Ez volt és ez lesz a Parlamentben

2008-09-22

Az elmúlt héten a pártok parlamentben zajló taktikai csatája némileg elvált a parlamenten kívül követett politikai irányoktól. Így válhatott az egyik legfontosabb eseménnyé például a Fidesz és az SZDSZ újabb egyeztetése, amely a parlamenti taktikázás felől érthető, a SZDSZ és a Fidesz szavazótáborának ugyanakkor aligha nyeri el a tetszését. A fő kérdés persze továbbra is a kisebbségi szocialista kormány működőképessége maradt.

Prognózis 

Ezen a héten minden bizonnyal a leglátványosabb napirend előtti viták tárgyát képezik majd az újabb utcai rendzavarások. Emellett pedig nagy hangsúlyt kaphat a héten a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése is. Szakpolitikai szinten továbbra is az adótörvények vitája lesz a legfontosabb. 

Nap Esemény
2008.09.22.  hétfő Nem szavaz a Ház a Megegyezés című programról, mert a szocialisták nem támogatják. Az SZDSZ-nek valójában nem érdeke a szavazás, ám az MSZP ellenállása mellett kardoskodhat mellette, és nyomás alatt tarthatja a kormánypártot. Az MSZP októberre politikai vitanapot kezdeményez, azt ugyanis nem követi szavazás.
A Ház szavaz az ún. Balaton-törvényről. A javaslatot környezetvédelmi okokra hivatkozva küldte vissza a Háznak a köztársasági elnök.
Szavaznak a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság felállításáról. A határozati javaslatot ötpárti egyetértés kíséri.
A Ház mentelmi ügyekről tárgyal. Az eddigi szokás szerint közvádas megkeresések esetében várhatóan felfüggesztik a mentelmi jogot, magánvádas esetekben nem.
 2008.09.23. kedd A szakbizottság zárt ülésen meghallgatja Szilvásy Györgyöt a kipattant megfigyelési ügy kapcsán.
Folytatódik az új Ptk. általános vitája. A javaslattal szemben a KDNP és a Fidesz egyik érdemi kifogása a családjog, ezen belül pedig a regisztrált élettársi kapcsolat beemelése.
Megkezdődik a szárszámadás általános vitája. vele is a parlamenti költségvetési viták időszaka.
A Ház tárgyalja az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről szóló javaslatot. A szocialisták támogatják a javaslatot, a Fidesz nem. A javaslat szerint a támogatási jogosultság mezőgazdasági vagyoni értékű joggá válik.
Az emberi jogi bizottság meghallgatja Jóri Andrást. Az adatvédelmi biztos-jelöltet a frakciók is meghallgatják majd.
 2008.09.24. szerda Az alkotmányügyi bizottság meghallgatja Jóri Andrást. Az adatvédelmi biztos-jelöltet a frakciók is meghallgatják majd.

 

Az elmúlt hét
Az elmúlt hét 

Az Országgyűlésben az elmúlt hét legfontosabb eseménye a parlament feloszlatásáról szóló szavazás volt. Az MDF által kezdeményezett feloszlatás erőteljesen korlátozta az SZDSZ politikai mozgásterét, a párt ugyanis kénytelen volt leszavazni a feloszlatást, ami rontotta az MSZP-vel szembeni alkupozícióját. A parlament feloszlatásának leszavazása után ugyanis átmenetileg ismét Gyurcsány pozícióját stabilizálta. Nem csoda, hogy ennek nyomán heves vita bontakozott kis a két kisebb párt között: az SZDSZ a kormány szekértolójának állította be az MDF-et, míg az MDF ugyanezzel vádolta az SZDSZ-t.

Mindennek azonban nem pusztán a parlamenti taktikázás szempontjából van jelentősége, hanem az egész magyar pártrendszer szempontjából. Jól látható ugyanis a feloszlatási javaslat körül kialakult vitában, hogy míg az SZDSZ és MDF egymással versengve a harmadik pozíció kialakítására törekszik a kétosztatú politikai erőtérben, addig a MSZP és a Fidesz éppen e harmadik pozíció ellehetetlenítését kívánja elérni. Ennek érdekében köti magához Gyurcsány Ferenc az SZDSZ-t és részben az MDF-et is a „más Magyarországot” képviselő Fidesszel szemben, és ugyancsak ennek érdekében – voltaképpen az MSZP-vel egyetértve – igyekszik áttolni a Fidesz a két kisebb pártot az MSZP térfelére.

Ugyanakkor az elmúlt héten az is láthatóvá vált, hogy az SZDSZ-re nagyon nagy nyomás nehezedik a párton belülről, hogy valamilyen formában egyezzen meg az MSZP-vel a kormányzás folytatásáról. Ezt mutatja Gegesy Ferenc kilépése, Csécsey Béla nyílt levele, és más SZDSZ-es politikusok megnyilvánulásai. Ebből kiindulva, annak van a legnagyobb valószínűsége, hogy az MSZP és az SZDSZ valamilyen formában megegyezik, de hogy pontosan milyen formában, azt továbbra sem lehet megmondani. 

