A legfőbb bíróról is szavaznak

2008-12-08

Az adócsomag megszavazására irányult a legnagyobb figyelem az Országgyűlés múlt heti ülése során, melynek elfogadása újabb sikert jelentett a kisebbségi kormány számára. Ezúttal a siker nem az SZDSZ-nek volt köszönhető – mivel a párt egységesen elutasította a javaslatot – hanem, néhány MDF-es igen voksának. Ezen a héten ismét a szavazásoké lesz a főszerep, s ezek közül is kiemelkedik a Legfelsőbb Bíróság elnökéről, valamint a bankmentőcsomag módosítóiról való szavazás.

Prognózis

A parlament e heti ülésének kiemelkedő eseménye minden bizonnyal a főbírójelöltről történő szavazás lesz. Havasiné Orbán Mária Sólyom László köztársasági elnök második jelöltje a Legfelsőbb Bíróság élére. A parlamenti pártok közül egyelőre csak az SZDSZ jelzett, hogy támogatja Havasinét. Ha most nem választ legfőbb bírót az Országgyűlés, várhatóan jövő február-márciusig betöltetlen marad a poszt.

Az, hogy SZDSZ frakcióvezető-választásával kapcsolatban nem szültett döntés hátrányos helyzetbe hozhatja a volt koalíciós pártot. A frakcióvezetővezető megválasztásának elhúzódása ismét felerősíti a párt belső megosztottságának hírét a nyilvánosságban. Ugyanakkor  a két éve érzékelhető párton belüli kiegyenlített erőviszonyok továbbra is együttműködési kényszert teremtenek Kóka János és Fodor Gábor támogatói között, tehát furcsamód épp a megosztottság tartaja össze az SZDSZ-t.

A szabaddemokraták múlt heti bejelentésük szerint ezen a héten a parlament elé viszik a pártállami múltban keletkezett megfigyelési iratok nyilvánosságra hozatalát célzó javaslatait, a kormány pedig december 15-ig tárgyal, majd ötpárti egyeztetések után nyújtja be a parlamentnek a máig titkos állambiztonsági akták sorsának rendezésére hivatott törvényjavaslatot.

Nap  Esemény
2008/12/08 Hétfő  Titkos szavazással dönt az Országgyűlés a Legfelsőbb Bíróság elnöki posztjára jelölt Havasiné Orbán Máriáról.
Szavazás a bankmentőcsomag módosítóiról.
Szavazás a költségvetési törvény fejezetein belüli átcsoportosítást kezdeményező beadványokról.
A közbeszerzési törvény módosításának záróvitája és zárószavazás.
A szerzői jogról szóló törvény módosításának záróvitája és zárószavazás.
Szavazás a családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvényjavaslat módosítóiról.
Megemlékezés dr. Antall József miniszterelnök halálának 15. évfordulójáról.
Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportja Éves Közgyűlése.
2008/12/09 
Kedd 
A leszavazott interpellációkról szóló bizottsági jelentések megtárgyalása.
A Ptk. módosításának általános vitája.
Egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája.
Göncz Kinga külügyminiszter éves meghallgatása az Országgyűlés európai ügyek bizottságában.
Veres János pénzügyminiszter meghallgatása az Országgyűlés költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságában.
2008/12/11 
Csütörtök 
Hiller István oktatási és kulturális miniszter meghallgatása az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságában.


Az elmúlt hét

Az elmúlt hét


A múlt héten az adócsomagra irányult a legnagyobb figyelem az országgyűlési események kapcsán, mivel Kóka János szabaddemokrata frakcióvezető arra kérte képviselőcsoportját, hogy ne támogassa az indítványt. Így egészen a szavazás lezárultáig kérdéses volt a javaslat elfogadása. Végül az SZDSZ – ismételten demonstrálva a párt egységét – valóban nem szavazta meg. Viszont igennel voksolt az MSZP-n kívül a fideszes Horváth János és Hörcsik Richárd, a KDNP-s Molnár Béla, az MDF-es Csapody Miklós, Herényi Károly, Karsai Péter, Lengyel Zoltán, Pettkó András, valamint a függetlenek közül Császár Attila és Gyenesei István – e szavazatok pedig már elegendőnek bizonyultak a csomag elfogadásához, ami a plafontörvény és a költségvetés főszámainak elfogadását követően újabb sikert jelentett a kisebbségi kormány számára.

Gulyás József (SZDSZ) javaslatára az Országgyűlés egy tizenkét tagú bizottságot állított fel, mely fél évig vizsgálódhat arról, hogy az UD Zrt. mekkora hálózatot működtet, illetve működtetett, beépült-e a titkosszolgálathoz. Feladata továbbá annak kiderítése, hogyan jutott lehallgatott beszélgetések felvételeihez Dávid Ibolya, illetve jogszerűen érdeklődött-e Demeter Ervin az NBH-főigazgató utazásai után. A bizottságról való szavazás során nyolc MDF-es képviselő nemmel szavazott, egy pedig tartózkodott (Dávid Ibolya nem szavazott), a fideszes Bányai Gábor szintén nemet nyomott, ám mind az 5 független képviselő támogatta a vizsgálóbizottság felállítását.

