Költséges vita következik

2008-11-03

Az elmúlt héten ugyan az Országgyűlés nem tért vissza a nyilvánosságba, ám megindult a háttérmunka, mely egyértelműen munkás és aktív szezonvéget ígér. A kormány ugyanis számos olyan javaslatot nyújtott be, amelyeket még várhatóan ebben az ülésszakban kíván elfogatatni a Házzal. Ezen a héten már meg is indul a nagyüzem, az Országgyűlés öt napon át tárgyalja a többször módosított és várhatóan még most sem végleges költségvetési javaslatot.

Prognózis

Az Országgyűlés jelenlegi hete nagy közérdeklődésre tarthat számot, mivel a Ház öt napon keresztül tárgyal a költségvetés tervezetéről, azaz arról a témáról, amely gazdasági válsággal összefüggésben mind a magyarországi mind részben a külföldi nyilvánosság figyelmét leköti. A beterjesztett költségvetés fontos előzménye, hogy a hétvégén ötpárti megegyezés született a szabad demokraták plafontörvény-javaslata ügyében, ennek ellenére a parlamenti vita minden bizonnyal nem a megegyezés propagálásának, hanem ismét a különbségek felmutatásának, a kompetencia demonstrálásának eszköze lesz. A miniszterelnök és a pártok legutóbbi nyilatkozatai alapján az egyik legfőbb konfliktus azon kérdés körül várható, hogy ki a felelős a kialakult gazdasági helyzetért.

Nap  Esemény
2008/11/03 Hétfő  Megkezdődik a költségvetés általános vitája (és egész héten tart 30 órás időkeretben)
Ismét napirendre kerül a Robin Hood-adó (szavazás a módosító javaslatokról)
Sor kerül az SZDSZ plafontörvényének részletes vitájára


Az elmúlt hét

Az elmúlt hét


Ahogy várható volt, komoly politikai vitákat váltott ki az IMF által Magyarországnak nyújtott hitelkeret; az ellenzék kritizálta magát a segítségkérést és annak a módját is. Az ellenzék azonban egyfajta csapdahelyzetbe került: egyes sajtóhírek szerint ugyanis az IMF a segítségért cserébe nemcsak azt várja, hogy a már bent lévő költségvetési tervezethez képest további mintegy 300 milliárd forinttal csökkentsék a kiadásokat, hanem azt is, hogy a csomag mellett sorakozzanak fel a szakszervezetek és az ellenzéki pártok. A miniszterelnöknek továbbra is érdeke lenne a Fidesz sarokba szorítása és színvallásra kényszerítése, Gyurcsány Ferenc azonban egyelőre „legalább többségről” beszél. A miniszterelnök óvatossága érthető, hiszen Magyarország számára kedvezőtlen lehet a helyzet további, belpolitikai célú élezése, ami viszont középtávon a kormány helyzetét gyengítené.

 Dátum  Esemény
2008/10/27 Hétfő Császár Antal fideszes politikus kilépett a Fidesz-frakcióból a Vállalkozók Pártja és a Fidesz közötti nézeteltérésre hivatkozva.
Napirend előtt a pénzügyi válságról vitáztak a képviselők.
A Ház elfogadta Veres János egy korábban leszavazott interpellációs válaszát.
Az MSZP rendkívüli frakcióülésén tájékozódhatott az IMF-tárgyalásokról.
A Ház módosította a Lex Molt.
Folytatódott a Ptk. vitája.
2008/10/28 Kedd
Ötpárti tárgyalás zajlott az IMF-segítségről.
Az emberi jogi bizottság nem fogadta el a miniszter beszámolóját a Nemzeti Civil Alapprogram tavalyi működéséről, ahogy a költségvetési javaslatot sem találta általános vitára alkalmasnak.
2008/10/29 Szerda A Fidesz-KDNP kivonult az oktatási bizottság üléséről.
Az Alkotmánybíróság megerősítette azon országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének a hitelesítését, mely az OGY feloszlatását célozza.
Szili Katalin házelnök szerb partnerével folytatott tárgyalásokat Újvidéken.
Ismét távolmaradtak a szocialisták az emberi jogi bizottság üléséről, melyen a 2006-os rendőri akciókat értékelték volna.
2008/10/30 Csütörtök Lados István arról vallott a Zuschlag-perben, hogy az MSZP fizetett azért, hogy a volt szocialista képviselő lemondjon mandátumáról.
2008/10/31 Péntek Az MSZP jelezte, kitart a Robin Hood-adó mellett.
2008/11/02 Vasárnap A költségvetési bizottság ismét a büdzséről tárgyalt.


Futárposta
Futárposta (2008. 10.22 – 2008.10.29.)