 Dátum  Esemény
 2008.09.15. hétfő Lemondott mandátumáról Gegesy Ferenc SZDSZ-es képviselő, s kilépett a pártból is. Mivel Gegesy egyéni képviselő, időközi választást kell tartani a lemondástól számított 4 hónapon belül. Ez a határidő január 15-én jár le, így a választás akár már a költségvetési szavazásban is hozhat szavazatot az ellenzéknek.
Az Országgyűlés saját feloszlatásáról tárgyalt, a javaslatot nem fogadták el. A politikai környezetet tekintve egyik pártnak sem áll érdekében a Ház tényleges feloszlatása.
Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke beszédet mondott a Házban, a közös energiapolitikáról. Az Európai Bizottság elnöke az EITI megnyitója alkalmából érkezett Magyarországra.
Ötpárti megegyezés jött létre a Nabucco földgázvezeték projekt előkészítését segítő eseti bizottságról. A projekt szimbolikus támogatása mind az amerikai viszonyt erősíteni kívánó Fidesznek, mint a Washingtonból egyre erőteljesebb jelzéseket kapó MSZP-nek érdeke.
Az interpellációk átkerültek a következő heti ülésre, mivel elhúzódott a napirend előtti vita, valamint Barroso elnök beszéde is sok időt vitt el.
Növelték a honvédség létszámát. A Honvédség létszáma 24 950 fő lesz.
 2008.09.16. kedd Sólyom László köztársasági elnök bemutatta adatvédelmi ombudsman-jelöltjét. Jóri András az államfő sokadik jelöltje, ám a pártokkal most sem egyeztetett.
Megkezdték a Polgári Törvénykönyv általános vitáját.
Vita robbant ki az SZDSZ és az MDF között arról, hogy a Parlamentben ki támogatja jobban a kormányt.


Futárposta
Futárposta

Az elmúlt hét terméséből rövid távon a Navracsics Tibor által jegyzett Megegyezés-javaslat a legizgalmasabb, melynek tárgysorozatba vételéről az Alkotmányügyi Bizottság dönt szeptember 22-én. A szocialisták várhatóan nem fogják támogatni az előterjesztést, ami önmagában problémát okoz a kormánypártnak, hiszen egy, a miniszterelnök szövegének támogatásáról szóló határozatot utasít el. Ugyanakkor ettől még nem biztos, hogy elbukik a kormányt gyengíteni szándékozó fideszes javaslat. A Házszabály 98§ (5) bekezdése ugyanis a következőt mondja ki: „Ha a képviselő által benyújtott, és a bizottság által a (4) bekezdés alapján elutasított törvényjavaslat tárgysorozatba vételét a képviselőcsoport nevében annak vezetője kéri, a tárgysorozatba vételről az Országgyűlés – az előterjesztő legfeljebb ötperces felszólalása után – határoz. (…) Ilyen tárgysorozatba vétel iránti kérelmet minden képviselőcsoport kizárólag a rendes ülésszakon, és ülésszakonként legfeljebb hat alkalommal nyújthat be, azon az ülésszakon, amelyen a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét a kijelölt bizottság elutasította”. 

Hosszú távon az adótörvény fogja meghatározni a parlamenti vitákat, a szeptember 30-ig beérkező költségvetési törvényjavaslattal együtt. Mivel a kormány szeptember 19-én nyújtotta be a javaslatát, a gazdasági sajtó és pártok várhatóan ezen a héten fognak érdemben reagálni az előterjesztésre. Az adótörvények egyszerű feles javaslatok, a jelenlévő képviselők többségének szavazata kell hozzá, csakúgy, mint a költségvetéshez. 

Kiemelendő benyújtott javaslatok
Benyújtott javaslat Benyújtó Tartalom
A "Megegyezés - Magyarország megújításának lehetséges irányáról" című program elfogadásáról (H/6240) Dr. Navracsics Tibor (Fidesz) A határozati javaslat deklarálja, hogy a Ház elfogadja a miniszterelnök Megegyezés című programját.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosításáról (T/6237) Dr. Vitányi István (Fidesz), Arnóth Sándor (Fidesz) A törvényjavaslat a Berettyóújfalui Kórház kiemelt kórházzá tételét javasolja.
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról (H/6251, valamint a hozzátartozó T/6252 és T/6253) Mentelmi Bizottság A javaslatcsomag (Házszabály, a képviselők jogállásáról szóló törvény és az Alkotmány módosítása) rendezi a tartósan munkaképtelenné vált képviselők jogi helyzetét, mandátumuk megszűnésének eseteit, juttatásaikat. Erre a ciklusra még nem vonatkozik.
Egyes adó- és járulék törvények módosításáról (T/6291) Kormány (pénzügyminiszter) Megérkeztek az ún. adótörvények a Házba, kihirdetésükre legkésőbb november 16-án sort kell keríteni, hogy január1-től hatályba léphessenek.
Az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről (T/6289) Kormány (pénzügyminiszter) A 2007/74/EK tanácsi irányelv átültetése.

