MSZP-SZDSZ: utoljára együtt

2008-04-30

Ha Gyurcsány Ferenc nem hétfőn délben jelentette volna be a kisebbségi kormány tagjainak névsorát, akkor ezen a héten sem sok minden történt volna a Házban. Így azonban mind a napirend előtti felszólalások, mind az interpellációk, mind pedig a bizottsági ülések fő témái a szocialista kormányhoz és annak új tagjaihoz kötődtek.

A hét fő parlamenti (és általában vett politikai) témája a jövő héten felálló kisebbségi kormány volt. A kisebbségi kormányzás megkezdése alkalmából az ellenzéki pártok arra szólították fel Gyurcsány Ferencet napirend előtt, hogy kérjen maga ellen bizalmi szavazást. Nem valószínű ugyanakkor, hogy erre sor kerülne: a szocialisták egyelőre támogatják a kormányfőt, az ellenzék pedig nem elég egységes, hogy konstruktív bizalmatlansággal próbálkozzon, egy „sima” bizalmi szavazáshoz viszont a szocialisták, főleg Gyurcsány Ferenc egyetértése is szükséges lenne. A két jelenlegi kormánypártnak így nem érdeke a bizalmi szavazás, hiszen az SZDSZ számára most különösen fontos a kormánytól való távolság felmutatása, amit egy a miniszterelnök személyéről szóló – megerősítő – szavazás gyengíthetne.

A bizottsági üléseken elkezdődött a Gyurcsány Ferenc által megnevezett miniszter-jelöltek meghallgatása. Alkotmányjogi szempontból a meghallgatásokat egyébként formalizmusnak tekinthetjük, hiszen a minisztereket nem választják, hanem a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki őket. A miniszter-jelöltek bizottsági látogatásainak általában politikai jelentősége sincs, mert a kormánypártok biztosítják a szükséges többséget (a most meghallgatott jelöltek is bizalmat kaptak). Ugyanakkor a meghallgatások a kormányzat ellenőrzésének egy fontos eszközét jelentik, és az ellenzéki képviselők – nem mellékesen nagy sajtóérdeklődés mellett – általában kellemetlen kérdéseket is feltesznek a miniszterjelölteknek (az emberi jogi bizottságban például Szűcs Erika szociális miniszter-jelölt gazdasági előéletét firtatták).Visszatekintés és előrejelzés

Hír Megjegyzés
A Fidesz javaslatot tett az élelmiszerek ÁFÁ-jának csökkentésére (04..28)  Az ellenzéki párt ugyanakkor az ellentételezésről kevesebbet nyilatkozott.
Napirend előtt mind az MDF, mind a Fidesz bizalmi szavazás kérésére szólította fel a kormányfőt (04.28.) -
A KDNP megtámadta a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt az Alkotmánybíróságon (04.29.) A törvényt több, mint hat hónapja kihirdették.
Az MSZP átalakítja frakciója működését (04.29.) A törvényt több, mint hat hónapja kihirdették.
Megkezdődött a Gyurcsány-kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági turnéja (04.29.) Az elemzés lezárásáig minden jelölt sikerrel vette a megmérettetést.
Öt miniszter leteszi az esküt hétfőn (05.05.) Gyenesei István csak később teszi le az esküt, mert előtte módosítani kell a minisztériumok felsorolásáról szóló törvénytFutárposta (április 28. – április 30.)

  Szám Megjegyzés
Benyújtott önálló indítványok 15 Köztük a Fidesz ÁFA-javaslatai
Visszavont önálló indítványok 4 -
Módosító, kapcsolódó módosító javaslatok, sürgősségi, kivételességi indítványok, pontosítások 44 Számos kapcsolódó módosító javaslat a földgázellátásról szóló javaslathoz.
Visszavont, visszautasított és határidő után érkezett módosító, kapcsolódó módosító javaslatok 1 -
Benyújtott egységes javaslatok 1 A humángenetikai adatok védelméről, valamint a humángenetikai vizsgálatok és kutatások szabályairól szóló javaslathoz
Írásbeli kérdésekre benyújtott válaszok 12 Érkezett válasz a gazdasági minisztertől is.

Forrás: mkogy.hu


Fontos javaslatok a parlamenti ügymenetben

Javaslat Állapot Megjegyzés
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5615.) Május 5-6-án összevont általános és részletes vitára kerül sor. Ennek a javaslatnak az elfogadása szükséges, hogy felállhasson az új kormánystruktúra.
A földgázellátásról szóló törvényjavaslat (T/4669.) Május 13-14-én szavaznak a módosítókról. -
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényjavaslat (T/5451.) Május 5-6-án folytatják és lezárják az általános vitát.  -
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényjavaslat (T/5448.) Május 5-6-án folytatják az általános vitát. -
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5449.) Május 5-6-án folytatják az általános vitát. -
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvényjavaslat (T/5450.) Május 5-6-án folytatják az általános vitát. -
A humángenetikai adatok védelméről, valamint a humángenetikai vizsgálatok és kutatások szabályairól szóló törvényjavaslat. (T/5312.) Május 5-6-án zárószavazás várható.  -
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5395.) Május 13-14-én lesz a részletes vita. Ebben a javaslatban szerepel a sokat vitatott Internet-adó
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv mód szóló törvényjavaslat (T/5311.) Május 13-14-én lesz a részletes vita.  -
Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények mód. Szóló törvényjavaslat (T/5587.) Május 13-14-én megkezdik és le is zárják az általános vitát.  -
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5590.) Május 13-14-én megkezdik az általános vitát.  -
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5591.) Május 13-14-én megkezdik az általános vitát.  -
Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló törvényjavaslat (T/5592.) Május 13-14-én megkezdik az általános vitát.  -
A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5593.) Május 19-20-21-én megkezdik és lezárják az általános vitát.  -

Forrás: mkogy.hu

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384