Három kudarc a parlamentben

2008-05-30

Az Országgyűlésben elhangzott felszólalások összességében jól leképezték az aktuálpolitikai témákat, azok közül is leginkább az Orbán Viktor kiszivárgott beszéde körül kialakult vitát. A szocialisták a parlament ülésein is látványosan igyekeztek negatív kampányt építeni a Fidesz elnökének szavaira. Ez a konfliktus is kevés volt azonban ahhoz, hogy elrejtse az elmúlt hét három kudarcát: Sólyom László két jelöltjének leszavazását, az MSZP visszalépését az általa korábban kétszer is megszavazott pénztártörvénytől, valamint kisebbségi kormány két miniszterének leszavazását, mely az SZDSZ erőteljesebb ellenzéki szerepben megmutatkozó útkeresését jelzi.

Az elmúlt egy hétben az MSZP Házon belül és Házon kívül is igyekezett az ellenzék ellenzékeként viselkedni, azaz kihasználni, hogy a Fidesz elnöke – legalábbis sajtóhírek szerint – olyan intézkedésekről beszélt nem nyilvánosan, amelyek előhívhatják az Orbán-fóbiát két hagyományosan MSZP-szimpatizánsnak mondható választói csoportból: a nyugdíjasokból és a fővárosiakból. A hangos konfliktus közepette együtt szavazott ugyanakkor az MSZP és a Fidesz a pénztártörvény hatályon kívül helyezésére, tehát annak a törvénynek a visszavonására, melyet korábban kétszer is megszavazott az MSZP képviselőcsoportja. Ez tény pedig – attól függetlenül, hogy az egészségbiztosítás tervezett átalakítása nem volt népszerű a választók körében – szükségképpen erodálja a szocialisták hitelességébe és kormányzati kompetenciájába vetett hitet. Így bár lehet, hogy az Orbán-ellenes kampány révén rövid távon némileg javíthat népszerűségén az MSZP, hitelesség és kompetencia tekintetében inkább újabb gyengülést könyvelhet el a párt.

A reformok megtorpanása lehetőséget ad az SZDSZ-nek arra, hogy a legreformpártibb parlamenti erőként pozícionálja magát. A szabaddemokraták ezért az elmúlt hetek interpellációiban általában a korábbi közös intézkedések visszavonását vagy felpuhítását kérik számon az MSZP-n. Az SZDSZ erőteljesebbé váló ellenzéki szerepe – valamint a Fidesz-frakció fegyelmezettebbé válása - mutatkozott meg Veres János és Kiss Péter eheti interpellációs leszavazásában is, amely a kisebbségi kormány első komolyabb kudarcának tekinthető.

A hét harmadik kudarca Sólyom László köztársasági elnökhöz köthető, az általa javasolt három jelölt (a legfelsőbb bíróság vezetői, illetve két ombudsmani posztra) közül ugyanis kettőt ismét leszavazott az Országgyűlés. A pártok szerepe tehát annak ellenére válik egyre látványosabbá, hogy az államfő következetesen azzal indokolja jelölési gyakorlatát: ezzel a módszerrel bizonyos tisztségviselők esetében igyekszik a szakmai szempontokat érvényre jutatni a pártpolitikai érdekekkel szemben.Visszatekintés és előrejelzés

Hír Megjegyzés
Az Országgyűlés leszavazta Kiss Péter és Veres János egy-egy interpellációra adott válaszát (május 26.) A kisebbségi kormány hivatalba lépése óta most került sor először arra, hogy a kormány látványosan kisebbségbe került.
Kibővítették a médiakuratóriumokat (május 26 A kibővítés azt jelenti, hogy a szocialisták, mint az egyetlen kormánypárt, plusz helyeket kapott, hogy visszaálljon az 50-50%-ois kormány-ellenzék arány.
Nem került napirendre a Tibetet érintő határozat (május 26.) A kormány jelezte, hogy ősszel támogatná a javaslatot.
Négypárti egyetértéssel hatályon kívül helyezték a pénztártörvényt (május 26.) Csak az SZDSZ szavazott nemmel, a szavazás a szocialista képviselőcsoport hitelességét hátrányosan érinti.
Az Országgyűlés nem választotta meg Baka Andrást a Legfelsőbb Bíróság elnökének, sem Péterfalvi Attilát ombudsmannak. Fülöp Sándor viszont befutott zöldombudsmanként. (május 26.) Az általános ombudsman szerint a rá háruló helyettesítés komoly ügyhátralékot fog okozni az ombudsmani hivatalokban
Ötpárti javaslat készül az örökbefogadás egyszerűsítéséről (május 27.) A javaslat ősszel kerülhet a Ház elé.
A hungarikumok védelméről tárgyalt a Ház (május 27.) Korábban a pálinka ügyében már létrejött egy sokpárti konszenzus.
A sajtóban vita lett a fideszes képviselők a nemzetbiztonsági bizottságot érintő bojkottjáról (május 27-28.) A képviselők állítják: csak az üléseken nem vesznek részt.
A szocialisták jelezték, hogy a költségvetési fegyelemről szóló javaslatcsomag esetében hajlandók engedményeket tenni: a Ház várhatóan június 2.-3.-án lezárja az általános vitát. A módosítókról szóló határozathozatal és záróvita ugyanakkor átcsúszik a következő ülésszakra, ami azt jelenti, hogy az érdemi mozgások később várhatók az ügyben.
Az Országgyűlés dönt az Albert-házaspár népszavazási kezdeményezéséről (június 9.) A házelnök szerint a Parlamentnek meg kell szavaznia a javaslatot.
Véget ér a tavaszi ülésszak (június 9.) A Ház ezek után nyári szünetet tart, és szeptemberben kezdi újra a munkátFutárposta (2008. május 9.)