 

Kiemelendő kérdések, interpellációk
Benyújtott iromány vagy válasz irományra Benyújtó
Van-e még joga a dalai lámának, hogy Magyarországra látogasson? (K/6153) Kormány, IRM
Az elmúlt két évben hányszor oszlatott fel a rendőrség rendezvényt a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 14. § (1) bekezdésére hivatkozással? (K/6154) Kormány, IRM
A Szülőföld Alap működési költségei (K/6163) Kormány, MEH


Irományok állapota
Javaslatok állapota a plénum előtt
 
 

Javaslat Javaslat tartalma Várható szavazatok
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5656) A közbeszerzési rendszer egyszerűsítése és a nyilvánosság növelése a deklarált cél. A kizáró okok fenn nem állását csak annak kell igazolni, aki megnyeri a pályázatot. Az alacsony árú javaslatoknál külön indoklás kérése lesz kötelező, érvénytelennek kell az ajánlatot nyilvánítani, ha az ágazati költségekre nem nyújt fedezetet (munkabér, járulékok stb.). A javaslat bevezeti a projekttársaság intézményét, és egyéb garanciális elemeket is tartalmaz. Szeptember 22-23-án sor kerül a részletes vitára. Az ellenzék a bizottságokban tartózkodott. A plenáris vitában a Fidesz azt jelezte, hogy a megfelelő finomhangolások után elfogadható a javaslat. A bevezetés ritmusát tekintve még az MSZP sem egységes.
A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/5949) Az új polgári törvénykönyv integrálná a korábbi polgári jogi szabályozást és a korábbi családjogi szabályozást is. Belekerülnek olyan, a gyakorlatban már létező intézmények is, mint a lízing és a faktoring. Szeptember 22-23-án folytatják az általános vitát. A Ptk. „sima feles” törvény. Fidesz jelenlegi „nem” szavazatát várhatóan nem befolyásolja majd az Alkotmánybíróság hamarosan várható döntése a bejegyzett élettársi kapcsolatról.
Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről szóló törvényjavaslat (T/5883) A javaslat szerint a támogatási jogosultság mezőgazdasági vagyoni értékű joggá válik. Az egységes mezőgazdasági támogatás nem a tulajdonosoknak, hanem vérhatóan azoknak kedvez, akik ténylegesen megművelik a földet. Szeptember 22-23-án lezárják az általános vitát. Az MSZP várhatóan támogatja, a Fidesz elutasítja a javaslatot.
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat + ÁSZ-jelentés (T/6133, illetve T/6133/1) A kormány alkotmányos kötelezettsége benyújtani ezt a törvényt, valamint a költségvetést minden évben. Szeptember 22-23-án megkezdik az általános vitát. MSZP-támogatás várható, a Fidesz elutasítása biztos. Ugyanaz a szavazási játék várható, mint a költségvetés esetében.
A minősített adat védelméről szóló törvényjavaslat (T/6147) A javaslat pontosítja, hogy mi minősül minősített adatnak, és milyen körülmények között és időszakban kell felülvizsgálni a minősítéseket. Szeptember 29-30-án elkezdik az általános vitát. Bizottsági tárgyalásra vár.
Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6071) Rendelkezik a kifizetés rendjéről (tárgyévben, decemberben kell kifizetni). Nem 12 hónapos munkaviszony esetén rendelkezik az arányosításáról. Szeptember 29-30-án elkezdik és lezárják az általános vitát. Az egyik bizottságban az ellenzék nemmel szavazott, a másikban tartózkodott.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6217) Kisebb módosítások: rendelkezik például az összbüntetésbe foglalásról, a kettős házasság vagy regisztrált élettársi kapcsolat büntetőjogi következményeiről, módosítja a büntetés végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendeletet. Szeptember 29-30-án elkezdik és lezárják az általános vitát. A bizottságok tárgyalására vár.
A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról (T/6218) Várhatóan nagy vitát kiváltó javaslat, mely a közösség tagja elleni erőszakról, a gyülekezési jogról, a szabálysértési törvény módosításáról is szól. Több bűncselekmény tényállását átfogalmazza, pontosítja. Sok esetben már a bűncselekmény előkészületét is büntetni rendeli. Szeptember 29-30-án elkezdik és lezárják az általános vitát. A bizottságok tárgyalására vár, ugyanakkor valószínű, hogy az ellenzéki pártok komoly kritikákat fogalmaznak majd meg, ideértve az alkotmányossági aggályokat is.
Az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/6219) A javaslat a csoporthoz tartozó személyek személyhez fűződő jogait védelmezi, garantálja a polgári jogi keresetindítás lehetőségét, figyelemmel az AB egy 2008-as határozatára. Szeptember 29-30-án lezárják az általános vitát és sor kerül a határozathozatalra. Az ellenzék várhatóan inkább ellenezni fogja.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5121) A színesfém kereskedelmet, és orgazdaságot érintő Btk.-módosítás. Kérdéses, hogy mikor kerül napirendre, zárószavazásra vár. A részletes vitára bocsátást csak az SZDSZ nem támogatta.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384