Oszlatás?

2009-02-23

Önfeloszlatás, napi standolás, állami készfizető kezesség – többek között ezekről dönt az Országgyűlés eheti ülésén. Az előzetes nyilatkozatok alapján valószínűsíthető, hogy a Ház elutasítja a parlament feloszlatására vonatkozó előterjesztéseket. A múlt heti parlamenti eseményeket egyértelműen Gyurcsány Ferenc napirend előtti felszólalása dominálta, melyben a következő kormányoknak is feladatokat szabott.

Prognózis

A tavaszi ülésszak második ülésének legfőbb napirendi pontja az az országos népi kezdeményezés és az a – Navracsics Tibor (Fidesz) valamint Semjén Zsolt (KDNP) által jegyzett – határozati javaslat, melyek az országgyűlés feloszlatását kezdeményezik. A Ház együtt tárgyalja a két előterjesztést és várhatóan elutasítja azokat, annak ellenére is, hogy a kormánypárton belül olyan nyilatkozatok is megjelentek – az MSZP társadalompolitikai tagozata részéről –, melyek szerint meg kellene szavazni, valamint az SZDSZ is hangsúlyosabban beszélt az előrehozott választások lehetőségéről.

A Ház dönthet a vállalkozásokat korlátozó egyes törvényi rendelkezések Fidesz által kezdeményezett hatályon kívül helyezéséről. Ezen előterjesztésben javasolják a napi standolás megszüntetését, a vállalkozások készpénzes fizetését 250 ezer forintban maximáló szabály eltörlését, és a házipénztár rendszerének enyhítését. Várhatóan szavaznak a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó törvényjavaslatról, mellyel az állam vállalja, hogy átmeneti segítséget nyújt készfizető kezesség formájában meghatározott feltételek mellet egyes adósok lakáshiteleinél. A parlament megkezdi a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvény módosításának általános vitáját is.

Az előzetes tervekkel ellentétben nem szavaz az Országgyűlés a köztársasági elnök által másodszor is legfőbb bírónak jelölt dr. Havasiné dr. Orbán Máriáról, mivel az alkotmányügyi bizottság álláspontja szerint nincs újrajelölés, csak jelölés, így az Országos Igazságszolgáltatási Tanácstól ismét véleményt kell kérni a főbírójelöltről, és a jelöltet ismételten meghallgatja az alkotmányügyi bizottság is. A választásra várhatóan március 9-én kerül sor, mely minden bizonnyal továbbra is fenntartja az interregnum időszakát. A Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökének, Lomnici Zoltánnak 2008 júniusában járt le a mandátuma, az államfő elsőként Baka Andrást, majd Havasiné Orbán Máriát jelölte a megüresedett bírói székbe, azonban egyikőjük sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges kétharmados támogatást, így a poszt azóta betöltetlen.


Nap  Esemény
2009/02/23 hétfő Az Országgyűlés feloszlatásáról szóló határozati javaslat és az ugyanezen tárgyú országos népi kezdeményezés megtárgyalása és döntéshozatal.
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája.
A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája, szavazás a módosító javaslatokról és a zárószavazás (Házszabálytól eltérés esetén).
Egyes, a vállalkozásokat korlátozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat (Házszabálytól eltéréstől függő tárgyalási mód).
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája és lezárása.
2009/02/24
kedd
Az Országgyűlés elnökének napirend előtti megemlékezése a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja alkalmából.
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája.
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése.


Az elmúlt hét

Az elmúlt hét


Az Országgyűlés múlt heti ülésén és azt követően a legnagyobb figyelmet Gyurcsány Ferenc miniszterelnök napirend előtti felszólalása kapta, melyben ismertette a kormány tervezett intézkedéseit a válság hatásainak enyhítésére. A bejelentés körüli vitában a kormányfő nem fektetett nagy hangsúlyt a csomaggal kapcsolatos politikai üzenetek megfogalmazására, míg a Fidesz a már alkalmazott keretek között reagált. A hét második felére ugyanakkor a tervezett intézkedések kommunikációjában változás következett be, és a Fidesz reakcióiban is erősödött a technokrata megközelítés.

A napirend előtti ellenzéki felszólalásokban helyt kapott a romák társadalmi integrációja, illetve annak elmaradása (Gusztos Péter, SZDSZ) és a kormány bírálata a közbiztonság helyzete miatt (Lázár János, Fidesz), amivel a Fidesz az elmúlt héten az Országgyűlésen kívül is igyekezett önálló tematikát követni.

Hétfői ülésnapján a Ház egyetlen tartózkodást – a szocialista Géczi József Alajosét – leszámítva egyhangúlag szavazta meg a Költségvetési Tanács tagjait. Az újonnan felállt testület elnöke Kopits György, tagjai pedig Török Ádám és Oblath Gábor lettek.

A parlament keddi ülésnapján megkezdte a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló javaslat tárgyalását, melynek célja, hogy korlátozza a pénzügyi intézmények egyoldalú, az ügyfél számára hátrányos szerződésmódosítását.

