Fő az egészség(ügy)

2008-04-11

A héten nem a plenáris ülés vitái nyújtották a legnagyobb izgalmakat a Parlamentben, hanem a többpénztáras egészségbiztosítási rendszerről szóló törvény módosításához kötődő háttéregyeztetések. Nemcsak a törvény konkrét sorsa tarthat számot ugyanis érdeklődésre, hanem az egyeztetésekkel párhuzamosan alakuló politikai erőviszonyok is: a módosításról szóló szavazás lehet a majdani kisebbségi kormány előtt álló első nagy politikai kihívás.

A többpénztáras rendszert bevezető egészségbiztosítási törvényt immáron három oldalról éri erős nyomás.

A többpénztáras rendszerrel szemben fellépő civilek eljuttatták mintegy félmillió aláírást tartalmazó gyűjtőíveket az OVB-nek. Így véglegessé vált, hogy az Országgyűlés köteles megszavazni az országos ügydöntő népszavazás elrendelését. Ugyanakkor ha a népszavazási kezdeményezést közvetlenül kiváltó törvény ebben a formájában hatályát veszti, illetve a nagy pártok nem állnak bele a kampányba, akkor kétséges, hogy az újabb referendum érvényes és eredményes lesz-e. Az ellenzék legnagyobb pártjának, a Fidesznek mindenesetre csak akkor érdeke belelépni a korteskedésbe, ha nagy az esélye annak, hogy az eredmény számára kedvező lesz.

A KDNP a népszavazási kilátások ellenére megtámadta a hatályban lévő szöveget az Alkotmánybíróságon. Az ellenzéki párt eljárásjogi érvekre hivatkozott, valamint kiemelte, hogy a profitorientált egészségbiztosítás bevezetése ütközik az 1927-es genfi egyezménnyel, mely még ma is hatályos. Ha az AB helyt ad az indítványnak, az a potenciális népszavazási elutasításhoz hasonló szakpolitikai eredményhez vezet (évekre kiiktathatja a biztosítási oldalon a tőke belépésének lehetőségét).

Az egyedüli kormánypárttá váló MSZP sem kívánja megtartani a jelenlegi szabályozást, a szocialisták ugyanis visszaléptek a liberálisokkal kialkudott kompromisszumtól, és a saját, korábbi, regionális biztosítókra építő javaslatukat vették elő (a magántőke és a verseny megjelenését szolgáltatói oldalon a szocialisták is el tudják képzelni).

Egészen biztos tehát, hogy a szabályozás a jelenlegi formájában nem fog működésbe lépni, ugyanakkor a népszavazási kezdeményezés sem vonható már vissza. Sikeres népszavazási kezdeményezés, vagy hasonló irányú AB-határozat esetén a biztosítási oldalon történő privatizáció ügyében várhatóan középtávon is leszűkülnek a szakpolitika lehetőségei. A törvény parlamenti átalakításának a lehetőségét egyébként akadályozza, hogy az SZDSZ nem támogatja a szocialisták ötletét, a Fidesz ugyanakkor nem nyitott arra, hogy a jelenlegi szabályozás módosításával történjen a többpénztáras rendszer visszavonása: a legnagyobb ellenzéki párt az egész szöveg hatályon kívül helyezését követeli. 

Visszatekintés és előrejelzés

Hír Megjegyzés
Csörte Dávid Ibolya és Kuncze Gábor között (04.07.)  
A Fidesz saját külpolitikai stratégiát terjeszt be a Háznak (04.08.) Apárt szerint a kormány által készített stratégia komoly elégedetlenségre adott okot, mivel hiányos, rendkívül óvatos, és alapvető problémákat nem tárgyal.
Minden frakció támogatja az egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosítását (04.08.) -
Felmerült, hogy az MSZDP az MSZP-től különálló frakciót alakítana (04.08.) Több frakció több lehetőséget és több forrást jelentene a szocialistáknak.
Szili Katalin Csángóföldre látogat egy parlamenti delegáció élén (04.09.) -
Oláh Lajos javaslata a környezetkímélő szatyrokról (04.08.) A műanyag szatyrok terjesztésének a szabályozása nemcsak Magyarországon van napirenden.
10 új autót vesz az Országgyűlés Hivatala (04.10.) 3 gépkocsit kap az MSZP frakció, a többit a hivatal munkatársai fogják használni. Korábban lecserélték a parlamenti alelnökök autóit is.
Sem a Fidesz, sem az MSZP nem támogatja a köztisztasági csomaghoz kapcsolódó népszavazási kezdeményezéseket (04.11.) -
Semjén Zsolt szerint ötpárti határozati javaslat születhet Tibet ügyében (04.11.) -
Holokauszt – megemlékezés napirend előtt (04.14.) -
Politikai vitanap hatórás időkeretben a kormány kezdeményezésére (Munka, tudás, tulajdon) (04.15.) -


Futárposta (április 7-11., április 11. 16:14 órai állapot szerint)

  Szám Megjegyzés
Benyújtott önálló indítványok 15 Köztük népszavazási kezdeményezésekhez kapcsolódó határozati javaslatok, Oláh Lajos javaslata a reklámszatyrokról, valamint a kormány négy, a reklámozáshoz és a fogyasztóvédelemhez kötődő nagy terjedelmű javaslat
Visszavont önálló indítványok - -
Módosító, kapcsolódó módosító javaslatok, sürgősségi, kivételességi indítványok, pontosítások 22 -
Visszavont, visszautasított és határidő után érkezett módosító, kapcsolódó módosító javaslatok 2 -
Benyújtott egységes javaslatok 2 A Kormányzati Negyed-projekt leállításáról szóló határozathoz, valamint a 2007-2020 közötti energiapolitikai koncepcióhoz
Írásbeli kérdésekre benyújtott válaszok - -

Forrás: mkogy.hu


Fontos javaslatok a parlamenti ügymenetben

Javaslat Állapot Megjegyzés
A 2007-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikai koncepcióról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/4858.) Április 14-15-én zárószavazás várható. -
Egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításokról szóló törvényjavaslat (T/5299.) Április 15-15-én határozathozatal várható -
A pálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló törvényjavaslat (H/5010.) Április 14-15-én szavaznak a módosítókról. Elsődleges célja a minőségvédelem.
Obudsmanok Április 14-15-én szavaznak Sólyom László új jelöltjeiről. -
A földgázellátásról szóló törvényjavaslat (T/4669.) Április 28-29-én részletes vitára kerül sor. -
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényjavaslat (T/5451.) Április 28-29-én részletes vitára kerül sor. -
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényjavaslat (T/5448.) Április 28-29-én részletes vitára kerül sor. -
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5449.) Április 28-29-én részletes vitára kerül sor. -
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvényjavaslat (T/5450.) Április 28-29-én részletes vitára kerül sor. -

Forrás: mkogy.hu

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384