Újra dübörög az országgyűlés

2008-02-15

A szezonnyitó parlamenti hét vitáinak középpontjában az egészségbiztosítási törvényjavaslat állt – olyannyira, hogy a napirendi pontot még az interpellációk előtt megtárgyalták, ahogy a Fidesz megerősítő népszavazási kezdeményezését is. A törvény elfogadása lehetőséget adott a Gyurcsány Ferencnek arra, hogy jövő heti beszédének előkészítéseként bejelentse: lezárult a kormányzás első szakasza, így - nem pusztán szakpolitikai, hanem nagypolitikai értelemben is - "új politika" kezdődhet. Ez azonban kérdéses, mivel a törvény a végrehajtási rendeletek hiányában nem tisztázza a bevezetni kívánt egészségbiztosítási rendszer kapcsán felmerülő kérdéseket. Ami biztos, hogy a választók egy évig még semmi mást nem fognak érzékelni az új rendszerből, mint a róla szóló vitát.

Napirend előtt: szokásos forgatókönyvek

A szocialisták napirend előtt a kormánypárti képviselőket ért Molotov-koktélos támadásokkal foglalkoztak. Az elmúlt években többször megtörtént, hogy a szocialisták „terrorfenyegetettségről” beszéltek, s ilyenkor általában igyekeztek az elkövetőket a Fideszhez kötni, mondván: a legnagyobb ellenzéki párt hergeli, vagy legalábbis hallgatólagosan támogatja a szélsőségeseket. A Fidesz ezzel szemben rendszeresen úgy érvelt, hogy az ilyen esetek a kormány érdekét szolgálják, mivel elterelik a figyelmet a népszerűtlen intézkedésekről. Valójában azonban egyik állítás sem igazolható, az erőszakos cselekmények egyik oldal politikai érdekét sem szolgálták. A Fidesz a 2006 őszén alkalmazott radikális politika kudarca miatt az utóbbi egy évben következetesen távolodott a szélsőségesektől, akiknek a körében éppen ezért egyre népszerűtlenebb. A kormányról pedig – amellett, hogy az erőszakos cselekmények tartósan nem terelik el a figyelmet a népszerűtlen intézkedésekről – éppen az ilyen esetek nyomán alakult ki az a kép, hogy képtelen fenntartani a rendet.

A Ház hírei

Hír Megjegyzés
Energiapolitikai koncepció elutasítása egyes bizottságok által, majd plenáris vitára "engedése” Az energiapolitikai koncepcióval szembeni képviselői elégedetlenség a kormánynak káros, hiszen a kormánypárti képviselők is úgy gondolják, hogy a plenáris vitán majd számos módosító javaslattal kell a szöveget javítani.
A Fidesz népszavazási kezdeményezésének elutasítása Az elutasítás a kormánypártoknak kedvez, ugyanakkor nem feltétlenül árt a Fidesznek, amelynek egyelőre a március 9-én tartandó népszavazásra kell koncentrálnia.
Tüntetés hétfő este a Kossuth téren -
A mentelmi bizottság azt javasolja, hogy a plenáris ülés ne függessze fel Navracsics Tibor és Cser-Palkovics András mentelmi jogát -
Draskovics Tibor meghallgatása -
A Ház tárgyalta a lakásmaffiáról szóló jelentést -
Az emberi jogi bizottság nem találta alkalmasnak Zombor Ferencet az adatvédelmi biztosi poszt betöltésére Az ombudsman-jelöltek parlamenti elvetése a köztársasági elnök számára káros – ugyanakkor ha Sólyom László konzekvens kíván maradni, akkor nem lenne szerencsés hirtelen egyeztetéseket kezdeményeznie.Egészségügyi vita: tíz év alatt mindenki fordult egyet


Az egészségbiztosításról szóló törvény újabb vitájában a kormánypártok ahhoz a módszerhez folyamodtak, hogy saját programjukat ellenfeleik érveivel próbálták meg legitimálni. Horváth Ágnes több alkalommal is a törvénnyel deklaráltan egyet nem értő köztársasági elnökre hivatkozott. Vojnik Mária pedig ugyancsak a politikai ellenfelek érveivel operált, amikor a fideszes képviselők fejére olvasta, hogy pártjuknak 1998-ban a mostani kezdeményezéssel szinte teljesen megegyező elképzelései voltak, majd Mikola Istvánt is arra figyelmeztette: az Orbán-kormány programját, mely a több-biztosítós koncepciót tartalmazta, nem lehet gondolatkísérletnek tekinteni. Ugyanakkor nemcsak a fideszes képviselők álláspontja változott nagyot tíz esztendő alatt: Kökény Mihály például, a szocialisták egészségpolitikusa anno erőteljesen ellenezte a magántőke többpénztáras rendszerben történő beengedését a rendszerbe.

