COVID-9.11: A magyarországi oltásellenes mozgalom átalakulása és Nyugat-ellenes radikalizálódása

2021-11-15

Az International Republican Institute (IRI) Beacon projektjének keretében több hónapos kutatást végzett a Political Capital (PC). Ennek során a magyar oltásellenes mozgalom átalakulását vizsgáltuk, konkrétan azt a folyamatot ahogy egy kis méretű, szülők által vezetett közösségből egy aktív, hálózatépítő, dezinformációt és összeesküvés-elméleteket terjesztő mozgalom fejlődött ki. Az elemzésben megfogalmazottak a PC – és nem az IRI – állításit tükrözik. A cím arra a tüntetésre utal, amelyet dr. Gődény György, az oltásellenes mozgalom új vezetője tartott 2020. szeptember 11-én az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége előtt.

A teljes tanulmány angolul itt érhető el (.pdf, 1.83 MB).

A Political Capital a narratív és statisztikai, hálózatelemzési kvalitatív és kvantitatív eszközök használatával tárta fel, hogy a magyar szélsőjobboldali és oroszbarát szubkultúra miként járult hozzá a magyar oltásellenes diskurzus és közönség radikalizálódásához, melynek eredményeként az oltásellenes mozgalom a COVID-19 világjárványhoz kapcsolódó Nyugat-ellenes, pontosabban USA-ellenes narratívák és összeesküvés-elméletek fogyasztójává és előállítójává válhatott.  

A médiakutatásban felhasznált adatokat a SentiOne és a CrowdTangle közösségimédia-monitorozó platformok segítségével gyűjtöttük, a magyarországi oltásellenes és szélsőjobboldali/oroszbarát web- és Facebook-oldalakon, Facebook-csoportokban előállított oltásellenes üzenetek elemzésével. A 30 legnépszerűbb szélsőjobboldali/oroszbarát és a 39 legnépszerűbb oltásellenes médiumokat tartalmazó listát előbb manuálisan, hólabda módszer alkalmazásával állítottuk össze, majd a listán szereplő médiumok által publikált, a világjárvánnyal vagy az oltási programmal kapcsolatos 2020. január 1. és 2021. június 1. közötti időszakban megjelent cikkeket, posztokat vagy kommenteket az előre beállított kulcsszó-kombinációkkal gyűjtöttük ki.

Kutatási eredmények

A magyarországi koronavírus-járvány olyan infodémia kialakulásához vezetett, amely mind kiterjedésében, mind jellegében példa nélküli, és amelyet a vírusellenes szakértők egy új típusa használt fel dezinformációs narratíváik és Nyugat-ellenes összeesküvés-elméleteik terjesztésére.

A magyar kormány egyébként oltáspárti kommunikációja nemcsak az új oltásellenes mozgalmat hagyta figyelmen kívül hónapokig – miközben az ellenzék állítólagos „oltásellenes álláspontját” ostorozta –, hanem a magyarok egy részét sem tudta megszólítani a járvány elleni sikeres védekezéshez. A kormányzati irányítású média évek óta hangoztatott politikai összeesküvés-elméletei pedig tovább növelték a bizalmatlanságot a magyar politikai elittel és a fősodrú médiával szemben.

Néhány ilyen elméletet – például azt, hogy az amerikai Nemzeti Allergia- és Fertőző Betegségek Intézetének igazgatója, Anthony Fauci családja állítólag anyagilag profitálna a Bill és Melinda Gates Alapítvánnyal való együttműködésből, vagy hogy Bill Gates, Henry Kissinger, illetve Soros György „eugenikai tervet” hajt végre a világjárvány álcája mögött – több oroszbarát és Nyugat-ellenes portál is terjesztett. Az új magyar oltásellenes mozgalom azonban meglehetősen gyorsan saját dezinformációs narratívákat kezdett gyártani és terjeszteni, amit az új oltásellenes médiahálózat által 2020 januárjától kezdve előállított üzenetek gyorsan növekvő száma is jelez az alábbi grafikonon.

