A plafontörvény nem ütközött plafonba

2008-11-24

Az Országgyűlés elmúlt heti ülésének legfontosabb eseményévé egyértelműen az SZDSZ kezdeményezte plafontörvény elfogadása vált, amely a hétvégére látványosan puhította a volt koalíciós párt költségvetési törvénnyel szembeni elutasító álláspontját. Ennek első, szavazatokban is megnyilvánuló következménye az lehet, hogy az SZDSZ támogathatja a kisebbségi kormányt a jövő évi büdzsé főösszegeiről szóló eheti szavazáson. A költségvetés ügye mellett az Országgyűlésben továbbra is előtérben maradt a Szlovákiával való viszony rendezése, ám ezzel kapcsolatban egyre inkább érzékelhető a pártok közötti nézetkülönbség, melyet az is jelez, hogy nem került a Ház napirendjére a Fidesz és a KDNP kezdeményezte politikai nyilatkozat.

Prognózis

Az Országgyűlés eheti ülésén a legnagyobb figyelmet minden bizonnyal a költségvetési főösszegekről, valamint az adótörvényekhez benyújtott módosítókról való szavazások kapják majd. Az ellenzéki pártok eddigi nyilatkozataikban azt hangsúlyozzák, hogy nem kívánják megszavazni a költségvetést. Az SZDSZ a plafontörvény elfogadása után azonban - az Országos Tanács és az Ügyvivői Testület hétvégi álláspontjának megfelelően - várhatóan változtat álláspontján, továbbá a független képviselők is dönthetnek a büdzsé főösszegeinek támogatása mellett. S ugyan december 15-ig még változhatnak az álláspontok, a keddi szavazás iránymutatónak tekinthető a zárószavazás szempontjából. Az adótörvényekhez benyújtott módosítók pedig ugyancsak jelzésértékűek lehetnek ebből a szempontból, mert ellenzéki javaslatok is nagy valószínűséggel elfogadásra kerülhetnek.

A költségvetés kérdése nem pusztán a kisebbségi kormány cselekvőképessége, hanem az SZDSZ működőképessége szempontjából is kiemelt fontosságú kérdéssé válhat a héten. Amennyiben ugyanis a párt frakciója eltér az elnökségi testületek döntésétől, vagy megosztottnak mutatkozik, akkor ismét élessé válhatnak az utóbbi időszakban nyugvópontra jutott viták az SZDSZ egységével kapcsolatban.

Egyes civil és szakmai szervezetek aktivitását erősítheti az ún. távoltartási törvény módosításának szándéka, e törvény ugyanis már elfogadásakor is komoly vitákat és kifogásokat generált, mivel rendelkezései a gyakorlatban nem töltik be megfelelően céljukat.

Nap  Esemény
2008/11/24 Hétfő  A Ház Korózs Lajos szociális és munkaügyi államtitkár egy korábban leszavazott interpellációjáról tárgyal.
A bankmentőcsomag általános vitája.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényjavaslat részletes vitája.
Döntés az uzsoratevékenységgel kapcsolatos módosító törvényjavaslat sürgősségi tárgyalásáról.
Döntés Meggyes Tamás (Fidesz) képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről.
2008/11/25 
Kedd 
Szavazás a költségvetési törvény főszámairól.
Szavazás az adótörvényekhez benyújtott módosító javaslatokról.
2008/11/26 
Szerda 
A Gazdasági és informatikai bizottság meghallgatja Molnár Csaba közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterjelöltet.
A Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság megvitatja az ún. távoltartási törvényhez kapcsolódó módosító javaslatokat.
Ülést tart a Nabucco földgázvezeték megépülését előkészítő eseti bizottság.


