Az adótörvényekről szavaz ma a parlament

2008-12-01

Az Országgyűlés múlt heti ülésének kiemelkedő eseménye volt a költségvetés főszámainak megszavazása. Ezzel a kisebbségben kormányzó szocialisták megerősítették pozíciójukat. Kóka János adótörvények elutasítására vonatkozó javaslata azonban már arról tanúskodott, hogy a költségvetés támogatása után más témákban ismét a konfliktusok intenzitásának erősödése várható a volt koalíciós pártok között, hogy az SZDSZ ellensúlyozni tudja a kisebbségi kormányt erősítő múlt heti döntését a nyilvánosságban.

Prognózis

A héten várhatóan az adócsomagról történő szavazás kerül a figyelem középpontjába, miután Kóka János, az SZDSZ frakcióvezetője arra kéri a képviselőcsoportot, hogy ne szavazza meg azt, ugyanis szerinte a csomagban szereplő javaslatok nem segítik a munkahelyteremtést, nem egyszerűsítenek. A frakció válasza azonban még nem ismert, így nem lehet tudni, hogy alakul a szavazás. Mivel azonban az adócsomag részben megalapozza a költségvetést, ezért annak elfogadása is veszélybe kerülhet. A kisebbségi kormány számára továbbra is nyitott a lehetőség, hogy alkalmi partnereket találjon az egyes szavazásoknál a többség biztosításához. Ebben az esetben a független képviselők és az SZDSZ, illetve az MDF frakciójából kiszavazó képviselők egyaránt támogathatják a kormány előterjesztéseit.

A szavazások mellett Dr. Havasiné Dr. Orbán Mária, Sólyom László új legfőbb bírójelöltjének bizottsági meghallgatásai is kiemelt érdeklődésre tarthatnak számot. Az Országgyűlés várhatón a jövő héten szavaz a jelöltről.

Nap  Esemény
2008/12/01 Hétfő  Molnár Csaba leteszi miniszteri esküjét.
A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2008. november 10-ei ülésén elfogadott, „az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény és a hozzá kapcsolódó más törvények módosításáról” szóló törvény záróvitája és zárószavazás.
Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazás.
Egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig.
A bankmentő-csomag részletes vitája.
Dr. Havasiné Dr. Orbán Mária, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnök-jelöltjének tájékozódó jellegű meghallgatása az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságban.
2008/12/02 
Kedd 
Újra megnyitják a büdzsé részletes vitáját.
A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvényjavaslat részletes vitája.
Dr. Havasiné Dr. Orbán Mária, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnök-jelöltjének tájékozódó jellegű meghallgatása az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságban.
2008/12/03 
Szerda 
Az előzetes tervek szerint Pavol Paska, a szlovák parlament elnöke a magyarországi Komáromban találkozik Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnökével.
2008/12/06 
Szombat
Sólyom László köztársasági elnök Esztergomban találkozik szlovák kollégájával, Ivan Gasparovic-csal.


Az elmúlt hét

Az elmúlt hét


A megszokottól eltérően az elmúlt hét első ülésnapján nem volt szavazás, az interpellációkat, kérdéseket követően a bankmentő-csomag általános vitája következett. A hétfői ülésnapon ismét leszavaztak a képviselők egy interpellációra adott választ, ezúttal Szabó Imre környezetvédelmi minisztert interpellálta Katona Kálmán (MDF) a szén-dioxid-kvóták eladása ügyében.

A múlt heti ülést egyértelműen a keddi szavazás tematizálta, mivel a Ház a 2009-es költségvetés főszámairól, továbbá az adótörvényekhez és a költségvetést megalapozó törvényekhez, valamint a költségvetéshez benyújtott módosító indítványokról döntött. Már hétfőn világossá vált, hogy elfogadásra kerülnek a költségvetés főszámai, ugyanis az SZDSZ-frakció az Országos Tanács és az Ügyvivői Testület álláspontjával összhangban bejelentette, hogy megszavazza. A büdzsé elfogadása megerősítette a kisebbségi kormány működését, s újabb sikert könyvelhetett el a plafontörvényt követően, az SZDSZ pedig demonstrálta a párt egységét.

A költségvetés megszavazása az SZDSZ-t, mint ellenzéki pártot első látásra természetesen inkább hátrányosan érinti, ugyanakkor az elmúlt hetek vitái, és különösen a gazdasági válság környezetében a döntés váratlannak nem nevezhető. Az alapvető kérdés ebből a szempontból nem is az, hogy támogatja-e az SZDSZ a költségvetést, hanem az, hogy a kormány (és a liberális párt) milyen keretbe tudja helyezni a büdzsét. Ha csupán arról lesz szó, hogy a kormánypártok támogatják, az ellenzékiek elutasítják, ahogyan a Fidesz érvel, akkor az SZDSZ kedvezőtlen helyzetbe kerül. Ha azonban a kormányoldalon sikerül erősíteni azt az érvelést, amely szerint a felelős pártok ebben a helyzetben támogatják a költségvetést, akkor az SZDSZ-t nem éri olyan következmény, amely jelentősen rontaná pozícióját - már az előzetes várakozások miatt sem.

