Hosszabbított parlamenti hét következik

2008-10-06

Az elmúlt hét parlamenti napirendjét a lehallgatási ügy és annak következményei – egy képviselő lemondása, a nemzetbiztonsági bizottság működése és egy vizsgálóbizottság megalakításának a kérdése – uralta, némileg háttérbe szorítva a költségvetéssel és az adótörvényekkel. kapcsolatos vitát. A most következő hét napirendje valószínűleg ennél tágabb lesz, ugyanakkor e két fő téma továbbra is a politikai viták középpontjában marad.

Prognózis

Az Országgyűlés a héten háromnapos plenáris ülést tart. Ennek köszönhetően a parlamenti hét a szokásosnál tovább tart majd, és várhatóan nagyobb szerepe lesz a politikai vitatémák formálásában, mint általában. A hét parlamenti napirendje előreláthatóan továbbra is két fő téma (megfigyelési ügy és költségvetési vita) körül forog majd, azonban harmadikként belép egy általános politikai vita a kormányfő Megegyezés című programjáról, amely a parlamenti vitanapok jellegének megfelelően visszafogott közérdeklődés általános és leegyszerűsített pártpolitikai üzenet megfogalmazására szolgál majd.

Ezen kívül minden bizonnyal folytatódik a megfigyelési ügy (főként a szerdai nemzetbiztonsági bizottsági ülés hozhat újabb fejleményeket), valamint téma lesz a költségvetéshez és az adótörvényekhez kapcsolódó gazdaságpolitikai vita is (a téma napirenden tartása céljából várhatóan az SZDSZ tesz majd lépéseket). A kormány által benyújtott költségvetési tervezet szigorúnak tűnik, ha ezt sikerül megvalósítani, az két szempontból lehet előnyös a kormány számára: egyrészt a vállalt határidő előtt 3 százalék alá kerülhet a hiány, ami makrogazdasági szempontból jelentős siker lenne, másrészt éppen ez 2010-ben, a választások növelné a kormány pénzügyi mozgásterét.

Nap  Esemény
2008/10/06 Az MSZP azt ígérte, támogatni fogja a Fidesznek a kisebb létszámú parlamentre vonatkozó javaslatának a napirendre vételét.
2008/10/06 Az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság tárgyalja Simicskó István eljárást a nemzetbiztonsági bizottság összehívásával kapcsolatban.
2008/10/06 A mentelmi bizottság az akadályoztatott képviselőkről szóló csomagját várhatóan elnapolja a költségvetés elfogadása utánra.
2008/10/07 A Ház tárgyal a Fidesz létszámcsökkentési javaslatáról
2008/10/07 Vitanap a Megegyezés-programról nyolc órás időkeretben
2008/10/07 A költségvetési bizottság a kormányzati negyed elszámolásáról tárgyal.
2008/10/07 Megkezdődik az adótörvények és a Robin Hood-adó vitája.
2008/10/07 Összeül a nemzetbiztonsági bizottság, ám a fideszes képviselők nem vesznek részt a munkájában.


Az elmúlt hét

Az elmúlt hét


Ahogy várható volt
, az elmúlt hét parlamenti eseményeinek a fő témája a lehallgatási botrány és annak következményei voltak. Másodlagos, ám fontos szerephez jutottak az adótörvények, valamint a költségvetés kérdése. A „megfigyelési botrány” az elkövetkező időszak legfontosabb politikai eseménye marad. Az ügy bonyolultsága és a Fidesz intenzív ellentámadása következtében nem várható, hogy az ügy rövid távon átrajzolja a politikai erőviszonyokat. A pártjuk iránt elkötelezett szavazók a saját pártjuk értelmezésével azonosulnak, a bizonytalan szavazók körében azonban erősödhet a politikától való elfordulás.