A hétfői szavazással átmenetileg megerősödött a pártelnök-miniszterelnök Gyurcsány Ferenc pozíciója, hiszen a kormány egyik leginkább vitatott és legtöbbet támadott javaslata másodszor is „átment” a parlamenten: a néhány várt kiszavazón kívül senki nem okozott meglepetést, a szocialista párti egység gyakorlatilag változatlanul fennállt. Ez a megerősítés tette lehetővé a kormányfő számára, hogy blogjában kifejtse: az egészségbiztosítási törvény elfogadásával lezárult a kormányzás első szakasza, így – nem pusztán szakpolitikai, hanem nagypolitikai értelemben is – a költségvetési kiigazítás és a nagy ellátó rendszerek átalakítása után „új politika” kezdődhet.

A kormányfő üzeneteitől függetlenül azonban még messze nem zárult le az egészségügy reformjának ügye. A március 9-én tartandó népszavazás, annak ma még megjósolhatatlan politikai következményei, illetve az egészségbiztosítás átalakításának – az elfogadott törvény ellenére is – sok tisztázatlan részlete miatt ugyanis kérdéses a reform kimenetele.


Futárposta (február 8-15.)

  Szám Jelleg, benyújtó, kiemelendő javaslat
Benyújtott önálló indítványok 13 Közte: határozati javaslat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról (KVM)
Visszavont önálló indítványok 1 -
Módosító, kapcsolódó módosító javaslatok, sürgősségi, kivételességi indítványok, pontosítások 10  
Visszavont, visszautasított és határidő után érkezett módosító, kapcsolódó módosító javaslatok 1  
Benyújtott egységes javaslatok - -
Írásbeli kérdésekre benyújtott válaszok 17 OKM: 6, GKM: 2, ÖTM: 3, KÜM: 3, EÜM:2, IRM:1.

Forrás: www.mkogy.hu


Milyen javaslatok elfogadása várható a tavaszi ülésszakban?

Február •Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló törvényjavaslat
• A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról sz. tvj.
• A Magyar Export-Import Bank Rt-ról és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt-ról sz. 1994. évi XLII. tv. mód. sz. tvj.
Március •A bűnüldözési célú titkos információgyűjtésről szóló törvényjavaslat
• Az állami vezetők javadalmazásának átláthatóságához szükséges egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat
• A költségvetési felelősségről és a Törvényhozási Költségvetési Hivatalról szóló törvényjavaslat (és a kapcsolódó javaslatok)
Április • A földgázellátásról szóló törvényjavaslat
• Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
• A humángenetikai adatok védelméről, valamint a genetikai vizsgálatok és kutatások
• szabályairól szóló törvényjavaslat
• Az állami jogérvényesítés elősegítéséről szóló törvényjavaslat
• A bírósági eljárásokban érvényesülő elektronikus kézbesítésről szóló törvényről szóló törvényjavaslat
Május • Az összevont agrárgazdaság-támogatási rendszer működésének szabályairól szóló
• törvényjavaslat
• Az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletéről szóló törvényjavaslat
• A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvénytervezetről
• A pénzintézeti szolgáltatások teljesítését szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
• Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló törvényjavaslat
• A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
Június • A víziközművekről szóló törvényjavaslat
• A kortárs művészet támogatásáról szóló törvényjavaslat
• A versenyképesség javítására irányuló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
• A költségvetési tervezés, prezentáció és végrehajtás módosításáról szóló törvényjavaslat
2/3-os támogatás esetén: • A választással összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat
• A népszavazással összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat
• A minősített adat védelméről szóló törvényjavaslat

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384