznak csak, amelyek költségvetés fejezeti bevételi és kiadási főösszegeit, valamint a hiány és a többlet mértékét tervezik módosítani). 

 


Kiemelt jogszabályok a parlamenti ügymenetben

Javaslat Állapot A javaslat tartalma, fontos pontjai vagy jelentősége
Egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat. (T/3892. szám) A november 12-13-14-i ülésen zárószavazás várható Kiesett az efeho a módosítókról szóló szavazáson.
Az általános forgalmi adóról szóló törvényjavaslat. (T/3893. szám) A november 12-13-14-i ülésen zárószavazás várható Szigorítanák a magánszemélyek sorozatos lakás- vagy telekeladását (így bizonyos esetekben ÁFA-kötelessé válik az eladás).
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat. (T/3860. Szám) valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról sz. tvj. (T/4009. szám) A november 12-13-14-i ülésen zárószavazás várható Költségvetés.
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról sz. tvj. (T/3060. szám) valamint Egyes törvények mód. a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség megteremtése érd. sz. tvj. (T/3066. szám). A november 12-13-14-i ülésen zárószavazás várható Sándor Klára és Magyar Bálint "kvóta-javaslata", mely kötelezővé tenné, hogy a pártok listáik minden második helyére női jelölteket állítsanak, valamint kötelezővé tenné, hogy a kormányban és az államtitkárok között mind a férfiak, mind a nők legalább egyharmad arányban kapjanak szerepet. Az előzetes jelzések szerint a Fidesz, az SZDSZ és az MSZP támogatja a javaslatot.
A Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejlődésével kapcsolatos tervezési, és egyeztetési folyamat feladatairól szóló határozati javaslat (H/3850. szám) A november 12-13-14-i ülésen zárószavazás várható Nemzeti fenntartható fejlődési stratégiai dokumentumhoz is kötődő határozati javaslat.
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról sz. tvj. (T/4055. szám) A november 12-13-14-i ülésen zárószavazás várható A módosítás többek között létrehozza a jövő nemzedékek ombudsmanja pozícióját. A javaslat ötpárti megegyezés eredménye.
Az állami vezetők javadalmazásának átláthatóságához szükséges egyes törvénymódosításokról sz. tvj. (T/4116. szám) A 19-20-21-i ülésen részletes vita várható. Nyilvánossá teszi az állami vezetők szja-bevallását, illetve vagyongyarapodásuk vizsgálatát öt évente előírja.
Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről sz. tvj. (T/4117. szám) A 19-20-21-i ülésen részletes vita várható. Köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét bevezető javaslat.
Az országgyűlési képviselők javadalmazásának átláthatóságához és összeférhetetlenségük szigorításához szükséges egyes törvények módosításáról sz. tvj. (T/4118. szám) A 19-20-21-i ülésen részletes vita várható. A költségtérítés és a tiszteletdíj viszonyát rendezné a javaslat, a Fidesz az általános vita tanúsága szerint nem támogatja.
A pártfinanszírozás átláthatóvá tételéről sz. tvj. (T/4190. szám) A 19-20-21-i ülésen részletes vita várható. Szabályozza az eddig követhetetlen pártfinanszírozást, adomány elfogadását természetes személytől teszi lehetővé.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról sz. tvj. (T/4120. szám A 19-20-21-i ülésen részletes vita várható. A A 19-20-21-i ülésen részletes vita várható.törvényjavaslat a Zuschlag-ügy kapcsán kiemelten érdekes.
A miniszterek és az államtitkárok illetményének és juttatásainak nyilvánosságáról sz. tvj. (T/4189.szám) A 19-20-21-i ülésen részletes vita várható. Fideszes kezdeményezésű javaslat. Az Országgyűlés a maga részéről csütörtöktől nyilvánossá tette a képviselőkre vonatkozó adatokat.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384