Szerényen erősödött az MSZP júniusban

2008-07-02

Júniusban csökkent a két nagy párt közötti különbség, leglátványosabban a pártot vá-lasztó biztos szavazók körében: a Fidesz nagyobb arányú bizalomvesztésével párhuza-mosan az MSZP kisebb mértékben ugyan, de erősíteni tudott. A szavazói bázis átrende-ződése a közvélemény-kutatók szerint leginkább a kiszivárgott Orbán-beszédnek tudha-tó be, de részben természetes folyamatról is szó lehet, hiszen a két párt megítélése mély-ponton, illetve csúcson volt, az ilyen állapot pedig hosszabb távon nem tartható fenn.

A júniusi felmérések alapján a kormányzó párt mind a teljes népesség, mind pedig a biztos szavazó pártválasztók között növelni tudta támogatottságát. Úgy tűnik tehát, hogy az MSZP tovább kapaszkodik felfelé, bár még mindig jóval elmarad a legnagyobb ellenzéki párttól. A Tárki és a Medián is 3, illetve 4 százalékos erősödést mért a választókorú lakosság, valamint a biztos szavazó pártválasztók között.

A Fidesz megítélése mind a négy intézetnél legalább két százalékkal romlott, a legnagyobb arányú bizalomvesztést a Szonda Ipsos mérte, a biztos pártválasztók között 7 százalékot. Az elvándorlás a közvélemény-kutató intézet szerint a nyugdíjas és az egzisztenciális gondokkal küzdő rétegek esetében volt a jellemző. A Fidesztől elpártolt szavazók nem az MSZP táborá-hoz csatlakoztak, hanem a bizonytalanok továbbra is magas számát növelték. Arányuk a Századvég-Forsense vizsgálata szerint a választókorú lakosság 55 százaléka. Ez árnyalja az MSZP és a Fidesz közti különbséget, ami csökkent ugyan, de még így is markánsnak mond-ható.

A két kis párt támogatói bázisa közelítőleg egyforma. Míg az SZDSZ – a tisztújításnak és a párbeszédekre való nyitottságnak köszönhetően – javítani tudott, addig az MDF távolabb ke-rült a parlamenti küszöbtől.


1. Táblázat: Elsődleges pártpreferenciák 2008 júniusában négy intézet adatai alapján (%, zárójelben az előző hónaphoz képest mutatott változás)

Intézet

Medián

Századvég-Forsense

Szonda-Ipsos

Tárki

Minta

mérete (fő) 

1200 1000

1500 

 100

Adatfelvétel

ideje

Június 6-10.        Június 11-18.

Június 16-23.  

Június 6-18.  

Választókorú lakosság (Teljes népesség)

Fidesz-MPSZ

41 (-2) 25 (-5) 31 (-6) 32 (-3)

MSZP

20 (+3) 14 (+1) 18 (+2) 17 (+3)

SZDSZ

3 (+1) 2 (+1) 2 (+1) 2 (-)

MDF

3 (-2) 2 (-2) 2 (-1) 3 (-1)

KDNP

- - 0 (-) -

MIÉP

- - 1 (+1)

-

Jobbik - - 1 (+1) -

Egyéb

3 (-) 2 (+1) 1 (-1) 5 (+3)

Nem tudja/nem válaszol

30 (-) 55 (+4) 44 (+3) 41 (-2)

Biztos szavazó pártválasztók

Fidesz-MPSZ

61 (-4) 63 (-2) 61 (-7) 61 (-6)

MSZP

28 (+4) 26 (-) 28 (+4) 27 (+4)

SZDSZ

3 (+1)  3 (+2) 3 (+2) 4 (+1)

MDF

 

 5 (-)

3 (-) 3 (-1)

KDNP

-

-

0 (-1) -

MIÉP

-

-

2 (+1) -

Jobbik

-

-

1 (-)

-

Egyéb 4 (-) 3 (-) 2 (+1) 5 (+2)

 

 

2. Táblázat: A Fidesz és az MSZP közötti támogatásbeli különbség 2008 júniusában (%, zárójelben az előző hónaphoz képest mutatott változás)

Intézet

Medián

Századvég - Forsense

Szonda-Ipsos

Tárki

Választókorú lakosság (Teljes népesség)

Fidesz-MSZP különbség

21 (-5)

 11 (-6)

 13 (-8)

15 (-6)

Biztos szavazó pártválasztók

Fidesz-MSZP különbség

33 (-8)

 37 (-2)

 33 (-11)

34 (-10)

 

 A Medián a Népszabadság számára június elején végzett felmérést, melyben az Orbán-beszéd hatását vizsgálta. A megkérdezettek többsége helytelenítette a beszédből kiszivárgott részle-teket. A legnagyobb nemtetszést a nyugdíjak befagyasztása váltotta ki, de a beruházások leál-lítását sem tartották helyesnek. A megkérdezettek 63 százaléka szerint ellentétes Orbán Viktor eddig hangoztatott véleményével az, hogy kormányra kerülése esetén két évig további meg-szorításokra lenne szükség. Ugyanezen a véleményen volt a nyugdíjasok 73 százaléka is. An-nak ellenére, hogy a nyugdíjas Fidesz-szavazók 48 százaléka szerint a megszorítások beveze-tése ellentétes a pártelnök korábbi álláspontjával, csupán 11 százalékuknak romlott az Orbán-ról alkotott véleménye az elhangzottak ismeretében.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384