Az Európai Unió intézményes és politikai válságának aspektusai

2013-05-15

A Political Capital a Friedrich Ebert Stiftung támogatásával háromrészes tanulmány-sorozatot készített az Európai Unió intézményes és politikai válságának különböző aspektusairól.

  • Az első tanulmányunk (Nemzeti és/vagy európai identitás? Önazonossági kérdések és hatásuk az integráció jövőjére) azt vizsgálja, hogy az európai polgárok körében jelenleg mérhető attitűdök és identitás-mintázatok, valamint az ezekkel a kulturális-társadalmi tényezőkkel kölcsönhatásban álló politikai-gazdasági folyamatok milyen alapot képeznek az európai integráció jövőjének szempontjából. Írásunkban nem idealizált, hanem realista képet adunk ezekről a folyamatokról, és ennek megfelelően értékeljük az Európai Unió európai identitás erősítésére irányuló törekvéseit is. A tanulmányban külön foglalkozunk a magyarországi kutatási adatokkal, és néhány javaslatot teszünk az európai identitás megerősítésének politikai eszközeire. A teljes tanulmány letölthető innen.
  • Második tanulmányunk (Szétesik-e az Európai Unió? – A válság hatása az euroszkepszisre és a tagállamok közötti konfliktusokra), az előző folytatásaként, elsősorban azt a kérdést feszegeti, hogy az uniós identitás hiányából is fakadóan hogyan képesek az EU gazdasági-politikai válságjelenségei a korábbinál sokkal nagyobb mértékben aláásni a tagállamok közötti szolidaritást, illetve kiélezni a tagállamok, a „centrum” és a „periféria” konfliktusait. A teljes tanulmány letölthető innen.
  • Harmadik tanulmányunk (Demokratikus Deficitek az Európai Unióban) arról szól, hogy az Unió milyen nehézségekkel találja szemben magát akkor, amikor az általa is vallott jogállami és demokratikus alapértékeket mind az Unió egészének szintjén, mind pedig a tagállamok esetében megpróbálja tartalommal megtölteni és érvényre juttatni. A teljes tanulmány letölthető innen.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384