Az SZDSZ látványosan aktív volt, hiszen – amellett, hogy rendcsinálóként igyekezett fellépni az őt nem érintő megfigyelési ügyben – benyújtott egy alternatív költségvetési javaslatot, illetve több alkalommal, a bizottságokban és a sajtóban is elutasította a kormány témába vágó terveit. A liberális költségvetési javaslat a jelenlegi állás szerint egyébként senkiből nem – és főleg az ellenzéki pártokból nem – váltott ki ellenállást, bár kérdéses, hogy tartalmi okokból, vagy taktikai okokból nem. A bizonytalanság ellenére (vagy éppen amiatt) erősödött a nyomás a szocialistákon, hogy támogatást szerezzenek saját javaslataikhoz. 

 Dátum  Esemény
 2008/09/29 hétfő A pénzügyminiszter benyújtotta a költségvetési törvényjavaslatot. A javaslat végszavazása december 15-én lesz.
 2008/09/29 hétfő Az SZDSZ Kóka Jánost jelöli a Nabucco-bizottság elnökének.
 2008/09/29 hétfő Az MDF-frakció megerősítette Almássy Kornál kizárását, a képviselő függetlenként folytatja, és csak egy bizottságban dolgozik tovább.
 2008/09/29 hétfő Megválasztották Jóri Andrást adatvédelmi ombudsmannak, miután minden frakció támogatásáról biztosította.
2008/09/29 hétfő  Az SZDSZ saját adócsomag-tervezetet nyújtott be, melyben többek között kiadási plafont javasol.
2008/09/29 hétfő Az SZDSZ vizsgálóbizottságot kezdeményez a lehallgatási ügyben. A bizottságnak 32 kérdésre kell válaszolnia.
2008/09/29 hétfő Arnóth Sándor fideszes képviselő azt kiabálta a plenáris ülésen Iváncsik Imre államtitkárnak, hogy „lógni fogsz!”. A Házbizottság rendkívüli ülést tartott, elképzelhető a fegyelmi jog szigorítása, a Házelnök egy hónapon belül tesz javaslatot. A képviselő egyébként lemondott, a mivel listáról került be, mandátumát a Fidesz-listáról töltik majd be.
2008/09/29 hétfő Répássy Róbert feljelentette Szilvásy Györgyöt („hivatalos személy által, közmegbízatás felhasználásával elkövetett személyes adattal visszaélés” címén).
2008/09/29 hétfő Leszavazta Szűcs Erikát az Országgyűlés.
2008/09/29 hétfő Megkezdődött a minősített adatról szóló javaslat vitája, a hírek szerint ugyanakkor a Fidesz kilépett a konszenzus mögül, az elfogadás tehát kérdésessé vált.
 2008/09/30  Demeter Ervin beperli Török Zsolt MSZP-s képviselőt rágalmazásért.
 2008/09/30  Géczi József Alajos, a Ház mentelmi bizottságának elnöke arról beszélt, hogy készül a parlamenti viselkedést valamilyen szinten szabályozó törvényjavaslat.
 2008/09/30  Az MDF szerint „jogalkotási selejt” a Robin Hood-adót bevezető törvényjavaslat.
 2008/09/30  Az Országgyűlés gazdasági bizottsága általános vitára alkalmasnak találta az adójavaslatokat és a Robin Hood-adóról szóló javaslatot.
 2008/09/30  Török Zsolt arról beszélt egy sajtótájékoztatóm, hogy az MSZP három napot ad a Fidesznek, hogy feljelentést tegyen, ha valóban úgy gondolják, hogy jogtalanul hallgattak le országgyűlési képviselőket.
 2008/09/30  Gulyás József az új adatvédelmi ombudsmanhoz fordult lehallgatási ügyben.
 2008/09/30  A költségvetési bizottságban két független távolmaradásával „mentek át” az adójavaslatok. Tóth András nem zárta ki, hogy igennel szavaz a végszavazáson.
 2008/10/02  Megegyeztek a pártok, hogy egy hét kihagyással folytatják a zárszámadás tárgyalását, és ugyancsak egy hétre szüneteltetik a Ptk. Tárgyalását, hogy lehessen újra egyeztetni az IRM-mel. A Fidesz nem támogatta, hogy a lehallgatási ügyben az SZDSZ által javasolt bizottság házszabálytól eltéréssel jöjjön létre.
 2008/10/02  Simicskó István tiszteletdíjának a kérdése viharokat kavart, mivel – bár az üléseken nem vesz részt – tiszteletdíjat kap. Szili Katalin szerint mivel igazoltan van távol, nem lehet elvonni a juttatást.
 2008/10/02  A Fidesz frakció képviseletében Koszorús László képviselő az OMSZ költségvetéséről tartott sajtótájékoztatót
 2008/10/02  Ján Kubis szlovák külügyminiszter ismét támadta a KMKF-et
 2008/10/02  Berlinben járt az Országgyűlés német-magyar baráti csoportja, és felvetette, hogy jövőre utazzon Magyarországra a német kancellár.
 2008/10/02  Az SZDSZ jelezte hogy a költségvetési javaslatával kapcsolatban csütörtökön sürgősséget kér – hétfő reggelig azonban ennek nincsen nyoma
 2008/10/03  A Fidesz a költségvetési bizottság rendkívüli ülését kezdeményezte
 2008/10/04  Tiba István kerülhet Arnóth Sándor helyére