Az elmúlt hét

Az elmúlt hét


A szlovák és a magyar miniszterelnök legutóbbi találkozója, illetve a két ország közötti konfliktushelyzet továbbra is kiemelt figyelmet kapott a Házban, Gyurcsány Ferenc ötpárti egyeztetésen tájékoztatta a frakcióvezetőket a szlovák kormányfővel folytatott megbeszélésről. Szlovákia kapcsán már a múlt héten is érzékelhető volt a pártok közötti különbség, most azonban kézzelfoghatóvá vált, ugyanis egyelőre nem kerül az Országgyűlés napirendjére az a politikai nyilatkozattervezet, amelyet a Fidesz és a KDNP nyújtott be a parlamentnek a szlovákiai magyarellenes megnyilvánulásokról, a frakciók tovább egyeztetnek arról. A téma fontosságát - a pártok közti tárgyalások folytatódása mellett - az is jelzi, hogy Sólyom László köztársasági elnök informális találkozót kezdeményezett szlovák kollégájával, Ivan Gasparovic-csal.

Az SZDSZ kezdeményezte plafontörvény elfogadása a kisebbségben kormányzó szocialisták sikerének is tekinthető, mivel az a kormány stabilitását erősítette. A kisebbségi kormányzás nem oly látványos és közvetlen politikai következménnyel nem járó nehézségeit mutatja azonban, hogy működése óta immár a tizenhatodik leszavazott interpellációs választ (Gőgös Zoltán, az agrár tárca államtitkárának Medgyasszay László interpellációjára adott válaszát utasította el az Országgyűlés) tudhatja maga mögött.

 Dátum  Esemény
2008/11/17 Hétfő Az Országgyűlés költségvetési bizottsága az ellenzéki képviselők nem szavazataival 15-14 arányban elutasította (más bizottságok támogatták), vagyis nem találta általános parlamenti vitára alkalmasnak a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló törvényjavaslatot (bankmentő-csomag), illetve ehhez kapcsolódóan az ez évi költségvetés módosítását.
Az Országgyűlés 214 igen szavazattal, 160 ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta az SZDSZ által kezdeményezett, a takarékos állami gazdálkodásról szóló törvényt (plafontörvény).
Egyelőre nem kerül a parlament napirendjére az a politikai nyilatkozattervezet, amelyet a Fidesz és a KDNP nyújtott be az Országgyűlésnek a szlovákiai magyarellenes megnyilvánulásokról, annak tartalmáról a frakciók tovább egyeztetnek.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök megbeszélésre hívta az öt parlamenti párt elnökét, valamint az Országgyűlés külügyi bizottságának elnökét, hogy tájékoztatást adjon a szombati magyar-szlovák miniszterelnöki találkozón történtekről.
Az Országgyűlés - az Alkotmánybíróság két héttel korábbi döntésének megfelelően - nem rendelte el (375 igen és 1 nem szavazattal fogadták el a népszavazást elutasító határozatot) azt a népszavazást, amelyet tavasszal az Albert házaspár kezdeményezett a több-biztosítós egészségügyi rendszer bevezetése ellen.
Rendkívül szoros szavazati aránnyal (volt olyan javaslat, melynél szavazategyenlőség alakult ki, és az elnöklő Mandur László (MSZP) szavazatával utasította el a parlament), ám jelentős mértékben megváltoztatták a módosító indítványokkal a szerzői jogról szóló törvényjavaslatot a képviselők. A magáncélú letöltés nem büntethető.
2008/11/18 Kedd
Folytatódott a költségvetés részletes vitája, a képviselők a 175 módosító javaslat mellé további 215 kapcsolódó módosítót nyújtottak be.
Molnár Csabát, az Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkárát jelöli közlekedési miniszternek a kormányfő.
Gyurcsány Ferenc Balogh László képviselőt bízta meg a Daimler-Benz kecskeméti beruházásához kapcsolódó kormányzati teendők összehangolásával, azok népszerűsítésével.
Sólyom László köztársasági elnök informális találkozóra hívta Ivan Gasparovic szlovák államfőt.
Együttműködési keretmegállapodást kötött a magyar és a szerb parlament, mellyel hozzá kívánnak járulni a két ország közötti jó kapcsolatok, a partneri viszony és a kölcsönös bizalom megerősítéséhez.
2008/11/19 Szerda Megkezdődött a családon belüli erőszak megakadályozására alkalmazható távoltartás intézményéről szóló SZDSZ-es törvényjavaslat vitája.
Módosító javaslatot nyújtott be a jövő évi adótörvény-javaslathoz az Országgyűlés gazdasági bizottsága. A testület adókedvezménnyel venné rá a külföldön jogszerűen működő magyar (offshore) cégeket arra, hogy jövedelmüket osztalék formájában hazahozzák. A javaslat azonban feltételhez kötné a kedvezményt: az csak akkor járna, ha az érintettek hazahozott pénzeik ötven százalékán magyar állampapírokat vásárolnak.


