Parlament előtt a Reformszövetség programja

2009-03-16

A kormány válságkezelő lépéseinek vitája mellett az Országgyűlés elmúlt hetét leginkább az határozta meg, hogy az MDF konstruktív bizalmatlansági indítvány benyújtását kezdeményezte, Bokros Lajost ajánlva miniszterelnöknek. Bokros Lajos helyzetbe hozása – EP-listavezetővé, majd kormányfővé jelölése – az MDF-en belül azonban komoly feszültségeket eredményezetett, Csáky András pedig bejelentette távozását a pártból és a frakcióból, így megszűnhet a párt parlamenti képviselőcsoportja. A válságkezelő programok versenye ezen a héten folytatódhat, a Ház ugyanis megkezdi a Reformszövetség válságkezelő javaslatainak tárgyalását.

Prognózis

Csáky András előzetes nyilatkozatának megfelelően mandátumát megtartva független képviselőként tevékenykedik tovább az Országgyűlésben. Ezzel az MDF-frakció létszáma 9-re csökken, aminek következtében a képviselőcsoport megszűnik és tagjai függetlenként vehetnek részt a parlament munkájában a jövőben. Ez a frakció megszűnésének tényén túl további következménykel is jár, úgy mint például bizonyos anyagi juttatások elvesztése, a közmédiumok kuratóriumi elnökségeiben betöltött helyek elvesztése. A frakció megszűnése politikai hátrányt is jelent a pártnak és nehezíti az EP-választásra, illetve a 2010-es országgyűlési választásokra való felkészülést, ugyanakkor lehetőséget és bizonyos értelemben nagyobb teret is teremt a párt irányvonalának további alakításához.

Miután a kijelölt bizottságok általános vitára alkalmasnak találták az SZDSZ által határozati javaslat formájában benyújtott, lényegében a Reformszövetség válságkezelési javaslatait tartalmazó előterjesztést, a Ház kedden megkezdi ennek általános vitáját. 

Nap  Esemény
2009/03/16 hétfő Az Országgyűlés elnökének tájékoztatója a magyar-szlovák parlamenti tárgyalásokról.
Az anyakönyvezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazás.
Szavazás a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosítóiról.
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája és a vita lezárása.
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája.
2009/03/17
kedd
A világgazdasági válság magyarországi következményeinek kezeléséről, és Magyarország növekedési esélyeinek javításáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitájának megkezdése.


Az elmúlt hét

Az elmúlt hét


Az elmúlt héten a parlamentben – és a parlamenten kívül is – a legnagyobb figyelmet Dávid Ibolya azon kezdeményezése kapta, melyben konstruktív bizalmatlansági indítvány benyújtását szorgalmazta Bokros Lajost ajánlva kormányfőnek. A javaslat azonban nem kapott kellő számú képviselői támogatást.

Ismételten nem kapta meg a megválasztáshoz szükséges kétharmados támogatást Havasiné Orbán Mária, Sólyom László köztársasági elnök második alkalommal is főbírónak javasolt jelöltje az Országgyűléstől. A Fidesz, a KDNP, az MDF és az SZDSZ képviselői támogatták a jelöltet. Ezzel az államfő jelölési „taktikája” újabb kudarcot szenvedett, ugyanakkor egyúttal a kormánypárt kompromisszumképtelenségét is erősítette. A meg nem választás következtében áprilistól elnök és elnökhelyettes nélkül maradhat a Legfelsőbb Bíróság, ugyanis a hónap végén hetvenedik életévének betöltése miatt nyugállományba vonul Kaposvári Bertalan helyettes főbíró.

Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága, valamint Gazdasági bizottsága is általános vitára alkalmasnak találta a Reformszövetség javaslatcsomagját, melyet Kóka János és Fodor Gábor szabaddemokrata képviselők nyújtottak be a Háznak határozati javaslatként „A világgazdasági válság magyarországi következményeinek kezeléséről, és Magyarország növekedési esélyeinek javításáról” címmel. A javaslatcsomagot Dávid Ibolya és Herényi Károly MDF-es képviselők is benyújtották, ám mivel az SZDSZ javaslatát elfogadták a biztosságok, így ők visszavonták előterjesztésüket.

A fideszes Mikola István a teljesítményvolumen-korlát eltörléséről, illetve a szintén fideszes Horváth Zsolt a gyógyszerkasszát érintő pénzelvonásról beszélt az egészségügyi miniszterhez intézett interpellációjában. Az Országgyűlés többsége egyik esetben sem fogadta el Vojnik Mária válaszát. 

