Magyarország: a recesszió sem kizárt

2008-02-05

A londoni elemzői közösség egyszerre veti fel a recesszió rémét, illetve a 2013-as magyar euró esélyét. Magyarországnak ettől függetlenül továbbra sincs euró-céldátuma, a recesszióval szemben 4 százalékos növekedési prognózisa viszont annál inkább. Közben csökkent a munkanélküliek és a foglalkoztatottak száma is, az állásnélküliség átlagos időtartama megközelíti a másfél évet.

Gazdaságpolitikai vitatémák

 

 A hét legfontosabb gazdaságpolitikai témái
Államháztartási hiány
Adócsökkentés
Vasutassztrájk
Egészségbiztosítási reform


Miután az OMV megtette a Mollal való egyesülésre vonatkozó hivatalos, előzetes összefonódási bejelentést az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságánál, a Lex Mol sorsa újra a figyelem középpontjába került. A pénzügyminiszter amellett, hogy újra megerősítette a 2009-es négyszázalékos növekedési célt, a korábbi hetekben tapasztalt óvatos megszólalások után konkrétabban is nyilatkozott a költségvetés adócsökkentési mozgásteréről. A közlekedési miniszter - főleg annak tükrében, hogy unalmas politikusként kívánta pozicionálni magát - szokatlan nyíltsággal ítélte el a vasutassztrájkot.

 

Nyilatkozó / Nyilatkozat témája  Nyilatkozat
Veres János pénzügyminiszter / adócsökkentés - Van reális lehetősége annak, hogy Magyarország gazdasági növekedése 2009-ben 4 százalékos legyen. Egyetértés van abban, hogy a magyar adórendszerben mélyreható változások szükségesek, de pusztán az adócsökkentés miatt nem fog ugrásszerűen javulni a gazdasági növekedés. Legalább öt-hat körülmény érdemi megváltoztatása szükséges ahhoz, hogy a növekedési feltételek változzanak. A kormánynak 2009-ben 200 milliárd forintos mozgástere lesz, amiből 100 milliárd forintot fordít adócsökkentésre. Emellett az adómérséklés forrása lesz még a költségvetés kiadásainak további csökkentése és az adórendszeren belüli átrendezés.
Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter / vasutassztrájk - A sztrájk szakmailag megalapozatlan, követelései nem reálisak, a munkabeszüntetés célja csupán a politikai zsarolás. A sztrájkoló vasutas szakszervezet semmibe veszi az utasok és adófizetők érdekeit. Minden alapot nélkülöző követelésük teljesítése 30 milliárd forintba kerülne, és semmiképpen sem egyeztethető össze azzal a határozott kormányzati szándékkal, hogy a vasútra szánt közpénzek a működésre a lehető legkevesebbet felélve elsősorban fejlesztésre, modernizációra fordítódjanak. A 30 milliárd forint 30 motorvonat vásárlására biztosíthatna forrást, ezzel az egész Dunántúl villamosított szakaszain ilyen járművek közlekedhetnének.
- A teljesíthetetlen követeléseket hangoztatók álláspontjukkal kisebbségben vannak a vasúttársaságok dolgozói között, 100-ból 86 érintett munkavállaló nem vesz részt a sztrájkban.
Kovács László, az Európai Bizottság adóügyi biztosa / OMV-Mol-fúzió - Magyarországon elterjedt az a hír, hogy az Európai Bizottság a két olajvállalat összefonódását ellenezte, és meg is rótta Magyarországot. Valójában az történt, hogy a belső piac működéséért felelős biztos, az ír Charlie McCreevy korábban írt egy levelet a magyar illetékes miniszternek. Ebben kérdéseket tett fel, amelyekre azóta megkapta a választ. A válaszok kiértékelése folyamatban van.
- Nem számolok azzal, hogy a közeljövőben elmarasztalnák Magyarországot. Van ugyanis egy másik szempont is. Ha ez az egyesülés végbemenne, akkor egy olyan hatalmas társaság jönne létre, amely az egész térség töltőállomásainak, illetve finomítóinak döntő többségét a kezében tartaná. Ez egy versenyellenes probléma, tehát versenyjogi szabályokba ütközne. Ez az egyesülés ellen szól. A dolog további mérlegelést érdemel, és fog is kapni.

 


Elemzői kommentárok

Elemzői kommentárok

A GKI és az Erste Bank előrejelzése szerint 2008-ban a gazdasági növekedés 3,2%-ra élénkül, az infláció 5,7%-ra lassul - az optimista előrejelzések valójában a korábbi prognózist tompítják. Az egyik vezető londoni befektetési ház szerint ugyanakkor Magyarországon fennáll a recesszió kockázata. A londoni elemzői közösség először utalt céldátumra a magyarországi euróbevezetés kapcsán. 