A tavaszi ülésszak első napján Toller László (MSZP) hivatalosan is elveszítette országgyűlési képviselői mandátumát, körzetében várhatóan az EP-választással egyidőben kerül sor az időközi választásra. Az elhunyt szocialista Tasnádi Péter és a mandátumáról lemondott MDF-es Boross Péter megüresedett képviselői helyének betöltésére nem kell kiírni időközi választást, mivel listáról jutottak a parlamentbe.

 Dátum  Esemény
2009/02/16 hétfő Dr. Bácskai János (Fidesz) mandátumigazolása és eskütétele.
Az Országgyűlés egyetlen képviselő tartózkodása mellett egyhangúlag választotta meg a Költségvetési Tanács három tagját.
Tartózkodás és ellenszavazat nélkül 356 igen szavazattal elfogadta a Ház a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot.
Tartózkodás és ellenszavazat nélkül 356 igen szavazattal elfogadta a Ház a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot.
2009/02/17
kedd
Az pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitáját lezárta a parlament.
Az Országgyűlés folytatta Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényjavaslat általános vitáját.
A Ház megkezdte az Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitáját.
2009/02/18
szerda
A Baranya megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság javasolja az Országos Választási Bizottságnak (OVB), hogy a Toller László, Baranya megye 3. számú országgyűlési választókörzetének képviselői helyére vonatkozó parlamenti választást az EP-választások időpontjára (várhatóan június 7-re) írja ki.
Az Országgyűlés elnöke bukaresti látogatása során találkozott Emil Boc miniszterelnökkel, Traian Basescu államfővel és Markó Béla RMDSZ-elnökkel, Roberta Alma Anastaseval, a Képviselőház elnökével és Mircea Geoanaval, a Szenátus elnökével.


Futárposta

Futárposta (2008. 11.28 – 2008.12.05.)

Kiemelendő benyújtott javaslatok
Benyújtott javaslat Benyújtó Tartalom
A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről (T/8872) kormány (pénzügyminiszter) Az állam a rászorultság elvét figyelembe véve átmeneti segítséget nyújt készfizető
kezesség formájában a meghatározott feltételeknek megfelelő adósok lakáshiteleinél.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról (T/8875) Dr. Lázár János (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) Az ún. „három csapás” törvénymódosítási javaslat elsődleges célja, hogy jelentősen emelkedjen a személy elleni erőszakot visszaesőként elkövetők büntetési tétele.
A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról (T/8847) kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) A javaslat célja, hogy az azonos nemű élettársak számára lehetővé tegye, hogy
kapcsolatukat bejegyzett élettársi kapcsolatként tegyék hivatalossá, továbbá
megoldást kíván nyújtani arra, hogy az élettársi kapcsolat nyilvántartásba vételi lehetőségének
biztosításával az élettársi életközösség fennállásának a bizonyítását megkönnyítse, ill.
különnemű élettársak kapcsolatából született gyermek apasági vélelmét rendezze.
A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) szabályozásának szigorításáról, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről (H/8877) Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Halmai Gáborné (MSZP), Török Zsolt (MSZP) A határozati javaslat célja, hogy átláthatóbb és közérthetőbb legyen a THM fogalma, és a pénzintézetek abszolút összegben mondják meg, hogy a felvett hitel után mekkora összeget kell visszafizetnie az ügyfélnek.Kiemelt javaslatok a Házban 

Javaslat Javaslat tartalma, megjegyzés Állapot és várható szavazatok
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról (T/8381) A javaslat szándéka szerint erősíteni kívánja a pénzügyi ágazat felügyeletét. A kölcsön és lízingszerződések egyoldalú módosításakor pedig személyre szabott értesítés szükségességét tenné szükségessé. Február 23-24-én kerül sor a részletes vitára.
A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/5949. szám) A PTK átfogó módosítása. Március 2-3-án megkezdődik a részletes vita.
A központi hitelinformációs rendszerről sz. tvj. (T/6668. szám) A javaslat célja, hogy mind a hitelintézetek, mind pedig a hitelfelvevők helyzetét javítsa, valamint korrektebb
és méltányosabb helyzetet teremtene a hitelek piacán.
Március 2-3-án kerül sor az általános vitára és annak lezárására.
A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8847. szám) A javaslat célja, hogy az azonos nemű élettársak számára lehetővé tegye, hogy
kapcsolatukat bejegyzett élettársi kapcsolatként tegyék hivatalossá, továbbá
megoldást kíván nyújtani arra, hogy az élettársi kapcsolat nyilvántartásba vételi lehetőségének
biztosításával az élettársi életközösség fennállásának a bizonyítását megkönnyítse, ill.
különnemű élettársak kapcsolatából született gyermek apasági vélelmét rendezze.
Március 9-10-én kerül sor az általános vitára és annak lezárására.
A legfelsőbb bíróság elnökének választása (H/8590. szám) A megválasztáshoz az Országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Március 9-10-én választás.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384