Parlament előtt az egészségbiztosítási törvényjavaslat

2007-11-23

Sok szereplő, egyéni akciók és politikai manőverek: a hét fő témája az egészségügyi reform volt Parlamenten belül és kívül. A Házban a szocialista képviselők módosító indítványokkal igyekeznek változtatni a koalíciós kompromisszum eredményeképpen megszületett egészségügyi pénztár-javaslaton, Házon kívül pedig szakszervezeti akciók és sztrájkok hívták fel a téma fontosságára a figyelmet.

Magányos kezdeményező

Tóth Károly szocialista képviselő módosító indítvány formájában javasolta, hogy töröljék el a vizitdíjat és a kórházi napidíjat 2008. január 1.-től, hiszen – mint az indoklásban kifejtette – a többpénztáras rendszer megszületésével okafogyottá válik az olyan „szemléletformáló eszközök” fenntartása, mint a vizitdíj és a kórházi napidíj. A szocialista frakció hivatalos álláspontja szerint nincsen Tóth Károly javaslata mögött többségi támogatás, így a sorsa kérdéses. A frakció támogatása nélkül sem lehetetlen azonban, hogy a módosító indítvány szavazásra kerüljön. A Házszabály szerint ugyanis bármelyik kijelölt bizottság egyharmadának támogatása elegendő ahhoz, hogy a javaslatot a plenáris ülésen szavazásra engedjék, márpedig a vizitdíjat és a kórházi napidíjat kitartóan bíráló Fidesz-KDNP frakciószövetség rendelkezik ezzel a szavazataránnyal. Lendvai Ildikó szerint azonban ennek a megoldásnak sincs sok jelentősége, mert Tóth Károly, akinek felvetését mind az SZDSZ, mint a kormányfő élesen bírálta, a megfelelő kormánypárti támogatás hiányában vissza fogja vonni javaslatát a plenáris szavazás előtt. 


 Kiemelt események 

Ügy Megjegyzés
Bodó Imre letette az esküt (Fidesz-frakció) -
Garamhegyi Ábel leszavazása (nem volt elegendő kormánypárti képviselő a teremben) Az ellenzéknek kedvező ügy.
Toller László helyettesítésének kérdése Az ügy kényessége miatt kérdéses, hogy kedvez-e a Fidesznek
Laborc Sándor meghallgatása és leszavazása a Nemzetbiztonsági Bizottságban Az ügy kellemetlen Szilvásy Györgynek, és kedvező a Fidesznek


Amennyiben ez mégsem történne meg, minden politikai erő számára kiszámíthatatlan politikai helyzet keletkezne. Egyfelől a szocialisták egyetlen gombnyomással kiüthetnék a Fidesz által kezdeményezett népszavazás három kérdéséből a vizitdíjra és a kórházi napidíjra irányulókat – kihúzva ezzel a legnagyobb ellenzéki párt egy éve folyatott politikája alól a talajt.. Másfelől viszont a népszavazási kérdések eljelentéktelenítéséért cserébe az MSZP egész eddigi politikáját adná fel, kockára tenné a koalíciót és számolnia kellene azzal, hogy a Fidesz saját győzelmeként állítaná a vizitdíj eltörlését, amely ráadásul az egészségügyi reform felpuhítása miatt vélhetően kiváltaná a piacok negatív reakcióját.

A kormánypártok a Fidesznek dolgoznak

A Fidesz nem nyújtott be módosítókat az egészségbiztosítási pénztárakról szóló javaslathoz, és – mint azt a párt képviselői kifejtették – az egész koncepcióval nem értenek egyet. Az egyet nem értés természetesen elméletben nem lenne akadálya annak, hogy a párt alternatív koncepciót mutasson be, a hallgatásnak továbbra is stratégiai okai vannak:

1. A Fidesznek nem áll érdekében szakpolitikai vitát folytatni, mivel ezzel eddigi politikai stratégiáját felülírva saját népszavazási kezdeményezését gyengítené.

2. A Fidesznek az sem áll érdekében, hogy elterelje a figyelmet a koalíción belül kialakult vitáról, hiszen egy saját javaslattal vélhetően „össze is rántaná” a kormányoldal pártjait.

Egyre szorultabb helyzetű liberálisok

Futárposta - a hét számokban

  Szám Benyújtó(k)
Benyújtott önálló indítványok 13   OGY elnöke (1), képviselők (8), Bizottság (1), Kormány (3)
Visszavont önálló indítványok  1 T/4389 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Demeter Ervin és Répássy Róbert 
Módosító, kapcsolódó módosító javaslatok, sürgősségi, kivételességi indítványok, pontosítások  399  Ebből a T/4221 (egészségpénztárakról szóló) javaslathoz: 232
Visszavont, visszautasított és határidő után érkezett módosító, kapcsolódó módosító javaslatok  22  Képviselők (20), bizottság (2)
Benyújtott egységes javaslatok  4  Képviselők (2), kormány (2)
Írásbeli kérdésekre benyújtott válaszok  22  KÜM (2), FVM (4), ÖTM (4), EÜM (2), HM (1), MEH (1), IRM (2), GKM (2), SZMM (3), PM (1)
Bizottsági ajánlások, kiegészítő ajánlások  37  Bizottságok

Forrás: mkogy.hu


Egyre szorultabb helyzetű liberálisok

A héten az SZDSZ pozíciója tovább gyengült mivel a szocialisták sikeresen emeltek át saját programjukba olyan markánsan liberális javaslatokat, melyek eddig az SZDSZ témáiként jelentek meg a nyilvánosságban. Így például szocialista kezdeményezésre valószínűleg megtörténik az azonos nemű párkapcsolatok helyzetének jogi rendezése a regisztrált élettársi kapcsolat bevezetésével. Jelenleg tehát a parlament napirendjén az egészségügyi reform ügyét kivéve nincs olyan, téma, melyet az SZDSZ látványosan saját programjához tudna kötni. 