 Dátum  Esemény
2009/03/09 hétfő Az Országgyűlés 230 igen és 123 ellenében, 12 érvénytelen szavazattal ismételten elutasította Havasiné Orbán Mária legfőbb bíróvá választását.
Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága 12 igen, 4 nem és 2 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak tartotta a teljes hiteldíjmutató (THM) szabályozásának szigorításáról, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről szóló határozati javaslatot.
2009/03/10
kedd
Folytatódott és lezárult a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája.
Folytatódott és lezárult a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája.
Folytatódott a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat részletes vitája.
Az építőipart érintő válságkezelésként ötpárti határozati javaslatról vitáztak a képviselők.
2009/03/11 
szerda
Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága 17 igen és 12 tartózkodás mellett úgy döntött, általános vitára alkalmas a Reformszövetség javaslatcsomagja, melyet Kóka János (SZDSZ) és Fodor Gábor (SZDSZ) határozati javaslatként nyújtottak be a Háznak.
2009/03/12
csütörtök
Szili Katalin és szlovák kollégája, Pavol Paska. a szlovákiai Párkány (Stúrovo) közelében, egy barokk kastélyban tárgyalt a két országot érintő időszerű kérdésekről.


Futárposta

Futárposta (2009.03.06 – 2009.03.13.)

Kiemelendő benyújtott javaslatok
Benyújtott javaslat Benyújtó Tartalom
A benzin és az alapvető élelmiszerek árának csökkentését szolgáló egyes törvénymódosításokról (T/9167) Tállai András (Fidesz), Dr. Fónagy János (Fidesz), Soltész Miklós (KDNP), Szijjártó Péter (Fidesz) A javaslat célja, hogy az általános áfa-emelés alól kivonja az alapvető élelmiszereket és az üzemanyagárat. Azaz, hogy az e kettőt terhelő áfa, illetve
az üzemanyagok jövedéki adója csökkenjen.
A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény módosításáról (T/9171) Dr. Kóka János (SZDSZ), Dr. Fodor Gábor (SZDSZ) Az ún. plafontörvény módosításának célja a tágabb értelemben vett közszférában dolgozók illetményének,
bérének illetve juttatásainak a GDP változásához kötésével a társadalmi szolidaritás
mellett az érintettek biztonságának megalapozása.
Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról (T/9179) Kormány (pénzügyminiszter) Az adótörvények módosításának célja, hogy a gazdaságot dinamizálja, és biztosítsa hosszú távú fejlődését. A javaslat tartalmazza pl. az adótábla 2009-re és 2010-re vonatkozó módosításait.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról (T/9180) Kormány (szociális és munkaügyi miniszter) Az előterjesztés a nyugdíjkorhatár fokozatos emelését kívánja elérni és javaslatot tesz a 13. havi nyugdíj eltörlésére is.
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján, a paksi atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról (H/9173) Kormány (közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter) A határozati javaslat célja, hogy meghatározza a 2020 utáni időszakban milyen
forrásszerkezetben biztosítható a villamosenergia-ellátás biztonsága Magyarországon. Ez azért is szükséges, hogy biztosítható legyen a fenntartható fejlődés stratégiai céljai és az energetikai fejlesztések közötti összhang.Kiemelt javaslatok a Házban 

Javaslat Javaslat tartalma, megjegyzés Állapot és várható szavazatok
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról (T/8381) A javaslat szándéka szerint erősíteni kívánja a pénzügyi ágazat felügyeletét. A kölcsön és lízingszerződések egyoldalú módosításakor pedig személyre szabott értesítés szükségességét tenné szükségessé. Március 23-24-én zárószavazás.
A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/5949. szám) A PTK átfogó módosítása. Március 30-31-én szavaznak a módosítókról.
A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8847.) A javaslat célja, hogy az azonos nemű élettársak számára lehetővé tegye, hogy
kapcsolatukat bejegyzett élettársi kapcsolatként tegyék hivatalossá, továbbá
megoldást kíván nyújtani arra, hogy az élettársi kapcsolat nyilvántartásba vételi lehetőségének
biztosításával az élettársi életközösség fennállásának a bizonyítását megkönnyítse, ill.
különnemű élettársak kapcsolatából született gyermek apasági vélelmét rendezze.
Március 23-24-én kerül sor a részletes vitára.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat (T/9081.) Célja az országgyűlési képviselők létszámának csökkentése, s ennek érdekében a választási rendszer módosítása. Március 23-24-én kezdődik a javaslat az általános vitája.
A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) szabályozásának szigorításáról, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről (H/8877) A határozati javaslat célja, hogy átláthatóbb és közérthetőbb legyen a THM fogalma, és a pénzintézetek abszolút összegben mondják meg, hogy a felvett hitel után mekkora összeget kell visszafizetnie az ügyfélnek. Március 23-24-én folytatódik az általános vita és lezárásra is kerül.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384