Futárposta

Futárposta 

 Kiemelendő benyújtott javaslatok
Benyújtott javaslat Benyújtó Tartalom / megjegyzés
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről (T/6380) Kormány (PM) A 2009. évi költségvetést tartalmazza
H/6394 A hízott kacsából és libából előállított termékek védelméről 5 párt 1-1 képviselője A határozati javaslat felkéri a kormányt, hogy:
- „kezdeményezze a magyar kacsamáj és libamáj földrajzi jelzésként való közösségi oltalmának megszerzését az Európai Unióban”
- „felkéri a Kormányt, hogy az országgyűlési határozatban deklarált hungarikumokról — beleértve a hízott kacsa — és libamáj előállítást — alkosson törvényt”
T/6401 A takarékos állami gazdálkodásról Kóka János, Horn Gábor, Fodor Gábor (SZDSZ-frakció) Erőteljesen megköti a költségvetés elsődleges kiadási főösszegét (csökkenti az újraelosztás mértékét), létrehozná az Adósságcsökkentési és Adó Reform Alapot, választás előtti elszámolásra kötelezné a tisztviselőket
H/6416 A Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről Kormány (OKM) A nemzeti tehetség program leírását és finanszírozásának elveit tartalmazza, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum működésének elveit
H/6429 A Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven "árnyék-titkosszolgálati" botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról Gulyás József (SZDSZ-frakció) A javaslat szerint a vizsgálóbizottságnak 32 kérdésre kell válaszolnia
T/6437 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról Kormány (KVVM) A termékdíj függetlenedik a csomagolásban lévő terméktől, ami lehetővé teszi a bel-és külföldi gyártók közötti, az EB által kifogásolt diszkrimináció felszámolását. A szabályozás elősegíti az újrahasználható csomagolások használatát.
T/6443 A villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről Kormány (PM) Az EB HTM-ekkel kapcsolatos határozatának végrehajtása céljából alkotott törvényjavaslat
J/6446 Az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről Kormány (FVM) Jelentés


Kiemelendő kérdések, interpellációk
Benyújtott iromány vagy válasz irományra Benyújtó
K/6313 / K/6314 Önhiki? Nem úgy van az ... Kormány (PM)
K/6222 Új emberi jogi koncepció? Kormány (NFGM)


