Költségvetés és megfigyelés

2008-09-29

A megfigyelési ügy olyan komplex politikai botránnyá nőtte ki magát az előző héten, hogy a téma nem kerülhet le a parlamenti napirendről sem. A vita további menetét meghatározza majd, hogy az milyen fórumon folyik tovább: a nemzetbiztonsági bizottság összehívása a Fidesz bojkottja miatt továbbra sem várható, egyes szocialista politikusok nyilatkozatai alapján azonban egy parlamenti vizsgálóbizottság összehívása nem zárható ki. A hét másik kiemelkedő eseménye az Országgyűlésben az, hogy hétfőn nyújtja be a kormány a költségvetési törvényjavaslatot. A költségvetés vitája az MSZP és az SZDSZ konfliktusának kontextusában jóval nagyobb politikai jelentőséggel bír majd, mint az ezt megelőző években.

Prognózis

Ezen a héten folytatódik a megfigyelési ügy az Országházban (is). Ezt a témát erősíti a minősített adat védelméről szóló törvényjavaslat általános vitájának kezdete is, mely a jelenleg zajló ügytől függetlenül is felvetné a titkosszolgálatok, az államtitkok és a pártpolitika viszonyának a kérdését. A törvényjavaslat témája és a nemrég kirobbant botrány tárgya nagyon közel állnak egymáshoz, így a plenáris ülésen zajló általános vita szükségszerűen aktuálpolitikai megvilágításba kerül.

A költségvetési törvényjavaslatot a kormány hétfőn délben nyújtja át a Házelnöknek, így erre a plenáris vitában csak korlátozottan tudnak, ám várhatóan fognak reagálni a pártok (különösen a múlt héten is adókérdésekről beszélő Fidesz). A héten viszont egyre nagyobb figyelmet fog kapni a szöveg, főként a MSZP és SZDSZ ellentéte miatt instabillá váló kisebbségi kormány helyzete, illetve az MSZP által indítandó gazdaságpolitikai kampány miatt. 

Dátum Esemény
2008/09/29, hétfő Az Európai Bizottság többnyelvűségért felelős biztosa, Leonard Orban az Országgyűlésben bizottsági tagokkal találkozik
Veres János átnyújtja a költségvetési törvényjavaslatot a Ház elnökének
A Fidesz frakciója meghallgatja Jóri Andrást, az adatvédelmi biztos-jelöltet
Szavaznak az adatvédelmi biztosról
Az alkotmányügyi bizottság tárgyal a Navracsics-féle Megegyezés-határozat és a Sándor-Magyar-féle kvótajavaslat tárgysorozatba vételéről.
Megkezdik a minősített adat védelméről szóló törvényjavaslat vitáját. A megfigyelési ügy következtében felbomolhat a korábban létrejött konszenzus e javaslat esetében.
2008/09/30, kedd Megkezdődik a közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/6218), valamint a egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6217) általános vitája
Lezárják a 2007-es zárszámadás általános vitáját.Az elmúlt hét