Elemző Legfontosabb állítások
GKI Gazdaságkutató Zrt. és Erste Bank - Az ipari export marad a gazdasági fejlődés fő húzóereje. Az építőipari termelés a tavalyi jelentős visszaesés után lényegesen élénkül. Továbbra is gyors növekedés várható egyes üzleti szolgáltatásokban, kissé emelkedik már a kereskedelem értékesítése is. A közösségi szolgáltatásokban ugyan még mérséklődik a GDP, de a 2007. évinél már kisebb ütemben.
- Az infláció 2007 utolsó hónapjaiban gyorsult, főleg az emelkedő világpiaci energia-, nyersanyag- és élelmiszerárak következtében, amit a rossz hazai agrártermés csak fokozott. Idén ezek a tendenciák továbbra is érvényesülnek, de a költségvetési konszolidációs lépések egyszeri áremelő hatása már nem jelentkezik. Az élelmiszerek ára mintegy 10%-kal emelkedik, 8% feletti mértékben növekszik a háztartási energiahordozók ára is. Az infláció a tavaly év végi 7,4%-ról 2008-ban, éves átlagban 5,7% körül alakul. Az euró/forint árfolyam éves átlagban a tavalyi 252 forint körül marad, a januári gyengülés feltehetőleg átmeneti.
- A jövedelmek növekedése 2008-ban nominálisan kissé lassul, a fehéredés folytatódik. A bruttó keresetek a versenyszférában 8%-kal, a költségvetési szektorban mintegy 7%-kal emelkednek. Így a reálbér a gazdaság egészében kb. 0,5-1%-kal emelkedik, de ezen belül a költségvetési szektorban alig, a versenyszférában 1% felett. A 2007 végén főleg szezonális okokból megemelkedett munkanélküliség 2008 folyamán várhatóan csökken, a nyár közepe óta a versenyszektorban is romló foglalkoztatás pedig lassan és szerényen, de javulni kezd.
Merrill Lynch - Az amerikai gazdaság megtorpanása önmagában nem elégséges ahhoz, hogy a közép-európai négyek egészének (CE-4 ) növekedése azt érzékelhetően megszenvedje. Mivel az országcsoport exportjának hozzávetőleg 75 százalékát az euróövezet veszi fel, és kevesebb mint 5 százalék irányul az Egyesült Államokba, a CE-4 növekedési lassulásának feltétele az euróövezeti növekedés lassulása. Az esetleges euróövezeti lassulástól Lengyelország lenne a legkevésbé, Magyarország pedig a leginkább sebezhető a négyek közül
- Az országcsoport legzártabb gazdasága a lengyel, ahol a külkereskedelmi forgalom a GDP-érték 40 százalékának felel meg. Magyarország és Csehország gazdaságának nyitottsága e mércén mintegy 70 százalékos, Szlovákiáé pedig 75 százalékos.
- Magyarország nagyon nyitott gazdasága ugyanakkor a belső keresleti recesszió szélén áll, és a növekedés egyetlen hajtóerejét az exportra termelő iparágak adják. A Merrill Lynch előrejelzési modellje szerint 20 százalékos a 2008 eleji magyarországi recesszió esélye.
JP Morgan - A felzárkózó térség egésze amerikai recesszió esetén is - amelynek 45 százalékos az esélye - 5 százaléknál nagyobb ütemű gazdasági növekedést produkálna az idén, ám Magyarország erősen megérezné az esetleges amerikai recessziót: ebben az esetben a ház csak 1,5 százalékos idei növekedést jósol a magyar gazdaságban, az amerikai visszaesés nélküli - alapesetinek tartott - forgatókönyvben szereplő 2,3 százalék helyett.
- A JP Morgan közgazdászai jelenleg 2012-re valószínűsítik Lengyelország euróövezeti csatlakozását, és azt várják, hogy Csehország és Magyarország egy évre rá honosíthatja meg az eurót.
Ecostat - A reálbérek idén már nem csökkennek, a lakossági fogyasztás valamelyest bővül, és a kormányzati kereslet-visszafogás is enyhébb lesz, mint tavaly. Az export és az import növekedési üteme csökken, a közöttük az export javára fennálló növekedési többlet mérséklődik, a külkereskedelmi mérleg javulása várhatóan lassul. 2008-ban a gazdasági folyamatok bizonytalan elemének tűnik a vállalkozói szektor beruházási döntéseinek alakulása.
- A technológia-fejlesztő beruházások várhatóan élénkülnek ebben az évben, az infrastrukturális beruházások az EU-s támogatások eredményeként bővülnek. Az európai uniós transzferek beruházás-élénkítő hatása az év második felétől jelenthet elmozdulást a felhalmozási ráta alakulásában. A kutatók előrejelzésüket a nagyon alacsony előző évi bázis mellett a magas feldolgozóipari kapacitás-kihasználtságra, az elhalasztott beruházások növekvő tömegére és a kis mértékben élénkülő makrogazdasági keresletre alapozzák. 
- Az államháztartási hiány leszorítására vonatkozó kormányzati terv sikeresen végigvihető. Az államháztartás ESA módszertan szerinti hiánya 2008-ban 4,0-4,3 százalékra mérséklődik. Az egyenleg javulása egyharmad részben a bevételek növekedéséből, két-harmad részben a kiadások csökkentéséből tevődik össze.
- A fogyasztói árak növekedési üteme 2008-ban 5% körülire mérséklődik. Azt látjuk azonban, hogy a közelmúlt inflációs prognózisai sorra felülteljesültek, a dezinflációs folyamat a múlt év végén megtört, a drágulás üteme a korábbi 6,5 százalékos előrejelzések helyett végül 8,0 százalékos lett. Az idei évben is inkább az árfelhajtó hatások érvényesülnek. Elsősorban a mezőgazdasági-, az élelmiszer- és a nyersanyagárak tavalyi megugrásának második-körös hatásai, és egy esetleges pénz- és tőkepiaci válság és általános recesszió következtében tartósan leértékelődő forint okozhat a vártnál nagyobb pénzromlást.

