Láthatatlan Parlament

2008-10-27

A várakozásokkal ellentétben az elmúlt héten a nyilvánosságban ismét statiszta-szerepbe kényszerült Országgyűlés. A parlamenti pártok ugyanis elsősorban alternatív vita- és egyeztetési fórumokon politizáltak az elmúlt időszakban. Ennek következtében egyes ügyekben tompult a szembenállás, ami vélhetően csökkentette a parlamenti munka hírértékét is, a „csonka hét” vége pedig egyértelműen a nemzeti ünnepre és a világpiaci folyamatokra irányította a figyelmet.

Prognózis

A pénzpiaci válság következtében kialakuló kényszerű együttműködések jelentősen csökkentik a parlamenti munka hírértékét. Ugyanakkor az, hogy a politika középpontja továbbra is az Országgyűlésen kívül maradt, lehetővé teszi, hogy a pártok adott esetben olyan kérdésekben is megállapodásra jussanak, amelyekben a megállapodás normál ügymenetben nem lenne lehetséges. A sokszereplős és sok szinten zajló egyeztetéseket érdemes tehát figyelemmel kísérni, hiszen a várható IMF-segítség, a forintpiaci és a tőzsdei bizonytalanságok a következő hét alapvető témái maradnak, s így várhatóan megmarad majd a háttértárgyalásoknak kedvező klíma, és a következő hét is válság-üzemmódban zajlik majd a Házban. A pártpolitikai konfliktusok azonban tartósan biztosan nem fognak csökkeni, a kormány például feltehetően a Ház elé viszi majd az IMF-megállpodás ügyét, hogy ezzel színvallásra kényszerítse a költségvetési megszorításokat egyelőre elutasító Fideszt.

Nap  Esemény
2008/10/27 A Ház leszavazott interpellációról tárgyal
Ismét napirenden a Lex Mol
Az SZDSZ plafontörvény-javaslatának részletes vitájára kerül sor, majd folytatódik a Ptk. Általános vitája
200/10/28 Ötpárti egyeztetés IMF-ügyben
2008/10/29 Az emberi jogi bizottság ismét megkísérli a múlt héten elmaradt a monstre meghallgatást megtartani


Az elmúlt hét

Az elmúlt hét


Az elmúlt héten a Parlament a várakozásokkal ellentétben nem került vissza a politika középpontjába. A hét elején a nyilvánosságot a válság kötötte le, a hét közepétől kezdve pedig a válság konkrét kérdései, a forint, a jegybank drasztikus kamatemelése, és a magyar tőzsde zárva maradásához vezető munkaszüneti napok. A hét végén ráadásul a nemzeti ünnepek koreográfiája gyakorlatilag minden más hírtől elszívta a teret. Ebben a környezetben szinte természetes volt, hogy a parlamenti munka legérdemibb részévé a háttéregyeztetések váltak. Megmaradt ugyanakkor a Fidesz dilemmája, hogy távolságot tartson a kormánytól, és a kormány azon érdeke is, hogy minél többeket vonjon be, akár engedményekkel is a megoldási javaslatok kidolgozásába. Az elmúlt héten egyébként nem érkezett törvényjavaslat a Ház elé sem a kormány, sem képviselők előterjesztésében.

 Dátum  Esemény
2008/10/20 hétfő Sólyom László megfontolásra visszaküldte a vízummentességhez szükséges adatcserére vonatkozó szabályozást, a kormány a hét második felében jelezte, hogy beépíti az elnök aggályait. Szili Katalin szerint november elején újra szavazhat a Ház, legközelebb november 3-án lesz az ügy napirenden.
Az Országgyűlés elfogadta az SPS rendszerre való áttérésről szóló törvényjavaslatot
Az MSZP és az SZDSZ nem támogatta, hogy a Ház napirendre vegye a Fidesz kisebb parlamentre vonatkozó javaslatát (így elkerülhető a részletes vitára bocsátásról szóló szavazás is)
A Fidesz több képviselőjét is megbüntette, mert napirend-kiegészítésnél több képviselő nem volt jelen vagy nem szavazott
Napirendre került a Fidesz költségvetési tanácsról szóló javaslata
2008/10/21 kedd
Keller László szerint még a módosított költségvetés további alakítása is elképzelhető menet közben, figyelemmel a külső körülményekre. Ez technikailag képviselői módosító indítványokkal és egy bizottságok javaslatai által lehetséges.
Az emberi jogi bizottság az MSZP és Gusztos Péter távolmaradása miatt nem volt határozatképes, így csak tanácskozni tudott 2006-os rendőri fellépésekről
Ötpárti egyeztetést tartottak a költségvetési plafon kapcsán
2008/10/22 szerda Az Országgyűlés oktatási bizottsága általános vitára alkalmasnak találta a Nemzeti Tehetség Programot
Egeresi Sándor, a vajdasági képviselőház elnöke Szili Katalinnak tárgyalt