Dátum Esemény
2008/09/22, hétfő Az Országgyűlés elfogadta a pártalapítványok költségvetési támogatásáról szóló törvény módosítását, miután az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta a költségvetési pénzek mandátumarányos elosztását. A döntés nyomán mostantól szavazatarányosan osztódik a költségvetési támogatás, így a nagy parlamenti pártok jól jártak, a kicsik rosszul; viszont a Harmadik Út (Jobbik-MIÉP) is kap valamennyi pénzt.
A Fidesz továbbra is szerette volna, ha a parlamenti napirendet a Megegyezés című írás uralja, ugyanakkor a szocialisták ezt a szándékot minden létező fórumon visszaverték.
Leszavazták Veres Jánosnak Katona Kálmán interpellációjára adott válaszát, mely az állami tulajdonú vízi közművekre vonatkozott. Veres János azt mondta, még nem döntötték el, hogy ezek a cégek részei lesznek-e majd az Új Tulajdonosi Programnak.
Újra elfogadták a képviselők az államfő által megfontolásra visszaküldött Balaton-törvényt (349 támogató szavazattal).
Gusztos Péter szerin szembement az SZDSZ-frakció Fodor Gáborral Megegyezés-ügyben, mert Fodorral ellentétben nem támogatják, hogy az írásról parlamenti szavazás legyen.
2008/09/23, kedd A nemzetbiztonsági bizottság meghallgatta Szilvásy György titokminisztert, aki ekkor beszélt a „polip-szerűen működő árnyék-titkosszolgálatról”.
A vezérszónoki felszólalásokkal folytatódott a polgári törvénykönyv általános vitája. A Ptk. általános vitája többnyire a házasság kérdése körül forgott, hiszen a Fidesz legtöbb kifogása a családjogi részhez kötődik.
A képviselők megkezdték a 2007 évi zárszámadás általános vitáját, az ülésen felszólalt az Állami Számvevőszék elnöke is. A héten elfogadták a GVH beszámolóját is.
Szili Katalin találkozott Fülöp Sándorral, a jövő nemzedékek ombudsmanjával, és jelezte, hogy a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács üléseire minden alkalommal meg fogják őt hívni.
2008/09/24 szerda Az Országgyűlés alkotmányügyi bizottsága meghallgatta Jóri Andrást, az adatvédelmi ombudsman-jelöltet, és első körben támogatta.
Az ombudsman-jelölt meghallgatása után a Fidesz kivonult, mert nem akarta meghallgatni Szilvásy Györgyöt. Az alkotmányügyi bizottság bevonását egyébként a szocialisták egész héten szorgalmazták, ám sem Fidesz, sem az SZDSZ nem támogatta az ötletet, ráadásul Simicskó István nem akarta a saját bizottságát e célból összehívni.
Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa gyermekjogi szakombudsmani intézményre tett javaslatot a miniszterelnöknél, a köztársasági elnöknél és a Ház elnökénél
A Kárpát-medencei magyar képviselők Fórumát és Szili Katalin támadta Jan Slota, amikor azt mondta, hogy a Magyar Koalíció Pártja képviselői "Katalina Sziliová Szlovákia területi egységének megbontását célzó utasításainak rendelik alá magukat".
2008/09/25, csütörtök Szilvásy György a megfigyelési ügyre vonatkozó bizonyítékokat adott át szocialista bizottsági tagoknak. A hét során a felvételek kikerültek a nyilvánosságba, kisebbik részüket a Fidesz, nagyobbik részüket pedig ismeretlenek tették elérhetővé.
2008/09/26, péntek Veres János szavazatszerzési taktikája a nyomásgyakorlás: a pénzügyminiszter azt mondta, ha a Ház nem szavazza meg a Robin Hood-adót, akkor nem lesz távhődíj-kompenzáció
Az MDF –frakció kizárta Almássy Kornélt, így a frakció létszáma a kritikus 10 főre süllyedt. Almássy eljárási hibákra hivatkozik, így várható jogi vita az ügyben.
2008/09/28, vasárnap A Fidesz-KDNP frakciószövetség bejelentette, hogy jelnyelvi tolmácsolást biztosít legfontosabb anyagaihoz, valamint kezdeményezi, hogy a jelnyelv legyen hivatalos nyelv MagyarországonFutárposta 

 Kiemelendő benyújtott javaslatok
Benyújtott javaslat Benyújtó Tartalom / megjegyzés
A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokkal összefüggő egyes törvénymódosításokról (T/6304) Alkotmányügyi Bizottság A pártalapítványok finanszírozásának rendszerét átalakító javaslat, a múlt héten sürgősséggel el is fogadták.
A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről (T/6308) Kormány (pénzügyminiszter) Két évre kivetett különadót határoz meg az energetikai cégekre terhelve (ún. Robin Hood-adó)
Megegyezés (V/6307) Göndör István (MSZP-frakció) Politikai vitanap kezdeményezése. A vitanapot szavazás nem követi, így kedvezőbb az MSZP-nek.
Magyarország megújításának lehetséges irányairól (V/6309) Göndör István (MSZP-frakció) Politikai vitanap kezdeményezése. A vitanapot szavazás nem követi, így kedvezőbb az MSZP-nek.
A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról (T/6306) SZDSZ-frakció hat tagja Az SZDSZ-frakció számos liberális profilú javaslatot nyújtott be erre az ülésszakra (például ismét benyújtották a kvóta-javaslatot is)
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról (T/6374) Kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) A javaslat korrigál a közös jogkezelő szervezetekre vonatkozó szabályokon, változtat a nyilvános haszonkölcsönzés szabályain és egyéb módosításokat is tartalmaz.
Az állami tulajdonú termőföld elidegenítésének tilalmáról és hasznosításának egyes szabályairól (T/6360) Medgyasszay László (Fidesz) Tiltja a Nemzeti Földalapba tartozó termőföld eladását, és három évben limitálja a haszonbérlet vagy vagyonkezelés potenciális időtartamát.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról (T/6340) Fidesz-frakció hat tagja A téli tüzelő kedvezményes ÁFA- kulcsba sorolását javasolja
A termőföldről szóló 1994. LV. törvény módosításáról (T/6310) Medgyasszay László (Fidesz) Művelési cserékről rendelkezik


Kiemelendő kérdések, interpellációk
Benyújtott iromány vagy válasz irományra Benyújtó
A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről (K/6173/1) Kormány (PM)
Miért hozzák előre az előzetes tervekkel ellentétben az uniós források lekötését? (K/6207/1) Kormány (NFGM)
Hajlandó-e végre elkötelezni magát az emberi jogok következetes védelme mellett? (K/6208/1) Kormány (KÜM)Kiemelt javaslatok a Házban 

