Semmi sem történt a Parlamentben

2008-04-26

Az elmúlt héten több sajtóorgánum is foglalkozott azzal, hogy az Országgyűlésben gyakorlatilag nem folyt érdemi munka. És valóban: sem a napirend, sem a szavazások nem tartalmaztak politikai szempontból kiemelkedő javaslatokat. Az interpellációk ugyanakkor az elmúlt hét egyik fontos témájával, az önkormányzatokat érintő nemzetbiztonsági védelemmel foglalkoztak.

Azt, hogy a Házban nem történt semmi „érdemi”, az bizonyítja legjobban, hogy a héten szavazásra bocsátott javaslatok nagy részét konszenzussal fogadta el, vagy bocsátotta részletes vitára a plénum (utóbbiak közül kiemelendő a humángenetikai adatok védelméről szóló javaslat).

Az érdemi munka hiánya ugyanakkor növelte a politikai vita rendelkezésére álló teret: a hét egyetlen látható parlamenti témája az volt, hogy Demeter Ervin és Kósa Lajos az önkormányzatok nemzetbiztonsági védelme kapcsán született titkos kormányhatározat ügyében interpellálták a titokminisztert. Pár nappal később ugyanakkor ez az ügy már háttérbe szorult, úgy tűnik, csak előkészítette a Kapolyi Lászlóhoz és Keller Lászlóhoz kötődő „megfigyelési vádakat”. A Magyar Nemzet által szinte kampányszerűen felépített megfigyelési ügy ezt követően már túllépett a parlamenti nyilvánosság keretein, és általános politikai vitatémává vált a Fidesz és az MSZP között. 


Visszatekintés és előrejelzés

Hír Megjegyzés
Vita az önkormányzatokat érintő nemzetbiztonsági védelemről (04.21.)  Mivel a titokminiszter feloldotta a vonatkozó határozat titkosságát, nem volt szükség zárt ülésre
Az örökbefogadás egyszerűsítése céljából ötpárti egyeztetést kezdeményez Szili Katalin és Török Zsolt (04.22.) A kisebbségi kormányzás megkezdése után megszaporodhatnak az ilyen jellegű kezdeményezések
Konferencia a Parlament társadalmi megítéléséről (04.25) A tanácskozáson jobb- és baloldali politikusok egyaránt részt vettek.
A héten több sajtóorgánum arról tárgyalt, hogy nem dolgozik a parlament, mert nincsenek javaslatok. Ugyanakkor a kormány a héten számos javaslatot beterjesztett (04.26.) Május elseje után ugyanakkor a napirendre vétel nem lesz automatikus, politikai partnerekre lesz hozzá szükség.Futárposta (április 21. – április 26.)

  Szám Megjegyzés
Benyújtott önálló indítványok 15 Köztük a kormány (kiemelten: igazságügy miniszter) számos érdemi javaslata 26-i dátummal.
Visszavont önálló indítványok - -
Módosító, kapcsolódó módosító javaslatok, sürgősségi, kivételességi indítványok, pontosítások 163 Számos módosító javaslat az országos területrendezési tervről szóló javaslathoz.
Visszavont, visszautasított és határidő után érkezett módosító, kapcsolódó módosító javaslatok 4 -
Benyújtott egységes javaslatok - -
Írásbeli kérdésekre benyújtott válaszok 18 A liberálisok vezette minisztériumoktól is érkeztek válaszok.

Forrás: mkogy.hu


Fontos javaslatok a parlamenti ügymenetben

Javaslat Állapot Megjegyzés
A földgázellátásról szóló törvényjavaslat (T/4669.) Április 28-29-én részletes vitára kerül sor. -
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényjavaslat (T/5451.) Május 5-6-án folytatják és lezárják az általános vitát. -
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényjavaslat (T/5448.) Április 28-29-én megkezdik az általános vitát.  
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5449.) Április 28-29-én megkezdik az általános vitát. -
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvényjavaslat (T/5450.) Április 28-29-én megkezdik az általános vitát. -
A humángenetikai adatok védelméről, valamint a humángenetikai vizsgálatok és kutatások szabályairól szóló törvényjavaslat. (T/5312.) Április 28-29-én a módosítókról szavaznak. -
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5395.) Május 5-6-án lesz a részletes vita. Ebben a javaslatban szerepel a sokat vitatott Internet-adó
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv mód szóló törvényjavaslat (T/5311.) Május 13-14-én lesz a részletes vita. -

Forrás: mkogy.hu

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384