Kiemelt javaslatok a Házban


Kiemelt javaslatok a Házban 

Javaslat Javaslat tartalma, megjegyzés Állapot és várható szavazatok
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5656) A közbeszerzési rendszer egyszerűsítése és a nyilvánosság növelése a deklarált cél. A kizáró okok fenn nem állását csak annak kell igazolni, aki megnyeri a pályázatot. Az alacsony árú javaslatoknál külön indoklás kérése lesz kötelező, érvénytelennek kell az ajánlatot nyilvánítani, ha az ágazati költségekre nem nyújt fedezetet (munkabér, járulékok stb.). A javaslat bevezeti a projekttársaság intézményét, és egyéb garanciális elemeket is tartalmaz. November 3-án szavaznak a módosítókról. Az ellenzék a bizottságokban tartózkodott. A plenáris vitában a Fidesz azt jelezte, hogy a megfelelő finomhangolások után elfogadható a javaslat. A bevezetés ritmusát tekintve még az MSZP sem egységes.
A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló törvényjavaslat (T/6308) Az ún. Robin-Hood-adót tartalmazza November 3-án szavaznak a módosítókról Az MSZP szavazata biztos, ugyanakkor a költségvetésben nem szerepel ez a forrás.
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. tv. módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6437) Minden gyártó ugyanolyan díjat fizet az egységnyi csomagolás után, teljesen függetlenül attól, hogy mi van a csomagban. Megszűnik az italcsomagolás részleges újratöltésének termékdíj-mentessége. Október 27-28-án következik a részletes vita, november 3-án pedig a módosítókról történő szavazás.

A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/5949)

Az új polgári törvénykönyv integrálná a korábbi polgári jogi szabályozást és a korábbi családjogi szabályozást is. Belekerülnek olyan, a gyakorlatban már létező intézmények is, mint a lízing és a faktoring. Október 20-21-én folytatják az általános vitát és a tervek szerint le is zárják. A Ptk. „sima feles” törvény. Fidesz jelenlegi „nem” szavazatát várhatóan nem befolyásolja majd az Alkotmánybíróság hamarosan várható döntése a bejegyzett élettársi kapcsolatról. Ugyanakkor a Fidesz ismét megpróbálja majd a javaslatot levenni a napirendről.
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat + ÁSZ-jelentés (T/6133, illetve T/6133/1) A kormány alkotmányos kötelezettsége benyújtani ezt a törvényt, valamint a költségvetést minden évben. November 3-án szavaznak a módosítókról. MSZP-támogatás várható, a Fidesz elutasítása biztos. Ugyanaz a szavazási játék várható, mint a költségvetés esetében.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6217) Kisebb módosítások: rendelkezik például az összbüntetésbe foglalásról, a kettős házasság vagy regisztrált élettársi kapcsolat büntetőjogi következményeiről, módosítja a büntetés végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendeletet. Október 27-28-án kezdődik a részletes vita.
A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról (T/6218) Várhatóan nagy vitát kiváltó javaslat, mely a közösség tagja elleni erőszakról, a gyülekezési jogról, a szabálysértési törvény módosításáról is szól. Több bűncselekmény tényállását átfogalmazza, pontosítja. Sok esetben már a bűncselekmény előkészületét is büntetni rendeli. Október 27-28-án kezdődik a részletes vita, november 3-án szavazás a módosítókról
Az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/6219) A javaslat a csoporthoz tartozó személyek személyhez fűződő jogait védelmezi, garantálja a polgári jogi keresetindítás lehetőségét, figyelemmel az AB egy 2008-as határozatára. Október 27-28-án részletes vita, november 3-án szavazás a módosítókról
A villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló törvényjavaslat (T/6443) A HTM-ek felbontásáról és az állami támogatások visszafizetéséről rendelkezik. November 3-án szavazás lesz a módosítókról.
A takarékos állami gazdálkodásról (T/6401) Az SZDSZ ún. plafontörvény-javaslata. Október 27-28-án kezdődik a részletes vita, november 3-án szavazás a módosítókról
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról (T/6573) A javaslat szándéka szerint olyan szabályokat alkot meg, amelyek az áht-ből hiányoznak. November 10-11-én kezdik az általános vitát.
A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról (T/6574) Több EK irányelvnek való megfelelést segítő javaslat. November 10-11-én kezdik az általános vitát.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről (T/6571) + A Magyar Közt. 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról (T/6572) A jövő évi költségvetés, és az ahhoz szükséges törvénymódosítások. A számok érdemben változhatnak a zárószavazás napjáig. November 4-5-6-7-én megkezdik az általános vitát és le is zárják

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384