Javaslat Javaslat tartalma Állapot / prognózis
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5656) A közbeszerzési rendszer egyszerűsítése és a nyilvánosság növelése a deklarált cél. A kizáró okok fenn nem állását csak annak kell igazolni, aki megnyeri a pályázatot. Az alacsony árú javaslatoknál külön indoklás kérése lesz kötelező, érvénytelennek kell az ajánlatot nyilvánítani, ha az ágazati költségekre nem nyújt fedezetet (munkabér, járulékok stb.). A javaslat bevezeti a projekttársaság intézményét, és egyéb garanciális elemeket is tartalmaz. Október 6-7-8-án sor kerül a részletes vitára.  Az ellenzék a bizottságokban tartózkodott. A plenáris vitában a Fidesz azt jelezte, hogy a megfelelő finomhangolások után elfogadható a javaslat. A bevezetés ritmusát tekintve még az MSZP sem egységes.
Egyes adó- és járulék törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6291) A jövő évi adótörvényeket tartalmazza Október 6-7-8-án várható az általános vita és lezárása. Az MSZP igen szavazata biztos.
A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló törvényjavaslat (T/6308) Az ún. Robin-Hood-adót tartalmazza Október 6-7-8-án várható az általános vita és lezárása.  Az MSZP szavazata biztos.
A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/5949) Az új polgári törvénykönyv integrálná a korábbi polgári jogi szabályozást és a korábbi családjogi szabályozást is. Belekerülnek olyan, a gyakorlatban már létező intézmények is, mint a lízing és a faktoring. Október 6-7-8-án folytatják az általános vitát. A Ptk. „sima feles” törvény. Fidesz jelenlegi „nem” szavazatát várhatóan nem befolyásolja majd az Alkotmánybíróság hamarosan várható döntése a bejegyzett élettársi kapcsolatról.
Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről szóló törvényjavaslat (T/5883) A javaslat szerint a támogatási jogosultság mezőgazdasági vagyoni értékű joggá válik. Az egységes mezőgazdasági támogatás nem a tulajdonosoknak, hanem vérhatóan azoknak kedvez, akik ténylegesen megművelik a földet. Október 6-7-8-án kezdődik a részletes vita.  Az MSZP várhatóan támogatja, a Fidesz elutasítja a javaslatot.
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat + ÁSZ-jelentés (T/6133, illetve T/6133/1) A kormány alkotmányos kötelezettsége benyújtani ezt a törvényt, valamint a költségvetést minden évben. Szeptember 29-30-án lezárják az általános vitát.  MSZP-támogatás várható, a Fidesz elutasítása biztos. Ugyanaz a szavazási játék várható, mint a költségvetés esetében.
A minősített adat védelméről szóló törvényjavaslat (T/6147) A javaslat pontosítja, hogy mi minősül minősített adatnak, és milyen körülmények között és időszakban kell felülvizsgálni a minősítéseket. Szeptember 29-30-án elkezdik az általános vitát.
Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6071) Rendelkezik a kifizetés rendjéről (tárgyévben, decemberben kell kifizetni). Nem 12 hónapos munkaviszony esetén rendelkezik az arányosításáról. Szeptember 29-30-án elkezdik és lezárják az általános vitát. Az egyik bizottságban az ellenzék nemmel szavazott, a másikban tartózkodott.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6217) Kisebb módosítások: rendelkezik például az összbüntetésbe foglalásról, a kettős házasság vagy regisztrált élettársi kapcsolat büntetőjogi következményeiről, módosítja a büntetés végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendeletet. Szeptember 29-30-án elkezdik és lezárják az általános vitát. A bizottságok tárgyalására vár.
A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról (T/6218) Várhatóan nagy vitát kiváltó javaslat, mely a közösség tagja elleni erőszakról, a gyülekezési jogról, a szabálysértési törvény módosításáról is szól. Több bűncselekmény tényállását átfogalmazza, pontosítja. Sok esetben már a bűncselekmény előkészületét is büntetni rendeli. Szeptember 29-30-án elkezdik és lezárják az általános vitát.  Az ellenzéki pártok várhatóan komoly kritikákat fogalmaznak majd meg, ideértve az alkotmányossági aggályokat is.
Az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/6219) A javaslat a csoporthoz tartozó személyek személyhez fűződő jogait védelmezi, garantálja a polgári jogi keresetindítás lehetőségét, figyelemmel az AB egy 2008-as határozatára. Szeptember 29-30-án lezárják az általános vitát.  Az ellenzék várhatóan inkább ellenezni fogja.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384