A koronavírussal foglalkozó Facebook-bejegyzések, cikkek heti száma a vakcinaellenes szélsőséges médiában 2020. január 1. és 2021. május 31. között

Forrás: Saját számítások a SentiOne adatai alapján.

Az oltásellenes médiában legjobban teljesítő Facebook-poszt adatai jól mutatják azt az oltásellenes „szakértők” körében bekövetkezett generációváltást, amely az új oltásellenes mozgalom vezetőjét, dr. Gődény György gyógyszerészt, 2020 második felére az egyik legsikeresebb oltásellenes influenszerré tette a Facebookon. Az adatok emellett az oltásellenes diskurzus retorikájának radikalizálódásáról is árulkodnak.

A tíz legjobban teljesítő Facebook-bejegyzés főbb mérőszámai az oltásellenes média listáján (interakciók = megosztások, kommentek és mindenféle reakciók száma)

Forrás: Saját számítások a SentiOne adatai alapján.

A 2020. február 15. és 29., valamint 2021. május 18. és 2021. június 1. közötti időszakban a szélsőséges, oltásellenes és szélsőjobboldali/oroszbarát médiumok által publikált cikkek vagy Facebook-bejegyzések részletes elemzése arra világított rá, hogy az oltásellenes mozgalom elsősorban kormány- és USA-ellenes összeesküvés-elméleteket használt a kormányzati program és más járványügyi intézkedések elleni online és offline mozgósítására. Ezzel szemben a szélsőjobboldali kommunikáció inkább az euroszkeptikus és oroszbarát narratívákra támaszkodott a világjárvánnyal kapcsolatos járványellenes üzenetek megfogalmazásához, amint az az alábbi infografikán is látható.

A három fő kategória és az egyes kategóriák első öt címkéjének aránya az üzenetek száma alapján (a százalékos arányok az adott címke előfordulását jelentik az összes megjelölt elemen belül)*

*Az „aktivizmus” kategórián belül az első öt narratívatípust nem lehetett megnevezni, mivel összesen csak négy alnarratívát kategorizáltunk. A szélsőjobboldali összeesküvéses alternatívák öt helyett hatot számláltak, a két különböző narratíva egyenlő arányai miatt. Forrás: Saját számítások a SentiOne adatai alapján.

 

A magyar szélsőjobboldali és oltásellenes mozgalmak rivalizálása ugyanazon kormány- és establishment-ellenes közönségért és választókért jelentősen hozzájárult a magyarországi oltásszkeptikus attitűdök terjedéséhez, amit a felnőtt magyar lakosságnak a viszonylag alacsony, 66%-os átoltottsága is jelez (szemben az uniós 75%-os átlaggal).

A Nyugat-ellenes politikai vagy a járvánnyal kapcsolatos összeesküvés-narratívák terjedése a magyar nyilvánosságban, továbbá Oroszország és Kína „humanitárius segítségnyújtását” a Sinopharm és Szputnyik V vakcinák importja kapcsán hangoztató kormányzati kommunikáció alapvetően hozzájárulhatnak a külföldi autokratikus hatalmak pozitív percepciójához hosszútávon.

Hálózatelemzésünk arra is rámutatott, hogy a fősodrú kormánypárti és fringe szélsőjobboldali oldalak kulcsszerepet játszanak az orosz források és a magyar oltásellenes mozgalom közötti kapcsolat megteremtésében, hiszen a jobboldali magyar médiumok – mint például a kormánypárti Vadhajtások vagy a Stier Gábor külpolitikai újságíró által működtetett oroszbarát Moszkvater.com – gyakran hivatkoznak a Kreml szócsöveire vagy közvetítik azok üzeneteit, ahogy az alábbi grafikonon is látható.

Az oltásellenes-gráf Kreml-barát klaszterei (a csomópontok mérete arányos a kapcsolatok vagy élek számával; k-mag = 2) 

Forrás: A Political Capital és az International Republican Institute hálózatelemzése a SentiOne és a CrowdTangle adatai alapján.

 

 

 

 

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384