Futárposta

Futárposta (2008. 11.14 – 2008.11.21.)

Kiemelendő benyújtott javaslatok
Benyújtott javaslat Benyújtó Tartalom
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról (T/6870) Répássy Róbert (Fidesz) 3-3 főre csökkentené a nagy állami cégek igazgatóságainak és felügyelő bizottságainak
létszámát, az itt helyet foglalók fizetéseit pedig a mindenkori átlagbér szintjére csökkentené.
Egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról (T/6854) Kormány
(igazságügyi és rendészeti miniszter)
Az uzsoratevékenységgel szembeni polgári jogi védelem erősítését célozza, valamint az üzletszerűen végzett uzsorás tevékenységek elleni büntetőjogi fellépés
lehetőségét kívánja megteremteni.Kiemelt javaslatok a Házban 

Javaslat Javaslat tartalma, megjegyzés Állapot és várható szavazatok
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5656) A közbeszerzési rendszer egyszerűsítése és a nyilvánosság növelése a deklarált cél. A kizáró okok fenn nem állását csak annak kell igazolni, aki megnyeri a pályázatot. Az alacsony árú javaslatoknál külön indoklás kérése lesz kötelező, érvénytelennek kell az ajánlatot nyilvánítani, ha az ágazati költségekre nem nyújt fedezetet (munkabér, járulékok stb.). A javaslat bevezeti a projekttársaság intézményét, és egyéb garanciális elemeket is tartalmaz. November 24-25-én szavaznak a módosítókról. Az ellenzék a bizottságokban tartózkodott. A plenáris vitában a Fidesz azt jelezte, hogy a megfelelő finomhangolások után elfogadható a javaslat. A bevezetés ritmusát tekintve még az MSZP sem egységes.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6217) Kisebb módosítások: rendelkezik például az összbüntetésbe foglalásról, a kettős házasság vagy regisztrált élettársi kapcsolat büntetőjogi következményeiről, módosítja a büntetés végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendeletet. November 24-25-én szavaznak a módosítókról.
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról (T/6573) A javaslat szándéka szerint olyan szabályokat alkot meg, amelyek az áht-ből hiányoznak. November 24-25-én megkezdik az általános vitát.
A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról (T/6574) Több EK irányelvnek való megfelelést segítő javaslat. December 1-2-án sor kerül a részletes vitára.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről (T/6571) + A Magyar Közt. 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról (T/6572) A jövő évi költségvetés, és az ahhoz szükséges törvénymódosítások. A számok érdemben változhatnak a zárószavazás napjáig. November 25-én az Országgyűlés szavaz a főösszegekről.
Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6667) A jövő évi adótörvényeket tartalmazza. November 25-én szavaznak a módosító indítványokról.
Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról. (T/6647) A segélyezési rendszer átalakításáról szól. November 24-25-én megkezdik és lezárják az általános vitát.
A pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásának erősítéséről (T/6765) Az ún. "bankmentőcsomag". November 24-25-én megkezdik és lezárják az általános vitát.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384