Kiemelt jogszabályok a parlamenti ügymenetben

Javaslat Állapot A javaslat tartalma, fontos pontjai vagy jelentősége
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat. (T/3860. Szám) valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról sz. tvj. (T/4009. szám) A november 26-27-28-i ülésen a költségvetési törvény esetében a főösszegekről való szavazás várható, a megalapozó törvény csomag esetében zárószavazás lesz. Költségvetés és az azt meglapozó egyes törvények.
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról sz. tvj. (T/3060. szám) valamint Egyes törvények mód. a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség megteremtése érd. sz. tvj. (T/3066. szám). A november 26-27-28-i ülésen zárószavazás várható Sándor Klára és Magyar Bálint „kvóta-javaslata”, mely kötelezővé tenné, hogy a pártok listáik minden második helyére női jelölteket állítsanak, valamint kötelezővé tenné, hogy a kormányban és az államtitkárok között mind a férfiak, mind a nők legalább egyharmad arányban kapjanak szerepet. Az előzetes jelzések szerint a Fidesz, az SZDSZ és az MSZP támogatja a javaslatot.
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról sz. tvj. (T/4055. szám) A november 26-27-28-i ülésen módosítókról való szavazás várható. A módosítás többek között létrehozza a jövő nemzedékek ombudsmanja pozícióját. A javaslat ötpárti megegyezés eredménye.
Az állami vezetők javadalmazásának átláthatóságához szükséges egyes törvénymódosításokról sz. tvj. (T/4116. szám) A november 26-27-28-i ülésen módosítókról való szavazás várható. Nyilvánossá teszi az állami vezetők szja-bevallását, illetve vagyongyarapodásuk vizsgálatát öt évente előírja.
Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről sz. tvj. (T/4117. szám) A november 26-27-28-i ülésen módosítókról való szavazás várható. Köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét bevezető javaslat.
Az országgyűlési képviselők javadalmazásának átláthatóságához és összeférhetetlenségük szigorításához szükséges egyes törvények módosításáról sz. tvj. (T/4118. szám) A november 26-27-28-i ülésen módosítókról való szavazás várható. A költségtérítés és a tiszteletdíj viszonyát rendezné a javaslat, a Fidesz az általános vita tanúsága szerint nem támogatja.
A pártfinanszírozás átláthatóvá tételéről sz. tvj. (T/4190. szám) A november 26-27-28-i ülésen módosítókról való szavazás várható. Szabályozza az eddig követhetetlen pártfinanszírozást, adomány elfogadását természetes személytől teszi lehetővé.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról sz. tvj. (T/4120. szám) A november 26-27-28-i ülésen részletes vita várható  A törvényjavaslat a Zuschlag-ügy kapcsán kiemelten érdekes.
A miniszterek és az államtitkárok illetményének és juttatásainak nyilvánosságáról sz. tvj. (T/4189.szám) A november 26-27-28-i ülésen módosítókról való szavazás várható. Fideszes kezdeményezésű javaslat. Az Országgyűlés a maga részéről csütörtöktől nyilvánossá tette a képviselőkre vonatkozó adatokat.
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/4330. szám) A december 3-4-i ülésen részletes vita várható. Számos vitás / alkotmányos problémát felvető pontban megegyeztek a pártok, a javaslat ötpárti (pl. frakcióalakítás szabályai)
A költségvetési felelősségről és a Törvényhozási Költségvetési Hivatalról sz. tvj. (T/4319. szám) és A Magyar Közt. Alkotmányáról sz. 1949. évi XX. tv. mód. sz. tvj. (T/4318. szám) A december 3-4-5-i ülésen általános vita megkezdése várható A fiskális felelősséget szabályozná, korlátozná. Költségvetési Hivatalt hoz létre.
Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rendjéről sz. tvj. (T/4221. szám) A december 3-4-i ülésen részletes vita várható. Számos vitás / alkotmányos problémát felvető pontban megegyeztek a pártok (pl. frakcióalakítás szabályai), a javaslat ötpárti.
A Magyar Közt. Alkotmányáról sz. 1949. évi XX. törvény mód. sz. tvj. (T/4408. szám) A december 3-4-i ülésen részletes vita várható Az Alkotmány népszavazásról szóló fejezetét azzal egészítené ki, hogy ügydöntő népszavazás eredményével ellentétes döntést az Országgyűlés két évig nem hozhat.
A bejegyzett élettársi kapcsolatról sz. tvj. (T/4411. szám) A december 3-4-i ülésen általános vita és lezárása várható Létrehozná a regisztrált élettársi kapcsolatot, ezzel rendezve a meleg párok jogi helyzetét.

 

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384