A gazdasági válság és Szlovákia a fő téma a parlamentben

2008-11-18

A parlamenti munkát két, nagy nyilvánosságot kapott téma dominálta az előző héten: a pénzügyi válság és következményei – ezen belül mindenekelőtt a plafontörvény és a bankmentő csomag vitája – valamint a Szlovákiával kialakult rendkívül feszült viszony. Míg előbbi téma a széttartás és a vita felé vitte a pártokat, utóbbi inkább közös fellépésre ösztönözte a politikai szereplőket, noha ellenzéki bírálatok e kérdésben is megfogalmazódtak a kormányfővel szemben.

Prognózis

A jelenlegi parlamenti héten a magyar-szlovák konfliktus ügye valamelyest háttérbe szorul, és előtérbe kerülnek az adótörvények, a költségvetési plafontörvény, valamint a bankmentő csomag, amely első körben elbukott a költségvetési bizottság előtt. Érdekes azonban, hogy míg a nagy nyilvánosságban a bankmentő csomagot a „ne az emberek fizessék meg a válság árát” típusú politikai érvelés miatt utasítják el sokan, addig a parlamenti keretek között már egy egészen más vita zajlik. Nevezetesen ellenzéki képviselők és maguk a bankok éppen azért utasítják el a bankmentő csomagot, mert az túl nagy állami beleszólást biztosítana a bankok ügyeibe.

Nap  Esemény
2008/11/17 Hétfő  A Ház Szűcs Erika egy leszavazott interpellációs válaszáról tárgyal.
A plafontörvény zárószavazása.
Az adótörvények, valamint az azt megalapozó törvények részletes vitája.
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslat általános vitája.
A segélyezési rendszer átalakításáról szóló törvények általános vitája.
A honvédelmi bizottság meghallgatja a honvédelmi minisztert.
A költségvetési és a gazdasági bizottság tárgyal a bankmentő csomagról.
2008/11/18 
Kedd 
A költségvetési törvény részletes vitája.
2008/11/19 
Szerda 
Az egészségügyi bizottság a népegészségügyi programról tart konferenciát („bizottsági nyílt napot”).


Az elmúlt hét


Az elmúlt hét


A gazdasági válság ügye mellett az előző hét domináns témája volt a Szlovákiával kialakult rendkívül feszült viszony. Az ügy egyfelől kompromisszumot teremtett a pártok között, másfelől viszont felerősödött a szimbolikus verseny is a tekintetben, hogy ki a nagyobb hazafi. Így ellenzéki tiltakozás nélkül került sor ötpárti egyeztetésre a miniszterelnök dolgozószobájában, valamint az egymással amúgy nem egyszer kritikus hangvételű viszonyban lévő Sólyom László köztársasági elnök, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Szili Katalin házelnök is leültek egymással egy közös álláspont kialakítása érdekében.

 Dátum  Esemény
2008/11/10 Hétfő Benyújtották a bankmentő csomagot a Háznak.
Elfogadták a gyűlöletbeszédről szóló törvényt.
Ötpárti egyeztetést tartottak szlovák-ügyben a kormányfő kezdeményezésére.
A Fidesz politikai nyilatkozatot kezdeményezett a szlovák magyarellenesség témájában, a hét folyamán úgy döntöttek, csak akkor foglalkoznak a nyilatkozattal, miután Szili Katalin találkozott a szlovák házelnökkel.
A Ház elfogadta a zárszámadást.
Megszavazták a Robin Hood-adót.
A Ház elfogadta a termékdíjról szóló törvényt.
2008/11/11 Kedd
Az MDF és az MSZP is megadóztatná a képviselők költségtérítését.
A Political Capital bejelentette, hogy az eredménytől függetlenül megóvja a január 11-i ferencvárosi időközi választást .
Pavel Paska szlovák házelnök jelezte, időhiány miatt nem tárgyal Szili Katalinnal.
15-14 arányban úgy döntött a költségvetési bizottság, hogy egy héttel elhalasztja a bankmentő csomag tárgyalását.
2008/11/12 Szerda Zárt ülésen Csáky Pált és Gyurcsány Ferencet is meg kívánta hallgatni a külügyi bizottság.
2008/11/13 Csütörtök Varga Mihály csütörtök reggelre a költségvetési bizottság rendkívüli ülését kezdeményezte, meghívta Simor Andrást és Veres Jánost is.


Futárposta

Futárposta (2008. 11.07 – 2008.11.14.)

Kiemelendő benyújtott javaslatok
Benyújtott javaslat Benyújtó Tartalom
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról (T/6787) Tompa Sándor és Káli Sándor (MSZP) Külterületi ingatlanok belterületbe vonásának szabályozását célozza, valamint az ahhoz tartozó ingatlan-nyilvántartást.
Az elektronikus közszolgáltatásról (T/6767) Kormány (MEH) -
A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről (T/6765) Kormány (pénzügyminiszter) Az úgynevezett bankmentő csomagot tartalmazza.Kiemelt javaslatok a Házban 

Javaslat Javaslat tartalma, megjegyzés Állapot és várható szavazatok
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5656) A közbeszerzési rendszer egyszerűsítése és a nyilvánosság növelése a deklarált cél. A kizáró okok fenn nem állását csak annak kell igazolni, aki megnyeri a pályázatot. Az alacsony árú javaslatoknál külön indoklás kérése lesz kötelező, érvénytelennek kell az ajánlatot nyilvánítani, ha az ágazati költségekre nem nyújt fedezetet (munkabér, járulékok stb.). A javaslat bevezeti a projekttársaság intézményét, és egyéb garanciális elemeket is tartalmaz. November 24-25-én szavaznak a módosítókról. Az ellenzék a bizottságokban tartózkodott. A plenáris vitában a Fidesz azt jelezte, hogy a megfelelő finomhangolások után elfogadható a javaslat. A bevezetés ritmusát tekintve még az MSZP sem egységes.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6217) Kisebb módosítások: rendelkezik például az összbüntetésbe foglalásról, a kettős házasság vagy regisztrált élettársi kapcsolat büntetőjogi következményeiről, módosítja a büntetés végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendeletet. November 24-25-én szavaznak a módosítókról.
A takarékos állami gazdálkodásról (T/6401) Az SZDSZ ún. plafontörvény-javaslata. November 17-én sor kerül a záróvitára és a zárószavazásra.
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról (T/6573) A javaslat szándéka szerint olyan szabályokat alkot meg, amelyek az áht-ből hiányoznak. December 1-2-án megkezdik az általános vitát.
A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról (T/6574) Több EK irányelvnek való megfelelést segítő javaslat. December 1-2-án sor kerül a részletes vitára.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről (T/6571) + A Magyar Közt. 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról (T/6572) A jövő évi költségvetés, és az ahhoz szükséges törvénymódosítások. A számok érdemben változhatnak a zárószavazás napjáig. November 17-18-19-én sor kerül a részletes vitára (az utána következő héten pedig a főösszegekről szavaznak).
Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6667) A jövő évi adótörvényeket tartalmazza. November 17-18-19-én sor kerül a részletes vitára.
Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról. (T/6647) A segélyezési rendszer átalakításáról szól. November 17-18-19-én megkezdik az általános vitát.
A pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásának erősítéséről (T/6765) Az ún. „bankmentőcsomag”. November 24-25-én megkezdik és lezárják az általános vitát.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384