Nyugodt szakítás az Országgyűlésben

2008-05-09

A kisebbségi kormányzásra történő áttérés nem bizonyult látványosnak: a liberálisok mind a napirendet, mind pedig az interpellációkat megszavazták a Házban, ugyanakkor a jövő hétre már nem ígérnek automatikus együttműködést. A miniszterelnök eközben azzal igyekszik nyomást gyakorolni az SZDSZ-re és saját pártjára, hogy a költségvetési- és adótörvények elutasítása esetére a kormány lemondását ígéri.

Pártpolitikai szempontból a kisebbségi kormányzás első hete meglehetősen eseménytelennek bizonyult, a szavazások úgy zajlottak, mint a koalíciós kormányzás időszakában. Az SZDSZ ugyanis a kormánypárttal szavazott, mert azt az álláspontot képviselte, hogy az interpellációk jelentős része még a koalíciós kormányzás időszakára vonatkozott. A jövő héten viszont már az újdonsült ellenzéki SZDSZ is interpellálni fogja a pénzügyminisztert, méghozzá az identitáspolitika szempontjából fontos témának számító egyház-finanszírozás ügyében. Az ellenzéki SZDSZ számára ez lesz az első olyan esemény a parlamentben, amely lehetővé teszi egy markáns liberális álláspont felrajzolását.

Habár a pártok nem okoztak meglepetést, nem maradtak el a vitás parlamenti ügyek sem a héten, középpontban a köztársasági elnökkel, valamint "az elnök embereivel". Miközben a Ház oktatási bizottsági leszavazta az általános ombudsman éves beszámolóját, Sólyom László újabb jelölteket nevezett meg az üresen álló biztosi posztokra: Péterfalvi Attilát és Fülöp Sándort. A két jogászt nem először jelöli a köztársasági elnök, igaz, más személyekkel is próbálkozott miután Fülöpöt és Péterfalvit először nem választotta meg ombudsmannak a plénum. Sólyom László kitartása újabb konfliktusokat vetít előre a következő hetekben, valamint azt is jelzi, hogy a köztársasági elnök ragaszkodik eddigi gyakorlatához, és nem fog engedni a pártok meg- illetve kiegyezést követelő nyomásának.Visszatekintés és előrejelzés

Hír Megjegyzés
A Parlament oktatási bizottsági leszavazta Szabó Máté beszámolóját (05.06.) A képviselők állítólag kifogásolták a stílusát. Szabó Máté a héten felvetetette azt is: egészségügyi ombudsmanra lenne szükség.
Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy a költségvetéshez és az adótörvényekhez nem lesz meg a szükséges többség, a kormánynak mennie kell (06.07.) A nyilatkozat a liberálisoknak és a szocialistáknak szóló üzenetként is értelmezhető.
Az OVB hitelesítette a Parlament feloszlatására irányuló népi kezdeményezés ívét, megindulhat az aláírásgyűjtés. (05.07) A kezdeményezés csak arról szól, hogy a Ház vegye napirendjére a kérdést.
Lemondott Béki Gabriella az egészségügyi bizottságban betöltött posztjáról. (05.07.) Államtitkárrá történő kinevezése miatt Vojnik Mária is távozik.
Dávid Ibolya azt mondta, az MDF támogatná a Parlament feloszlatását indítványozó népi kezdeményezés napirendre vételét (05.07.) -
A megüresedő bizottsági elnöki posztokat várhatóan Csiha Judit, Vidorné dr. Szabó Györgyi és Gy. Német Erzsébet foglalják majd el (05.07.) -
Sólyom László újrajelöli Péterfalvi Attilát és Fülöp Sándort (05.09.) Őket a Ház egyszer már leszavazta.
Az SZDSZ interpellálja Veres Jánost egyházfinanszírozás - ügyben (05.13.) A választ várhatóan nem fogadja el a liberális párt kérdezője.Futárposta (2008. május 9.)

  Szám Megjegyzés
Benyújtott önálló indítványok  15 A kormány ezen a héten is számos javaslatot nyújtott be.
Visszavont önálló indítványok  2 Köztük az EÜM egy korábbi javaslata.
Módosító, kapcsolódó módosító javaslatok, sürgősségi, kivételességi indítványok, pontosítások  42 Köztük számos módosító, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló javaslathoz.
Visszavont, visszautasított és határidő után érkezett módosító, kapcsolódó módosító javaslatok  4  -
Benyújtott egységes javaslatok  0  -
Írásbeli kérdésekre benyújtott válaszok  22  -

Forrás: mkogy.hu


Fontos javaslatok a parlamenti ügymenetben

Javaslat Állapot Megjegyzés
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5615.) Május 13-14-én szavaznak a módosítókról, és tervezik a zárószavazást is. Ennek a javaslatnak az elfogadása szükséges, hogy felállhasson az új kormánystruktúra.
A földgázellátásról szóló törvényjavaslat (T/4669.) Május 19-20-21-én szavaznak a módosítókról. -
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényjavaslat (T/5451.) Május 13-14-én folytatják és lezárják az általános vitát.  -
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényjavaslat (T/5448.) Május 13-14-én folytatják és lezárják az általános vitát. -
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5449.) Május 13-14-én folytatják és lezárják az általános vitát. -
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvényjavaslat (T/5450.) Május 13-14-én folytatják és lezárják az általános vitát. -
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5395.) Május 13-14-én lesz a részletes vita. Ebben a javaslatban szerepel a sokat vitatott Internet-adó.
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv mód szóló törvényjavaslat (T/5311.) Május 13-14-én lesz a részletes vita.  -
Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények mód. Szóló törvényjavaslat (T/5587.) Május 13-14-én megkezdik és le is zárják az általános vitát.  -
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5590.) Május 13-14-én megkezdik az általános vitát.  -
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5591.) Május 13-14-én megkezdik az általános vitát.  -
Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló törvényjavaslat (T/5592.) Május 13-14-én megkezdik az általános vitát.  -
A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5593.) Május 19-20-21-én megkezdik és lezárják az általános vitát.  -
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorl. tilalmáról sz. 1996. évi LVII. tv. mód. szóló törvényjavaslat (T/5657. szám) Május 19-20-21-én megkezdik és lezárják az általános vitát. -
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5656. szám) Május 19-20-21-én megkezdik és lezárják az általános vitát. -
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól sz. 2004. évi CXL. tv. mód. szóló törvényjavaslat (T/5011. szám) Május 13-14-én megkezdik és le is zárják az általános vitát. Az MDF javaslata, az ügyfélkapu-rendszer terjedését célozza.

Forrás: mkogy.hu

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384