Parlamenti vasfegyelem várható

2008-04-18

A Fidesz bejelentette, hogy május 1-től szigorítja a frakciófegyelmet: a szavazásoktól indokolatlanul távolmaradó képviselők akár alkalmanként 50 000 forintnyi büntetést is fizethetnek. Az ellenzéki párt azzal indokolta lépését, hogy várhatóan kisebbségben kormányoz az MSZP, ez pedig az ellenzék mozgásterére is hatással van. Nem volt tehát szükség a kisebbségi kormányzás megkezdésére, hogy a szocialisták érzékeljék, hogy nemcsak ellenzéki-, hanem kormányoldalon is nagyobb frakciófegyelemre lesz majd szükség a következő hónaptól kezdve.

A szocialisták várhatóan a jövő héten kezdenek belső tárgyalásokat a frakciófegyelem erősítésével kapcsolatban, ugyanis az ombudsmanok megválasztása (pontosabban újbóli nem megválasztása) arra hívta fel a figyelmet, hogy a kötelező szavazás elrendelése sem volt elegendő ahhoz, hogy minden szocialista felvegye a szavazólapot, és igennel szavazzon.

Márpedig kisebbségben minden képviselő jelenléte és szavazata számít majd, főleg ha a Fidesz valóban szigorít a belső szabályokon. Ha ugyanis a Fidesz „lazán kezelné” a helyzetet, nem írna elő kötelező jelenlétet, akkor a határozatképesség megléte esetén a szocialisták akár egymaguk is elfogadhatnának határozatokat és törvényeket. Ha azonban minden ellenzéki frakció, ideértve az SZDSZ-t is, teljes létszámban jelen van és szavaz, akkor a jelenlévő képviselők többsége egyezik az összes képviselő többségével (193 fő), az MSZP pedig utóbbival nem rendelkezik. Ezért felértékelődik a 20 fős szabad demokrata frakció viselkedése. Egy egyszerű, a jelenlévő képviselők felének igen szavazatát igénylő határozatról vagy törvényjavaslatról való szavazás esetén ugyanis a liberálisok nemcsak azzal segíthetik a szocialistákat, ha igennel szavaznak, hanem azzal is, ha nem szavaznak. Utóbbi esetben ugyanis az ellenzék legrosszabb esetben is csak 176 szavazatot tud felmutatni a szocialisták 188 szavazatával szemben.

Ugyanakkor az ellenzékivé váló SZDSZ játéktere sem korlátlan. Az elkövetkező időszakban a liberálisok várhatóan igyekeznek majd a szocialistákkal és a Fidesszel szemben is pozícionálni magukat. Ez viszont ahhoz vezethet, hogy a Fidesz és az MSZP nemcsak az SZDSZ kormányzati tevékenységét fogja felidézni időről-időre, hanem a maga szája íze szerint értelmezi majd a liberális frakció szavazási viselkedését is. 

Összefoglaló a várható parlamenti forgatókönyvekről

A Ház határozatképes,  ha az összes szocialista képviselőn kívül (188 fő) jelen van még legalább öt fő. 

A jelen lévő képviselők többségét igénylő javaslatok elfogadása a következők szerint történhet a Ház határozatképessége esetén: 

• Ha minden frakció jelen van, és minden frakció szavaz: az MSZP csak akkor tudja átvinni akaratát, ha meg tud győzni legalább öt, nem frakciótag képviselőt (ha szocialista képviselő elnököl, akkor értelemszerűen többet, mivel az elnök nem gyakorolja képviselői jogait). 

 • Ha minden frakció jelen van, de az SZDSZ, vagy kilenc ellenzéki képviselő nem szavaz, akkor a szocialisták jó eséllyel fogadhatnak el egyedül is javaslatokat (amennyiben a nem szavazás nem veszélyezteti a határozatképességet). 

• Ha nincs minden frakció jelen, de a Ház határozatképes, akkor a jelenlévő képviselők többségének szavazata szükséges.


Visszatekintés és előrejelzés

Hír Megjegyzés
Veres János elmondta, hogy a kormány is foglalkozik az adóamnesztia kérdésével (04.14.)  A felvetés az MDF-től érkezett
Nem választották meg Sólyom László ombudsman-jelöltjeit (04.14.) Harmadik alkalommal szavazták le a pártok az elnök jelöltjeit.
Az állampolgári jogok biztosa szerint nyilvánosságra kellene hozni a Ház honlapján a frakciószabályzatokat (04.14.) A házelnök a házbizottság elé fogja tárni a javaslatot.
Vitanap a kormány Munka, tudás, tulajdon című programjáról (04.15.) -
Szili Katalin arra hívta fel a figyelmet, hogy ha az SZDSZ ellenzékbe megy, akkor az ellenzék kerülne többségbe a mentelmi bizottságban, ami ellentétes lenne a Házszabállyal, mivel az paritásos felépítést ír elő (04.15.) Ezen a ponton szükséges lehet a parlamenti tisztségek elosztására vonatkozó 2006-os megállapodás újratárgyalása.
A Fidesz Bihari Mihály és Kukorelli István mandátumának meghosszabbítását javasolja (04.17.) A szocialisták az elmúlt időszakban komolyan támadták a Bihari vezette Alkotmánybíróságot.
Kósa Lajos és Demeter Ervin interpellációt intéznek a titkosszolgálatokat felügyelő miniszterhez az önkormányzatok nemzetbiztonsági védelme ügyében (04.21.) A kormány állítólag egy titkos kormányhatározatban helyezte az önkormányzatokat nemzetbiztonsági védelem alá, ami lehetővé teszi azok megfigyelését. Elképzelhető, hogy a Ház – történetében először – zárt ülést tart.Futárposta (április 11. – április 18.)

  Szám Megjegyzés
Benyújtott önálló indítványok 14 Köztük a Fidesz javaslatai (a btk.-ről, a költségvetési felelősségről), valamint az SZDSZ egészségügyi javaslata.
Visszavont önálló indítványok 2 -
Módosító, kapcsolódó módosító javaslatok, sürgősségi, kivételességi indítványok, pontosítások 47 Számos módosító javaslat a Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról szóló javaslathoz, valamint A tűzoltó egyesületekről szóló javaslathoz
Visszavont, visszautasított és határidő után érkezett módosító, kapcsolódó módosító javaslatok 8 -
Benyújtott egységes javaslatok 2 Köztük a pálinkatörvény egységes javaslata.
Írásbeli kérdésekre benyújtott válaszok 28 -

Forrás: mkogy.hu


Fontos javaslatok a parlamenti ügymenetben

Javaslat Állapot Megjegyzés
A földgázellátásról szóló törvényjavaslat (T/4669.) Április 28-29-én részletes vitára kerül sor. -
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényjavaslat (T/5451.) Április 21-22-én megkezdik az általános vitát. -
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényjavaslat (T/5448.) Április 28-29-én megkezdik az általános vitát.  
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szűlű törvényjavaslat (T/5449.) Április 28-29-én megkezdik az általános vitát. -
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvényjavaslat (T/5450.) Április 28-29-én megkezdik az általános vitát. -
A humángenetikai adatok védelméről, valamint a humángenetikai vizsgálatok és kutatások szabályairól szóló törvényjavaslat. (T/5312.) Április 21-22-én részletes vitára kerül sor -
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5395.) Április 21-22-én megkezdik és le is zárják az általános vitát. Ebben a javaslatban szerepel a sokat vitatott Internet-adó
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv mód szóló törvényjavaslat (T/5311.) Április 21-22-én megkezdik és le is zárják az általános vitát. -

Forrás: mkogy.hu

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384