Az ősz egyelőre nem hozott változást a pártok támogatottságában

2008-10-03

A szeptemberi pártpreferenciák nem mutatnak jelentős változást az augusztusban mért értékekhez képest. Igaz, az adatfelvételek többsége még a lehallgatási ügy kirobbanása előtt befejeződött, ezért az elmúlt évek egyik legnagyobb politikai botrányának eddigi hatása a jövő hónap közvélemény-kutatásaiban jelenik majd meg. A hónap során – a Medián kivételével – minden nagy kutatóintézet szerint szerény mértékben nőtt a Fidesz előnye az MSZP-vel szemben. A két kisebb parlamenti párt közül pedig az MDF tudta növelni támogatottságát.

Annak ellenére (vagy talán épp abból következően), hogy erős csatazajban kezdődött meg az őszi politikai szezon, a választópolgárok egyelőre nem mutatnak nagyobb érdeklődést a politika iránt. A Tárki és a Századvég-Forsense kutatása alapján a pártot választani tudó, szavazásukat biztosan ígérők aránya nem emelkedett az előző hónapokhoz képest. Az MSZP támogatottságában némi csökkenés tapasztalható. A választókorú lakosság 14-19 százalékának szavazataira számíthatnak. A biztos szavazó pártválasztók között a Századvég-Forsense (-4%) és a Tárki (-5%) mérte a legnagyobb csökkenést. Az előbbi tekinthető az augusztusi 9 százalékos bővülés természetes korrekciójának, utóbbi pedig a júliusi felméréshez viszonyított eltérés (a Tárki augusztusban nem végzett kutatást).

A Fidesz szavazótábora nem változott. A kutatók csak kisebb kilengéseket regisztráltak mindkét irányba. A párt továbbra is nagy előnnyel vezet a kormányzó MSZP előtt. A teljes népesség körében a különbség 10 (Századvég-Forsense) és 25 (Medián) százalék között mozog.

Az SZDSZ az aktív kommunikáció, a saját programja melletti határozott kiállás ellenére sem tudta növelni népszerűségét. Támogatottsága a választópolgárok körében 1-3 százalékos. Az MDF esetében ugyanakkor határozott erősödését mértek szeptemberben a közvélemény-kutatók. A párt a teljes népesség 3-4 százalékának bizalmát élvezi. A pártszimpátiával rendelkező biztos szavazók között pedig a Tárki és a Századvég-Forsense is 6 százalékos eredményt közölt. Utóbbi a másodlagos pártpreferenciákat is vizsgálta. A pártot választók közül legtöbben az MDF-re szavaznának másodikként.


1. Táblázat: Elsődleges pártpreferenciák 2008 szeptemberében négy intézet adatai alapján (%, zárójelben az előző hónaphoz képest mutatott változás)

Intézet

Medián

Századvég-Forsense

Szonda-Ipsos

Tárki

Minta

mérete (fő) 

2400 1000

1500 

 1000

Adatfelvétel

ideje

Szeptember
 5-16.
Szeptember
 15-23.

Szeptember
17-24.  

Szeptember
4-12.  

Választókorú lakosság (Teljes népesség)

Fidesz-MPSZ

44 (-1) 27 (+2) 32 (-) 35 (+2)

MSZP

19 (+1) 17 (-) 18 (-1) 14 (-2)

SZDSZ

3 (-) 1 (-1) 1 (-) 2 (-)

MDF

3 (-) 3 (+1) 3 (+1) 4 (+2)

KDNP

- - 0 (-) -

MIÉP

- - 1 (-)

-

Jobbik - - 1 (-) -

Egyéb

3 (+1) 2 (-) 2 (+1) 6 (+2)

Nem tudja/nem válaszol

28 (-1) 50 (-2) 42 (-1) 39 (-4)

Biztos szavazó pártválasztók

Fidesz-MPSZ

64 (-1) 56 (-1) 60 (+1) 61 (-)

MSZP

26 (+1) 30 (-4) 30 (-1) 24 (-5)

SZDSZ

4 (-)  2 (-) 2 (-) 3 (+1)

MDF

4 (+1)

6 (+2)

3 (+1) 6 (+3)

KDNP

-

-

0 (-1) -

MIÉP

-

-

1 (-) -

Jobbik

-

-

2 (+1)

-

Egyéb 2 (-1) 5 (+2) 2 (-) 6 (+1)

 

 

2. Táblázat: A Fidesz és az MSZP közötti támogatásbeli különbség 2008 szeptemberében (%, zárójelben az előző hónaphoz képest mutatott változás)

Intézet

Medián

Századvég - Forsense

Szonda-Ipsos

Tárki

Választókorú lakosság (Teljes népesség)

Fidesz-MSZP különbség

25 (-2)

10 (+2)

 14 (+1)

21 (+4)

Biztos szavazó pártválasztók

Fidesz-MSZP különbség

38 (-2)

26 (+3)

30 (+2)

37 (+5)

 

1. Ábra: A Fidesz és az MSZP közötti támogatásbeli különbség a biztosan szavazó, pártot választani tudók között 2008 folyamán 

 


Századvég-Forsense szeptember 15-23. között vizsgálta a két nagy párt elnökének politikusi tulajdonságairól kialakult lakossági képet. A válaszadók a műveltség, a megfontoltság, a felkészültség és a határozottság tekintetében nem éreztek jelentős különbséget a két politikus között. Orbán Viktor a hitelesség, a tisztesség, az érthetőség, az emberek problémáira való odafigyelés és a megbízhatóság szempontjából viszont sokkal jobb eredményeket ért el, mint Gyurcsány Ferenc. Ugyanakkor a fél évvel korábbi felmérés óta 6 százalékpontot romlott az ellenzéki párt vezetőjének megbízhatósága és tisztességessége.

Medián szeptember 5-9. között készített felmérést a Megegyezés program választói megítéléséről. A válaszadók 73 százaléka elutasította a természetbeni juttatások adókedvezményének eltörlését (ezt később ki is vették a javaslatból), 63 százalék pedig támogatta dohányáruk illetékének emelését. Az eltitkolt jövedelmek kifehérítése érdekében 41 % nem adna kedvezményeket, hanem más eszközökkel érne el eredményeket. 30 százalék viszont elengedné a bevallás elmaradása miatt járó büntetéseket.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384