Melegítés a szavazások napjára

2007-12-14

A parlamenti hét szinte teljes egészében a jövő heti szavazások bűvkörében telt el. Természetesen napirenden volt az egészségügy átalakítása, de emellett számos más szavazás előzetes értelmezése is lefoglalta a parlamenti politikát.

A Ház hírei

Hír Megjegyzés
Szekeres Imre ötpártit kezdeményez a nemzeti katonai stratégiáról Az ilyen kezdeményezések elsősorban általában a kezdeményezőnek kedveznek, ha pedig a kezdeményezés sikeres is, akkor hosszú távon is, nemcsak rövidtávon.
Szilvásy György levelet írt Simicskó Istvánnak A Laborc-ügy Szilvásy Györgynek rövid távon presztízsveszteséggel jár, de hosszú távon a Fidesz számára is kockázatos
Nem hallgatták meg Rytkó Emíliát az alkotmányügyi bizottságban Kérdéses, hogy kinek kedvező ügy, hiszen a népszavazás így is, úgy is megtartásra kerül
A Ház bűncselekménnyé nyilvánította a zaklatást Mivel a téma az SZDSZ és az MSZP témája, a döntés nekik kedvez
Navracsics Tibor az ombudsman-választás elhalasztását kérte Sólyom Lászlótól és Szili Katalintól A kormánypártoknak nem kedvezne a halasztás, mert Sólyom Lászlóval való rossz viszonyukba akár az is belefér, hogy úgy „leckéztessék” Sólyom Lászlót, hogy ismét nem fogadnak el egy jelöltet.


Még mindig egészségügy

A koalíciós pártok kialkudott kompromisszumának megfelelően a kormánytöbbség meglehetősen fegyelmezetten szavazta meg az egészségbiztosítási pénztárakról szóló módosító és kapcsolódó módosító javaslatokat. A megegyezés értelmében például a majdani pénztárak átvállalhatják a vizitdíj egy részét , ha a pénztártag cserében szűrőprogramokon vesz részt. Ez, illetve a korábbi vizitdíjhoz kapcsolódó javaslatok (a vizitdíj egy részét a kórházi étkezés javítására kell költeni) arra utalnak, hogy a kormány igyekszek erősíteni a vizitdíj felelősségi-érdekeltségi szimbolikáját, mind a betegek, mind pedig az egészségügyi dolgozók esetében.

A kormánypártok a módosítók megszavazásához hasonló fegyelmezettséggel utasították el a Fidesz által átvett javaslatot a vizitdíj eltörléséről, valamint bizottsági szinten a Mikola–Nagy – féle alternatív egészségbiztosítási koncepció tárgysorozatba vételét. (Ugyanis a Házszabály értelmében, ha képviselő nyújt be indítványt, akkor a kijelölt bizottságnak többségi döntéssel nyilatkoznia kell arról, hogy alkalmas-e a javaslat arra, hogy a plénum érdemben tárgyalja.)

A hét eleji fegyelmezettséget megtörte Szili Katalin levele, amelyben azt kéri, hogy halasszák el a szavazást februárig, hogy a társadalommal jobban meg lehessen ismertetni a javaslatot. Szili Katalin véleménye szimbolikusan kétségbe vonja a kialkudott kompromisszumot, viszont illeszkedik a házelnök elmúlt hónapokban elhangzott megnyilvánulásainak sorához.  Kincses Gyula egészségügyi államtitkár hétfői leszavazása ugyanakkor azt mutatja, hogy Szili Katalin nem feltétlenül van egyedül a véleményével, legfeljebb ő az egyetlen, aki ebben az időpillanatban nyilvánosság elé is lép vele. 

Futárposta (dec. 7. - dec. 14.)

  Szám Jelleg, benyújtó, kiemelendő javaslat
Benyújtott önálló indítványok 9 Köztük a népszavazásról szóló határozat, a lisszaboni szerződéshez kapcsolódó javaslatok, és az energiapolitikai koncepció.
Visszavont önálló indítványok 0 -
Módosító, kapcsolódó módosító javaslatok, sürgősségi, kivételességi indítványok, pontosítások 45 Köztük a Törvényhozási Költségvetési Hivatalhoz érkezett módosító indítványok.
Visszavont, visszautasított és határidő után érkezett módosító, kapcsolódó módosító javaslatok 123 Képviselők
Benyújtott egységes javaslatok 10 Köztük a költségvetés, a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó javaslat, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló javaslat
Írásbeli kérdésekre benyújtott válaszok 30 FVM (4), GKM (8), EÜM (7), LÜ (3), ÖTM (3), PM (2), KVM (1), HM (1), OKM (1)
Bizottsági ajánlások, kiegészítő ajánlások 10 Bizottságok


Kérdéses szavazások előtt

A héten a pártok igyekeztek előre értelmezni és felcímkézni öt jövő heti fontos szavazást.

