Gazdasági és etnikai válság a parlament napirendjén

2009-03-02

Az elmúlt hét legjelentősebb parlamenti eseménye az volt, hogy a szabaddemokraták és néhány független képviselő szavazatainak köszönhetően nem oszlatta fel magát az Országgyűlés. A tatárszentgyörgyi gyilkosság kapcsán eddig példa nélküli eset történt, felszólalt a Házban Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, aki az éleződő etnikai feszültségek kezelése érdekében cselekvésre szólította fel a képviselőket. A roma kérdés a gazdasági válság ügye mellett ezen a héten is meghatározó téma marad az Országgyűlésben, a kormányfő alkotmánymódosító javaslatot tesz a gyűlöletbeszéd korlátozására, és a Ház elé kerülhet a Btk. módosítására irányuló ellenzéki javaslat is.

Prognózis

Mivel a múlt héten nem volt egyetértés a Házbizottságban, így az előzetes tervektől eltérően csak ma dönt a parlament a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó törvényjavaslatról, melynek lényege, hogy az állam meghatározott feltételek mellett készfizető kezességet vállal a bajba jutott lakáshitelesek esetében.

Sürgős tárgyalásban kerülhet a Ház elé a Fidesz által kezdeményezett, a Büntető Törvénykönyv módosítását célzó, ún. "három csapás" törvénymódosítási javaslat, melynek elsődleges célja, hogy jelentősen emelkedjen a személy elleni erőszakot visszaesőként elkövetők büntetési tétele. Ennek elfogadása a Fidesz számára komoly nyereséget jelentene, ezzel együtt pedig a kormánypárt részéről az együttműködési készséget is bizonyítaná.

Az új Polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat részletes vitájának első szakasza kedden kezdődik, melyre három órás időkeretben kerül sor. Az 1200 paragrafusból, öt könyvből álló új magánjogi kódex alapvető elve az egyén autonómiájának, méltóságának, a magántulajdonnak és a szerződéses szabadságnak a tisztelete, a versenyképesség, az egyenlő felek egyenlő jogai és a gyengébbek fokozott védelme. Ugyancsak kedden megkezdődik a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényjavaslat általános vitája, mely javaslat célja a teljes körű lakossági hitelnyilvántartás megteremtése, amellyel a jövőben jelentősen mérsékelhető a lakosság túlzott eladósodásának kockázata.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) változatlanul fenntartja álláspontját és támogatja a Legfelsőbb Bíróság elnöki posztjára jelölt Havasiné Orbán Máriát - így a testület nem hallgatja meg ismételten a jelöltet. A Ház március 9-én szavaz a jelöltről.

Az Országgyűlés eheti ülésén is sor kerül mandátumigazolásra, a szocialista Kőhegyi István Zsolt és az MDF-es Dragon Pál teszi le képviselői esküjét. Az MSZP-s politikus a január végén elhunyt pécsi polgármester, Tasnádi Péter (MSZP) helyére kerül, míg Dragon Pál a mandátumáról lemondott Boross Péter (MDF) képviselői helyét kapja meg. 


Nap  Esemény
2009/03/02 hétfő Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság dönt a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről, amennyiben ez megtörténik, a Ház elé kerül.
A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről sz. tvj. részletes vita, szavazás a módosító javaslatokról és a zárószavazás (Házszabálytól eltérés esetén).
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása.
2009/03/04
kedd
A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat részletes vitájának megkezdése.
A központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése.


Az elmúlt hét

Az elmúlt hét


Az előzetes várakozásoknak megfelelően leszavazta az Országgyűlés a feloszlatására irányuló előterjesztéseket, ezzel - 2008 szeptemberéhez hasonlóan - ismételten megerősítette helyzetét a kisebbségi kormány, és ismételten megmutatkozott, hogy éles helyzetekben a szocialisták számíthatnak a szabaddemokraták külső támogatására. A Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány népi kezdeményezéséről, valamint Navracsics Tibor és Semjén Zsolt indítványáról is döntöttek. 204 nem 107 igen ellenében utasította el a Ház az előre hozott választások kiírását célzó fideszes javaslatot. Császár Antal független képviselő tartózkodott, az SZDSZ-es Gulyás József pedig nem nyomott gombot. A népi kezdeményezésről szóló voksoláson Császár is nemmel szavazott, a szabaddemokrata honatya ekkor sem foglalt állást. Támogatták a javaslatot a Fidesz, a KDNP és az MDF képviselői, valamint a független Almássy Kornél, Tóth András és Vas János. Gyenesei István mindkét alkalommal a kormánnyal szavazott.

Dávis Ibolya (MDF) és Kóka János (SZDSZ) is a Reformszövetség múlt héten nyilvánosságra hozott javaslatai mellett érvelt a parlamentben, ezzel is jelezvén, hogy a kormány által kínált válságkezelő csomag nem tartalmaz elegendő lépéseket a jelen helyzetben. Felszólalásuk megerősítéseként mindketten határozati javaslatot nyújtottak be a Reformszövetség javaslatairól, ezzel ösztönözvén a Házat, hogy gondolja át a tervezett intézkedéseket.

Egyhangúlag - tartózkodás és ellenszavazat nélkül 364 igen szavazattal - fogadta el a parlament, hogy márciustól nem naponta, csupán havonta egyszer kell standolni a vendéglátóiparban, megszűnik a készpénzes fizetést 250 ezer forintban maximáló szabály, és a házipénztár rendszere is megváltozik.