  Szám Megjegyzés
Benyújtott önálló indítványok  14 Köztük az OVB jelentése az Albert-házaspár kezdeményezéséről, mentelmi ügyek javaslatai, valamint az egységes mezőgazdasági támogatási rendszerről szóló törvényjavaslat
Visszavont önálló indítványok  0 -
Módosító, kapcsolódó módosító javaslatok, sürgősségi, kivételességi indítványok, pontosítások  212 Köztük módosító és kapcsolódó módosító javaslatok a földgázellátásról, a fogyasztóvédelemről, az élelmiszerláncokról, a gazdasági reklámtevékenységről, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területfejlesztési Tervéről, a közbeszerzésekről, a közalkalmazottakról szóló javaslatokhoz.
Visszavont, visszautasított és határidő után érkezett módosító, kapcsolódó módosító javaslatok  17  -
Benyújtott egységes javaslatok  3  Köztük a T/5011., valamint a T/5587. egységes javaslatai.
Írásbeli kérdésekre benyújtott válaszok  12  -

Forrás: mkogy.hu


Fontos javaslatok a parlamenti ügymenetben

Javaslat Állapot Megjegyzés
Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények mód. Szóló törvényjavaslat (T/5587.) Június 2-3-án zárószavazás lesz.  -
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorl. tilalmáról sz. 1996. évi LVII. tv. mód. szóló törvényjavaslat (T/5657.) Június 2-3-án határozathozatal várható. -
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól sz. 2004. évi CXL. tv. mód. szóló törvényjavaslat (T/5011.) Június 2-3-án zárószavazás lesz. Az MDF javaslata, az ügyfélkapu-rendszer terjedését célozza.
A földgázellátásról szóló törvényjavaslat (T/4669.)  Június 2-3-án szavaznak a módosítókról. E javaslat esetében június 9-én, az utolsó tavaszi ülésnapon zárószavazás várható.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényjavaslat (T/5451.)  Június 2-3-án szavaznak a módosítókról. E javaslat esetében június 9-én, az utolsó tavaszi ülésnapon zárószavazás várható.
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényjavaslat (T/5448.)  Június 2-3-án szavaznak a módosítókról. E javaslat esetében június 9-én, az utolsó tavaszi ülésnapon zárószavazás várható.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5449.)  Június 2-3-án szavaznak a módosítókról.  E javaslat esetében június 9-én, az utolsó tavaszi ülésnapon zárószavazás várható.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvényjavaslat (T/5450.)  Június 2-3-án szavaznak a módosítókról.  E javaslat esetében június 9-én, az utolsó tavaszi ülésnapon zárószavazás várható.
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv mód szóló törvényjavaslat (T/5311.)  Június 2-3-án szavaznak a módosítókról.  E javaslat esetében június 9-én, az utolsó tavaszi ülésnapon zárószavazás várható.
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5590.)  Június 2-3-án szavaznak a módosítókról.  E javaslat esetében június 9-én, az utolsó tavaszi ülésnapon zárószavazás várható.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5591.)  Június 2-3-án szavaznak a módosítókról.  E javaslat esetében június 9-én, az utolsó tavaszi ülésnapon zárószavazás várható.
Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló törvényjavaslat (T/5592.)  Június 2-3-án szavaznak a módosítókról. E javaslat esetében június 9-én, az utolsó tavaszi ülésnapon zárószavazás várható.
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5656. szám)  Június 2-3-án folytatják az általános vitát.  -

Forrás: mkogy.hu

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384