Szokatlan módon a legkisebb érdeklődést éppen a költségvetési végszavazás váltotta ki, holott „normális politikai ügymenetben” a költségvetési törvény lenne a decemberi utolsó parlamenti ülések fő témája. A költségvetési törvény egyébként általában az ellenzéknek kedvező terep, ebben az évben feltételezhetően azért szorult háttérbe, mert az egészségügyi vita jóval előnyösebb az ellenzéknek, és jobban is illeszkedik a stratégiájába. 

Az egészségügyi törvény felcímkézése már jóval korábban megtörtént, egyfelől az ellenzéknek, másfelől az SZDSZ-nek köszönhetően. A címkézés azonban ezen a héten is folytatódott, a Fidesz igyekezett a megszorításokhoz kötni a reformot, és forráskivonásként értékelni azt. 

Miután minden jogi akadály elhárult a népszavazások elrendelése elől, az Országgyűlésnek határozatot kell hoznia, és azt a köztársasági elnöknek meg kell küldenie. Az MSZP igyekezett leszögezni, hogy meg fogja szavazni a népszavazási kezdeményezésről szóló határozatot, mert "az MSZP tiszteli a jogállami intézményeket". Ez a nyilatkozat ugyanakkor sok szempontból ellentétben áll azzal a korábban hangoztatott nézettel, miszerint a népszavazás támadás a parlamentarizmus ellen. Az MSZP most nemcsak parlamentáris eszközökkel kénytelen legitimálni a népszavazást, hanem csapdahelyzetbe is kerül azzal, hogy maga is szembemenne a parlamentarizmus eszméjével, ha nemet nyomna. Ugyanakkor a nyilatkozat nem volt feltétlenül kedvező az MSZP-nek, hiszen a szavazás formális, nem feltétlenül szükséges ilyen formában nyilatkozni róla. 

Gyurcsány Ferenc azt szeretné, ha Magyarország elsőként ratifikálná a héten aláírt EU-s reformszerződést. Ennek nyilván az az oka, hogy a gyors lépéssel demonstrálhatná a kormány európai elkötelezettségét (ez beleilleszkedik abba a trendbe, hogy Magyarország korábban is elsők között ratifikált EU-s egyezményeket, így az alkortmányos szerződést is). Ugyanakkor nem kérdés, hogy az ellenzéknek a legkevésbé sem érdeke, hogy Gyurcsány Ferenc pozícionálhassa magát az européer szerepébe, főleg azért nem, mert a Fidesznek mostanában jól látható stratégiája, hogy az unió iránt leginkább elkötelezett pártnak állítsa be magát. Mivel alkotmánymódosításra van szükség a szerződés teljes ratifikálásához, az ellenzék képes akadályozni a tavaszi ülésszak kezdetéig a kormányfő tervét. 

Kérdéses, hogy hogy dönt hétfőn az Országgyűlés az ombudsmanok személyét illetően. Az MSZP elnöksége ugyanis azt ajánlotta, hogy ne szavazza meg a frakció Péterfalvi Attilát adatvédelmi biztosnak, ugyanakkor a bizottságokban az MSZP-s képviselők nem tiltakoztak a jelölése ellen. Ha Péterfalvi Attilát ismét megválasztják, az a kormányfőnek és az MSZP-elnökségnek nyilvánvalóan egyfajta vereséget jelentene. Ráadásul a frakció olyan szempontból zsarolási pozícióban van, hogy az egészségügyi törvény elfogadása sokkal nagyobb presztízskérdés a kormány és az MSZP vezetése számára, mint az ombudsmanok személye.  Ebből a szempontból kérdéses, hogy lesz-e Navracsics Tibor halasztást kérő levelének bármilyen hatása.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384