A keddi ülésnap napirend előtti felszólalásait a tatárszentgyörgyi gyilkosság határozta meg. Itt külön figyelmet érdemel, hogy a kisebbségi ombudsman is felszólalt a parlamentben. A kisebbségi és az ombudsmani törvény értelmében rendkívüli helyzetben lehetősége, vagy akár kötelessége felszólalnia az országgyűlési biztosnak, erre azonban 1995 óta egyetlen alkalommal sem volt példa (ombudsman csak éves beszámolója alkalmából szólalt fel eddig a parlamentben). Az országgyűlési biztos etnikai béketerv kidolgozására szólította fel az országgyűlési képviselőket, melyben azonnal megvalósítható, az egész társadalom számára érhető, konkrét intézkedési tervek szerepelnek.

Szili Katalin házelnököt egyhangúlag, feltétel nélkül választotta kedden pécsi polgármesterjelöltjének az MSZP városi szervezetének küldöttértekezlete, mely jelölést Szili el is fogadott. Amennyiben a házelnök megnyeri a választást, lemond az Országgyűlésben viselt tisztségéről. Ez automatikusan felveti a poszt utódlásának kérdését, ami adott esetben feszültséget eredményezhet a kormányzó szocialisták körében.

 Dátum  Esemény
2009/02/23 hétfő Az Országgyűlés feloszlatásáról szóló határozati javaslatot 170 igen és 204 nem ellenében, az ugyanezen tárgyú országos népi kezdeményezést pedig 170 igen és 205 nem ellenében utasította el a Ház.
Ellenszavazat és tartózkodás nélkül 364 igen szavazattal elfogadta a Ház az egyes, a vállalkozásokat korlátozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslatot.
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája lezárult.
2009/02/24
kedd
Kállai Ernő kisebbségi ombudsman felszólalt az Országgyűlésben.
A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló törvényjavaslat általános vitája lezárult.
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája lezárult.
Megkezdődött a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája.


Futárposta

Futárposta (2009.02.20 – 2009.02.27.)

Kiemelendő benyújtott javaslatok
Benyújtott javaslat Benyújtó Tartalom
Az állampolgársággal összefüggő egyes törvények módosításáról (T/8964) Dr. Zombor Gábor (Fidesz), Soltész Miklós (KDNP), Herényi Károly (MDF), Török Zsolt (MSZP), Béki Gabriella (SZDSZ) A javaslat célja, hogy egyéves koruk után automatikusan magyar állampolgárokká válnak a Magyarországon állampolgárság nélkül született gyermekek, ha addig nem jelentkezik a feltételezhető származási ország, hogy "repatriálja" a gyermeket.
Egyes törvényeknek az országgyűlési és önkormányzati képviselői, valamint a polgármesteri összeférhetetlenséggel kapcsolatos módosításáról (T/9005) Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ), Gusztos Péter (SZDSZ) A javaslat célja, hogy szabályozza, az országgyűlési
képviselői tevékenység mellett polgármesteri és önkormányzati képviselői feladatokat ne lehessen ellátni.
A világgazdasági válság magyarországi következményeinek kezeléséről, és Magyarország növekedési esélyeinek javításáról (H/9010) Dr. Kóka János (SZDSZ), Dr. Fodor Gábor (SZDSZ) Célja azon alapvető lépések megfogalmazása,
amelyekkel a válság következményei valóban kezelhetők, úgy, hogy egyben a magyar gazdaság
növekedésének esélye is megteremthető.
A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről (T/9024) Kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) Célja az elektronikus kommunikáció - azon belül a megfelelően dokumentált, biztonságos elektronikus
kézbesítés - feltételeinek megteremtése.
A pénzügyi és gazdasági válság kezelése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről és a szükséges jogalkotás elveiről (H/9028) Dr. Dávid Ibolya (MDF), Herényi Károly (MDF) Célja, hogy a benne foglaltakhoz hasonló válságkezelő
lépések tanulmányozására és elfogadására ösztönözze a kormányt Magyarország
rövid-, közép- és hosszú távú érdekeinek szolgálatában.Kiemelt javaslatok a Házban 

Javaslat Javaslat tartalma, megjegyzés Állapot és várható szavazatok
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról (T/8381) A javaslat szándéka szerint erősíteni kívánja a pénzügyi ágazat felügyeletét. A kölcsön és lízingszerződések egyoldalú módosításakor pedig személyre szabott értesítés szükségességét tenné szükségessé. Március 9-10-én szavaznak a módosítókról, március 16-17-én kerül sor a zárószavazásra.
A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/5949. szám) A PTK átfogó módosítása. Március 2-3-án megkezdődik, március 9-10-én folytatódik a részletes vita.
A központi hitelinformációs rendszerről sz. tvj. (T/6668. szám) A javaslat célja, hogy mind a hitelintézetek, mind pedig a hitelfelvevők helyzetét javítsa, valamint korrektebb
és méltányosabb helyzetet teremtene a hitelek piacán.
Március 2-3-án kerül sor az általános vita megkezdésére, március 9-10-én annak lezárására.
A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8847. szám) A javaslat célja, hogy az azonos nemű élettársak számára lehetővé tegye, hogy
kapcsolatukat bejegyzett élettársi kapcsolatként tegyék hivatalossá, továbbá megoldást kíván nyújtani arra, hogy az élettársi kapcsolat nyilvántartásba vételi lehetőségének
biztosításával az élettársi életközösség fennállásának a bizonyítását megkönnyítse, ill.
különnemű élettársak kapcsolatából született gyermek apasági vélelmét rendezze.
Március 9-10-én kerül sor az általános vitára és annak lezárására.
A legfelsőbb bíróság elnökének választása (H/8590. szám) A megválasztáshoz az Országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Március 9-én választás.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384