Kiemelt javaslatok
Kiemelt javaslatok a Házban 

Javaslat Javaslat tartalma Állapot / prognózis
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5656) A közbeszerzési rendszer egyszerűsítése és a nyilvánosság növelése a deklarált cél. A kizáró okok fenn nem állását csak annak kell igazolni, aki megnyeri a pályázatot. Az alacsony árú javaslatoknál külön indoklás kérése lesz kötelező, érvénytelennek kell az ajánlatot nyilvánítani, ha az ágazati költségekre nem nyújt fedezetet (munkabér, járulékok stb.). A javaslat bevezeti a projekttársaság intézményét, és egyéb garanciális elemeket is tartalmaz. Október 6-7-8-án sor kerül a részletes vitára, 13-14-én szavaznak a módosítókról. Az ellenzék a bizottságokban tartózkodott. A plenáris vitában a Fidesz azt jelezte, hogy a megfelelő finomhangolások után elfogadható a javaslat. A bevezetés ritmusát tekintve még az MSZP sem egységes
Egyes adó- és járulék törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6291) A jövő évi adótörvényeket tartalmazza Október 6-7-8-án várható az általános vita és annak lezárása. Az MSZP igen szavazata biztos
A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló törvényjavaslat (T/6308) Az ún. Robin-Hood-adót tartalmazza Október 6-7-8-án várható az általános vita és annak lezárása. Az MSZP igen szavazata biztos
A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/5949) Az új polgári törvénykönyv integrálná a korábbi polgári jogi szabályozást és a korábbi családjogi szabályozást is. Belekerülnek olyan, a gyakorlatban már létező intézmények is, mint a lízing és a faktoring Október 13-14-én folytatják az általános vitát. A Ptk. „sima feles” törvény. Fidesz jelenlegi „nem” szavazatát várhatóan nem befolyásolja majd az Alkotmánybíróság hamarosan várható döntése a bejegyzett élettársi kapcsolatról.
Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről szóló törvényjavaslat (T/5883) A javaslat szerint a támogatási jogosultság mezőgazdasági vagyoni értékű joggá válik. Az egységes mezőgazdasági támogatás nem a tulajdonosoknak, hanem vérhatóan azoknak kedvez, akik ténylegesen megművelik a földet. Október 6-7-8-án kezdődik a részletes vita, 13-14-én szavaznak a módosítókról. Az MSZP várhatóan támogatja, a Fidesz elutasítja a javaslatot
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat + ÁSZ-jelentés (T/6133, illetve T/6133/1) A kormány alkotmányos kötelezettsége benyújtani ezt a törvényt, valamint a költségvetést minden évben Október 13-14-én lesz a részletes vita. MSZP-támogatás várható, a Fidesz elutasítása biztos. Ugyanaz a szavazási játék várható, mint a költségvetés esetében.
A minősített adat védelméről szóló törvényjavaslat (T/6147) A javaslat pontosítja, hogy mi minősül minősített adatnak, és milyen körülmények között és időszakban kell felülvizsgálni a minősítéseket. Október 20-21-én lezárják az általános vitát. A hírek szerint a Fidesz már nem támogatja, így elfogadása kérdéses
Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6071) Rendelkezik a kifizetés rendjéről (tárgyévben, decemberben kell kifizetni). Nem 12 hónapos munkaviszony esetén rendelkezik az arányosításáról. Október 6-7-8-án sor kerül a részletes vitára, október 13-14-én szavaznak a módosítókról. Az egyik bizottságban az ellenzék nemmel szavazott, a másikban tartózkodott.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6217) Kisebb módosítások: rendelkezik például az összbüntetésbe foglalásról, a kettős házasság vagy regisztrált élettársi kapcsolat büntetőjogi következményeiről, módosítja a büntetés végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendeletet. Október 13-14-én lezárják az általános vitát. A bizottságok tárgyalására vár
A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról (T/6218) Nagy vitát kiváltó javaslat, mely a közösség tagja elleni erőszakról, a gyülekezési jogról, a szabálysértési törvény módosításáról is szól. Több bűncselekmény tényállását átfogalmazza, pontosítja. Sok esetben már a bűncselekmény előkészületét is büntetni rendeli. Október 13-14-én lezárják az általános vitát. A bizottságok tárgyalására vár, ugyanakkor valószínű, hogy az ellenzéki pártok komoly kritikákat fogalmaznak majd meg, ideértve az alkotmányossági aggályokat
Az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/6219) A javaslat a csoporthoz tartozó személyek személyhez fűződő jogait védelmezi, garantálja a polgári jogi keresetindítás lehetőségét, figyelemmel az AB egy 2008-as határozatára. Október 13-14-én lezárják az általános vitát. Az ellenzék várhatóan inkább ellenezni fogja.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384