A költségvetés újra megnyitott részletes vitája során a képviselők ismét hevesen bírálták a jövő évi büdzsétervezetet. Az Országgyűlés alkotmányügyi bizottsága előtt Havasiné Orbán Mária, Sólyom László köztársasági elnök főbírójelöltje reformelképzeléseiről beszélt, a testület azonban nem szavazott a jelöltről. A jelöltet az Országos Igazságszolgáltatási Tanács is meghallgatta, ahol a testület 7:6 arányban támogatta a titkos szavazáson.

Szili Katalin házelnök szlovák kollégájával, Pavol Paskával folytatott tárgyalásokat, ahol megállapodtak, február végéig a két parlament bizottságai egyeztetnek majd a Szlovákia és Magyarország közötti vitás kérdésekről, ezt követően pedig várhatóan március 10-én ismét házelnöki tárgyalás lesz.

 Dátum  Esemény
2008/12/01
Hétfő
Molnár Csaba, közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter letette miniszteri esküjét.
A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2008. november 10-i ülésén elfogadott, „az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény és a hozzá kapcsolódó más törvények módosításáról” szóló törvényt az Országgyűlés 372 igen és egy tartózkodás mellett elfogadta.
Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot 198 szavazattal 181 ellenében elfogadta az Országgyűlés.
Elfogadta a miniszterelnök felkérését Ujhelyi István (MSZP), a jövőben az Országos Idegenforgalmi Bizottság elnöke lesz.
Gulyás József (SZDSZ) indítványa alapján az Országgyűlés 369 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett létrehozott egy vizsgálóbizottságot, ami az UD-botrány kivizsgálására hivatott.
2008/12/02 Kedd
Újra megnyitották a büdzsé részletes vitáját.
Ellenszavazat nélkül elfogadta az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
2008/12/03 Szerda Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnöke a magyarországi Komáromban találkozott Pavol Paskával, a szlovák parlament elnökével.
2008/12/06 Szombat Sólyom László köztársasági elnök találkozott szlovák kollégájával, Ivan Gasparovic-csal.


Futárposta

Futárposta (2008. 11.28 – 2008.12.05.)

Kiemelendő benyújtott javaslatok
Benyújtott javaslat Benyújtó Tartalom
Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosításáról (T/6950) Lendvai Ildikó (MSZP), Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Kóka János (SZDSZ), Herényi Károly (MDF) Az európai parlamenti képviselők díjazására és juttatásaira vonatkozó uniós szabályok
változása miatt szükséges. A módosítás lényege, hogy az európai
parlamenti képviselők tiszteletdíját a 2009-es parlamenti ciklustól kezdődően az Európai
Parlament fizeti.
Az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről (T/6981) Kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) Célja, hogy kialakuljon
egy olyan nemzetközi jogi keret, amely a régiónkban közelmúltban lezajlott államutódlási
folyamatok (pl. Montenegró, Koszovó), illetve az Európa keleti felén egyes entitások (pl.
Dnyeszter-melléki Köztársaság, Dél-Oszétia, Abházia) függetlenségi törekvései esetén a hontalanok számának gyarapodását megakadályozza.
A közigazgatási hivatalokkal összefüggő egyes törvények módosításáról (T/6982) Önkormányzati és területfejlesztési bizottság Célja az AB 131/2008. (XI. 3.) határozatában megállapított alkotmányellenesség – az Országgyűlés a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben nem szabályozta a helyi
önkormányzatok felett törvényességi ellenőrzést gyakorló közigazgatási hivatalok jogállását –
megszűntetése.Kiemelt javaslatok a Házban 

Javaslat Javaslat tartalma, megjegyzés Állapot és várható szavazatok
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5656) A közbeszerzési rendszer egyszerűsítése és a nyilvánosság növelése a deklarált cél. A kizáró okok fenn nem állását csak annak kell igazolni, aki megnyeri a pályázatot. Az alacsony árú javaslatoknál külön indoklás kérése lesz kötelező, érvénytelennek kell az ajánlatot nyilvánítani, ha az ágazati költségekre nem nyújt fedezetet (munkabér, járulékok stb.). A javaslat bevezeti a projekttársaság intézményét, és egyéb garanciális elemeket is tartalmaz. December 8-9-én kerül sor a zárószavazásra.
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról (T/6573) A javaslat szándéka szerint olyan szabályokat alkot meg, amelyek az áht-ből hiányoznak. December 8-9-én az Országgyűlés szavaz a módosítókról.
A pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról (T/6574) Több EK irányelvnek való megfelelést segítő javaslat. December 8-9-én az Országgyűlés szavaz a módosítókról.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről (T/6571) + A Magyar Közt. 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról (T/6572) A jövő évi költségvetés, és az ahhoz szükséges törvénymódosítások. A számok érdemben változhatnak a zárószavazás napjáig. December 8-9-én szavaz az Országgyűlés a költségvetési törvény fejezetein belüli átcsoportosítást kezdeményező beadványokról.
Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról. (T/6647) A segélyezési rendszer átalakításáról szól. December 8-9-én kerül az Országgyűlés szavaz a módosítókról.
A pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásának erősítéséről (T/6765) Az ún. "bankmentőcsomag". December 8-9-én kerül az Országgyűlés szavaz a módosítókról.
Egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról (T/6854) Az uzsoratevékenységgel szembeni polgári jogi védelem erősítését célozza, valamint az üzletszerűen végzett uzsorás tevékenységek elleni büntetőjogi fellépés lehetőségét kívánja megteremteni. December 8-9-én kerül sor a részletes vitára.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384