Régi-új Gyurcsány az Országgyűlésben

2008-03-07

A népszavazási kampány utolsó hetében, a Parlamentben a miniszterelnök korábbi javaslatainak kommunikációs kibontása állt a középpontban. A Fidesz felemás reakciót adott a megismételt felvetésekre, mert ugyan láthatóan szembementek a kormányfő javaslataival, de az általuk kezdeményezett referendum - az Országgyűlésben legalábbis - másodlagos maradt. A gázvezetékkel kapcsolatos vita várhatóan a továbbiakban is felszínen marad, miután nem született megállapodás az SZDSZ által kezdeményezett ötpárti egyeztetésen.

A miniszterelnök - a várakozásoknak és az előző hét gyakorlatának megfelelően - a napirend előtti lehetőséget arra használta fel, hogy saját korábbi bejelentéseit a politikai viták középpontjában tarthassa. Napirend előtti felszólalásában Gyurcsány Ferenc ugyanakkor nemcsak saját programját ismertette, hanem az ellenzék hazafiságát, múltját, programjának koherenciáját is támadta. Ebben az értelemben visszatérést figyelhetünk meg a kormányfő 2006 előtti retorikájához, amikor az ellenzék "populista nemzeti irányvonalát" szembeállította saját "felelős, hazafias" politikájával. 2006 nyara óta ez a leghangsúlyosabb kísérlet arra, hogy a kormányfő kommunikációs fordulatot hajtson végre, aminek célja, hogy a következő időszak intézkedésein keresztül növelje a miniszterelnök és a kormány politikai mozgásterét.

A miniszterelnök más szempontból is visszatért a 2006-os és korábbi retorikához. Főként a miniszterelnök-jelölti vitában volt megfigyelhető, hogy a kormányfő igyekezett a felkészült és pragmatikus miniszterelnök képét szembeállítani az választókat teljesíthetetlen ígéretekkel félrevezető, de konkrétumokról nem beszélő Orbán Viktor képével. Hétfői felszólalásában Gyurcsány Ferenc számos olyan javaslatot fogalmazott meg, melynek célja, hogy az ellenzéket a "számok terepére" és vitára kényszerítse (adóvitanap, a pénzügyminisztérium kilátásba helyezett számításai az ellenzéki adójavaslatok hatásáról stb.). 


Visszatekintés és előrejelzés

Hír Megjegyzés
Az Országgyűlés - az SZDSZ tiltakozása mellett - elfogadta a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumáról szóló határozatot A Szili Katalin által kezdeményezett fórum politikai jelentőségét az adja, hogy egy ideje nem működik a MÁÉRT.
Az Országgyűlés oktatási bizottsága egyhangúlag támogatta a javaslatot, hogy kötelező legyen egy természettudományos tárgyból érettségit tenni (03.04.) A javaslat elmozdulást jelenthet a felsőoktatási képzési rendszer átstrukturálása felé.
Nem született megállapodás a Nabucco-ügyben kezdeményezett ötpárti egyeztetésen (03.05.) Az ellenzéknek külpolitikai szempontból is érdeke, hogy napirenden tartsa az olajvezetékek ügyét, és kritizálja a kormányoldal "oroszbarátságát".
Az MDF a Parlamentben tölti a népszavazás estéjét, mert a párt szerint a népszavazásra tett kérdésekben az Országgyűlésnek kellett volna döntenie (03.06.) A népszavazási kérdésekkel kapcsolatban aktív kampányt nem folytató MDF a referendummal kapcsolatos elutasító álláspontját emeli ki.
Az MSZP ötpárti egyeztetést kezdeményez a nemzeti ifjúsági stratégiáról, a Fidesz nyitott a tárgyalásokra (03.06.) Az ötpárti egyeztetések - sikerük esetén - általában a kezdeményezőnek kedveznek.
Szili Katalin kisebbségi fórumot hozna létre a Parlamentben (03.07.) A házelnök politikai arculatához illeszkedő javaslat a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma mintájára.Futárposta (február 29. - március 7.)

  Szám Megjegyzés
Benyújtott önálló indítványok 9 Köztük a fordított ÁFA ügyét rendező törvényjavaslat
Visszavont önálló indítványok 1 Simicskó István Honi Gárdáról szóló javaslata
Módosító, kapcsolódó módosító javaslatok, sürgősségi, kivételességi indítványok, pontosítások 19 Főként az energiapolitikai koncepcióhoz és az adótörvények módosításáról szóló javaslathoz érkeztek módosító indítványok.  
Visszavont, visszautasított és határidő után érkezett módosító, kapcsolódó módosító javaslatok -  -
Benyújtott egységes javaslatok 1 "A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelmet érintő intézkedésekről"
Írásbeli kérdésekre benyújtott válaszok 38 Többségük az oktatási minisztertől.

Forrás: www.mkogy.hu

Fontos javaslatok a parlamenti ügymenetben

Javaslat Állapot Megjegyzés
Egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5125.) Március 10-11-én módosító indítványokról szavaznak ÉS zárószavazás is lesz. Többek között a fordított ÁFA ügyét is rendezi. Házszabálytól eltéréssel.
A 2007-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikai koncepcióról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/4858.) Március 17-18-részletes vita következik. -
A földgázellátásról szóló törvényjavaslat (T/4669.) Március 10-11-én lezárják az általános vitát, két hétre rá kezdődik a részletes vita. -
A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/4978.) Március 10-11-én lezárják az általános vitát, két hétre rá kezdődik a részletes vita -
Az Új Tulajdonosi Programról szóló országgyűlési határozati javaslat (T/5075.) Március 10-11-én lezárják az általános vitát. Gyurcsány Ferenc újonnan bejelentett programpontjáról szól.
A pálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló törvényjavaslat (H/5010) Március 17-18-án lezárják az általános vitát. Elsődleges célja a minőségvédelem

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384