Kiemelendő benyújtott javaslatok
Benyújtott javaslat Benyújtó Tartalom
Az anyakönyvezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról (T/6644) Kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) A bejegyzett élettársi kapcsolathoz, a házassághoz (pl. hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés), a névviseléshez (házassági név megváltoztatása) és az anyakönyvezéshez kapcsolódó módosítások és pontosítások szerepelnek benne.
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról (T/6645) Kormány (egészségügyi miniszter) A következő területeken szabályoz: irányított betegellátási rendszer megszüntetése, kötelező védőoltások megtagadásának rendje, őssejt tárolása főként külföldön, gyógyszertárak szolidaritási díja, a RET-ek szerepe, valamint a gyógyszerészek doktori címe.
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról (T/6646) Kormány (pénzügyminiszter) Jogharmonizációs célú javaslat, többek között a jegybank elnökének jogait, valamint az összeférhetetlenség eseteit szabályozza.
Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról (T/6647) Kormány (szociális és munkaügyi miniszter) Szabályozza többek között, hogy a segélyezett hogyan köteles elvállalni a munkát, amit felajánlanak neki, illetve hogy 35 év alatt be kell fejeznie az általános iskolát, ha még nem tette volna meg. Rendelkezik a közfoglalkoztatás rendjéről is.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (T/6655) Bárándy Gergely és Csiha Judit (MSZP) Az állatkínzás minősített esetévé kívánja emelni, ha különös szenvedést él át az állat.
Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (T/6667) Kormány (pénzügyminiszter) A jövő évi adójogszabályokat tartalmazza (a várakozásokkal ellentétben nyújtotta be a kormány)
A központi hitelinformációs rendszerről (T/6668) Kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) A jelenlegi negatív listás rendszert kiegészítő adatbázis létrehozásáról rendelkezik, mely minden vonatkozó adatot tartalmaz.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról (T/6688) Kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) A közigazgatási eljárás szabályait módosítja.


Kiemelt javaslatok a Házban

Kiemelt javaslatok a Házban 

Javaslat Javaslat tartalma, megjegyzés Állapot és várható szavazatok
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5656) A közbeszerzési rendszer egyszerűsítése és a nyilvánosság növelése a deklarált cél. A kizáró okok fenn nem állását csak annak kell igazolni, aki megnyeri a pályázatot. Az alacsony árú javaslatoknál külön indoklás kérése lesz kötelező, érvénytelennek kell az ajánlatot nyilvánítani, ha az ágazati költségekre nem nyújt fedezetet (munkabér, járulékok stb.). A javaslat bevezeti a projekttársaság intézményét, és egyéb garanciális elemeket is tartalmaz. November 10-11-12-én szavaznak a módosítókról. Az ellenzék a bizottságokban tartózkodott. A plenáris vitában a Fidesz azt jelezte, hogy a megfelelő finomhangolások után elfogadható a javaslat. A bevezetés ritmusát tekintve még az MSZP sem egységes.
A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló törvényjavaslat (T/6308) Az ún. Robin-Hood-adót tartalmazza November 3-án szavaznak a módosítókról Az MSZP szavazata biztos, ugyanakkor a költségvetésben nem szerepel ez a forrás.
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. tv. módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6437) Minden gyártó ugyanolyan díjat fizet az egységnyi csomagolás után, teljesen függetlenül attól, hogy mi van a csomagban. Megszűnik az italcsomagolás részleges újratöltésének termékdíj-mentessége. November 3-án a módosítókról történő szavazás várható.
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat + ÁSZ-jelentés (T/6133, illetve T/6133/1) A kormány alkotmányos kötelezettsége benyújtani ezt a törvényt, valamint a költségvetést minden évben. November 3-án szavaznak a módosítókról. MSZP-támogatás várható, a Fidesz elutasítása biztos. Ugyanaz a szavazási játék várható, mint a költségvetés esetében.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6217) Kisebb módosítások: rendelkezik például az összbüntetésbe foglalásról, a kettős házasság vagy regisztrált élettársi kapcsolat büntetőjogi következményeiről, módosítja a büntetés végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendeletet. November 10-11-12-én szavaznak a módosítókról.
A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról (T/6218) Várhatóan nagy vitát kiváltó javaslat, mely a közösség tagja elleni erőszakról, a gyülekezési jogról, a szabálysértési törvény módosításáról is szól. Több bűncselekmény tényállását átfogalmazza, pontosítja. Sok esetben már a bűncselekmény előkészületét is büntetni rendeli. November 3-án szavazás a módosítókról.
Az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/6219) A javaslat a csoporthoz tartozó személyek személyhez fűződő jogait védelmezi, garantálja a polgári jogi keresetindítás lehetőségét, figyelemmel az AB egy 2008-as határozatára. November 3-án szavazás a módosítókról.
A villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló törvényjavaslat (T/6443) A HTM-ek felbontásáról és az állami támogatások visszafizetéséről rendelkezik. November 3-án szavazás lesz a módosítókról.
A takarékos állami gazdálkodásról (T/6401) Az SZDSZ ún. plafontörvény-javaslata. November 3-án sor kerül a részletes vitára, figyelembe véve a november 2-i ötpárti megegyezést.
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról (T/6573) A javaslat szándéka szerint olyan szabályokat alkot meg, amelyek az áht-ből hiányoznak. November 10-11-én kezdik az általános vitát.
A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról (T/6574) Több EK irányelvnek való megfelelést segítő javaslat. November 10-11-én kezdik az általános vitát.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről (T/6571) + A Magyar Közt. 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról (T/6572) A jövő évi költségvetés, és az ahhoz szükséges törvénymódosítások. A számok érdemben változhatnak a zárószavazás napjáig. November 4-5-6-7-én megkezdik az általános vitát és le is zárják

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384