Az adó- és járuléktörvényekhez benyújtott módosítók szavazása során az MDF javaslatai közül ugyan elvetette a Ház az áfa-emelésre és a személyi jövedelemadó alsó sávhatárának emelésére vonatkozót, viszont elfogadta (még ha némi módosulással is) az öröklési illeték enyhítését, illetve részbeni eltörlését. Teljes támogatást kapott továbbá az országgyűlési, önkormányzati képviselők és polgármesterek költségtérítésének 15 százalékos megadóztatására tett szocialista javaslat. Volt olyan javaslat, ami épp hogy átment – például az, amely lehetővé teszi, hogy a betéti és közkereseti társaságok mellett a korlátolt felelősségű társaságok is alkalmazhassanak egyszerűsített beszámolót, ugyanis ennek elfogadásához az elnöklő Harrach Péter igen szavazata is szükséges volt. Végül az adócsomag módosításai 214 igen, 156 nem és egy tartózkodás mellett kerültek elfogadásra. 

 Dátum  Esemény
2008/11/24
Hétfő
A házbizottság ülésén a frakciók megállapodtak abban, hogy név szerint szavaznak a 13. havi nyugdíj változtatásáról és a képviselői költségtérítés megadóztatásáról szóló javaslatról.
A SZDSZ-frakció bejelentette, hogy megszavazza a költségvetés főszámait.
A Házban sor került az ún. bankmentő csomag általános vitájára.
Az Országgyűlés 210 igen és 168 nem szavazattal elfogadta a 2009. évi költségvetés főszámait.
2008/11/25 Kedd
Szavazás az adótörvényekhez benyújtott módosítókról.
Az Országgyűlés gazdasági és informatikai bizottsága 16 igen, 10 nem és egy tartózkodás mellett jóváhagyta Molnár Csaba miniszteri jelölését a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium élére.
2008/11/26 Szerda A gazdaságélénkítő csomag társadalmi egyeztetésének támogatásáért felelős miniszterelnöki megbízott lett Császár Antal független országgyűlési képviselőt, a Vállalkozók Pártja Egyesület elnöke.
A Politcal Capital nyílt levéllel fordult az országgyűlési képviselőkhöz annak érdekében, hogy elejét vegye a választás alkotmányosságát és stabilitását fenyegető veszélyeknek, így a külképviseleti szavazás lehetősége megszűnésének.
Az Országgyűlés kulturális bizottsága egyhangúlag támogatta azt a fideszes javaslatot, amely az országos kereskedelmi rádiók frekvenciaengedély-hosszabbításának kérdését rendezné a médiatörvényben.
Nem biztosították az államfőnek a törvények kihirdetésére az alkotmányban meghatározott tizenöt napot, ezért Sólyom László megfontolásra visszaküldte az Európai Unión belüli bűnügyi együttműködésről szóló törvény módosítását a parlamentnek.
2008/11/27 Csütörtök Az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítő eszközök biztosításáról szóló törvény (gyűlöletbeszéd) kapcsán Sólyom László az Alkotmánybírósághoz fordult.


Futárposta

Futárposta (2008. 11.24 – 2008.11.28.)

Kiemelendő benyújtott javaslatok
Benyújtott javaslat Benyújtó Tartalom
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról (T/6930) Koszorús László (Fidesz), Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) Egy egyszerű, a csengőhangtól
eltérő, beazonosítható hangjelzést javasolnak, mely jelezné a hívás kezdeményezésekor, hogy a sajátunkétól
eltérő mobilszolgáltatóhoz tartozó mobiltelefonszámot hívtunk.
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról (T/6916) Császár Antal (független) A játéktermek havi átalányadóját emelné, a szerencsajáték-függőket segítő civil szervezetet hozna létre.Kiemelt javaslatok a Házban 

Javaslat Javaslat tartalma, megjegyzés Állapot és várható szavazatok
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5656) A közbeszerzési rendszer egyszerűsítése és a nyilvánosság növelése a deklarált cél. A kizáró okok fenn nem állását csak annak kell igazolni, aki megnyeri a pályázatot. Az alacsony árú javaslatoknál külön indoklás kérése lesz kötelező, érvénytelennek kell az ajánlatot nyilvánítani, ha az ágazati költségekre nem nyújt fedezetet (munkabér, járulékok stb.). A javaslat bevezeti a projekttársaság intézményét, és egyéb garanciális elemeket is tartalmaz. December 8-9-én kerül sor a zárószavazásra.
Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6217) Kisebb módosítások: rendelkezik például az összbüntetésbe foglalásról, a kettős házasság vagy regisztrált élettársi kapcsolat büntetőjogi következményeiről, módosítja a büntetés végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendeletet. December 1-2-án kerül sor a záróvitára és a zárószavazásra.
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról (T/6573) A javaslat szándéka szerint olyan szabályokat alkot meg, amelyek az áht-ből hiányoznak. December 1-2-án kerül sor a részletes vitára.
A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról (T/6574) Több EK irányelvnek való megfelelést segítő javaslat. December 1-2-án sor kerül a részletes vitára.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről (T/6571) + A Magyar Közt. 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról (T/6572) A jövő évi költségvetés, és az ahhoz szükséges törvénymódosítások. A számok érdemben változhatnak a zárószavazás napjáig. December 2-án újra megnyitják a részletes vitát.
Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6667) A jövő évi adótörvényeket tartalmazza. December 1-2-án kerül sor a záróvitára és a zárószavazásra.
Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról. (T/6647) A segélyezési rendszer átalakításáról szól. December 1-2-án kerül sor a részletes vitára.
A pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásának erősítéséről (T/6765) Az ún. "bankmentőcsomag". December 1-2-án kerül sor a részletes vitára.
Egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról (T/6854) Az uzsoratevékenységgel szembeni polgári jogi védelem erősítését célozza, valamint az üzletszerűen végzett uzsorás tevékenységek elleni büntetőjogi fellépés lehetőségét kívánja megteremteni. December 1-2-án megkezdődik és lezárásra kerül az általános vita.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384