 

Gazdasági mutatók


Gazdasági mutatók

 

2007 utolsó negyedévében kis mértékben nőtt, éves átlagban pedig némileg csökkent a munkanélküliségi ráta Magyarországon, az állásnélküliség átlagos időtartama azonban továbbra is kifejezetten magas. Az ipar belföldi értékesítési árai 6,2%-kal emelkedtek.


 

Mutató fajtája Adatok
Foglalkoztatottság és munkanélküliség, KSH (2007. október-december) - A vizsgált időszakban a 15-74 éves népesség 54,9%-a, a 15-64 éveseknek 61,9%-a, a munkavállalási korúaknak pedig 64,9%-a jelent meg a munkaerőpiacon. A 15-74 éves foglalkoztatottak létszáma átlagosan 3 millió 909 ezer volt, közel 44 ezer fővel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A nemzetközi összehasonlításban használt 15-64 éves korcsoportra számított foglalkoztatási ráta 57,1%-nak felelt meg, ami fél százalékponttal kevesebb az előző évi adathoz képest.
- A munkanélküliek száma a 2007. október-decemberi időszakban 328 ezer, a munkanélküliségi ráta 7,7% volt, amely 0,2 százalékponttal magasabb a 2006. azonos időszakinál.
- A munkanélküliek 45,8%-a egy éve vagy annál régebben keresett állást. A munkanélküliség átlagos időtartama 16,7 hónap.
- 2007-ben, éves átlagban 3 millió 926 ezer fő minősült foglalkoztatottnak, munkanélkülinek pedig 312 ezer. A foglalkoztatottak 4 ezerrel, a munkanélküliek 5 ezerrel lettek kevesebben, mint egy évvel korábban.
- A munkanélküliségi ráta 2007 átlagában 7,4% volt, amely 0,1 százalékponttal alacsonyabb a 2006. évben mértnél
Ipari termelői árak, KSH (2007. december, 2007. év) - Az ipar belföldi értékesítési árai 2007. decemberben az előző hónaphoz képest 0,6%-kal, a 2006. decemberivel összehasonlítva 6,2%-kal emelkedtek. Az exportértékesítés havi termelői árai az előző hónaphoz viszonyítva 0,2%-kal nőttek, az egy évvel korábbiaknál 2,1%-kal voltak alacsonyabbak. A belföldi- és az exportárváltozás eredőjeként az ipari termelői árak az előző hónapinál 0,4%-kal voltak magasabbak, 2006. decemberhez képest 1,6%-kal növekedtek. 2007 egészében az ipar belföldi értékesítési árai 6,4%-kal emelkedtek, az exportértékesítés árai 4,8%-kal csökkentek, a kettő eredőjeként az ipari termelői árak 0,2%-kal nőttek az előző évhez viszonyítva.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384