The Weaponization of Culture: Kremlin’s traditional agenda and the export of values to Central Europe (magyar)

2016-08-10

A Political Capital legújabb tanulmánya az orosz puha hatalom („soft power”) témáját járja körül Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban és Ausztriában. A vizsgált országokban Kreml céltudatosan törekszik a rendszer ideológiai alátámasztására szolgáló „tradicionális” társadalmi és keresztény értékek kisajátítására, manipulatív képviseletére és terjesztésére. Putyin a nihilistának, dekadensnek bélyegzett Nyugattal szembeállítja a keresztény-konzervatívnak definiált Oroszországot, s ily módon saját autokráciája morális felsőbbrendűségét igyekszik megteremteni.

Az eurázsiai ultrakonzervatív ideológia nyilvános terjesztése három fő csatornán keresztül történik:

  1. Nyilvános diplomácia rendezvények (fórumok, konferenciák) tartása baráti szervezetek részvételével.
  2. Nemzetközi orosz sajtóorgánumok, mint például az angol nyelvű „orosz BBC”, a Russia Today vagy a Sputnik révén.
  3. A külföldön élő orosz állampolgárok és diaszpóra állítólagos védelmére hivatkozó beavatkozás, beleértve a megfelelő kulturális, ideológiai információkkal és „hazafias” hírekkel való ellátásukat.

 

A vizsgált országokban a következő befolyásolási tendenciák érvényesülnek:

  • Általánosságban a Kreml kulturális befolyása ott tud a leginkább meghatározóvá válni, ahol ezt az orosz kultúrához való általános közelség (pl. Szlovákiában a pánszlávizmus), a közvélemény orosz irányultsága és végül az elit oroszbarát külpolitikai irányultsága (Pl. részben Csehországban vagy Magyarországon) lehetővé teszi.
  • Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon a hivatalos diplomácia továbbra is fontos szerepet tölt be a Kreml számára kedvező értékek és ideológiák képviseletében. Ugyanakkor a vizsgált öt országban a közvélemény többsége nem oroszbarát, így a befolyásolás inkább indirekt módon és fő szabályként marginális szervezeteken keresztül történik – hiszen utóbbiakat könnyebb megkörnyékezni és képletesen vagy ténylegesen „felvásárolni”.
  • Az orosz ideológiai és kulturális befolyás fő ágensei ezért országonkénti különbségeket mutatnak. Itthon a jobboldal következetes oroszbarát geopolitikai fordulata, az ún. „keleti nyitás” a Fidesz-KDNP-t, a Jobbikot és ezek szatellit szervezeteit helyezik a befolyás centrumába. Szlovákiában a különféle oroszbarát paramilitáris szervezetek, míg Csehországban az oroszbarát média játszik kitüntetett szerepet. Ausztria és Lengyelország hasonló abban az értelemben, hogy direkt kulturális befolyás egyik országban sem tapasztalható, előbbiben a kulturális távolság, utóbbiban a történeti ellentétek következtében. A lengyelországi orosz befolyás ezért még inkább áttételes, pár elszánt oroszbarát hívő, például a nemrég Kovács Bélához hasonlóan kémkedés miatt büntetőeljárás alá vont Mateusz Piskorski, a Változás párt vezetője, mellett elsősorban a nemzetiségi ellentétek nacionalista felkorbácsolására irányul (például Ukrajna és a lengyel nacionalista mozgalmak között).

A Kreml ultrakonzervativizmusa három fő okból jelent kockázatot a vizsgált országokra és Európára nézve:

  • A katonai vagy direkt politikai, gazdasági befolyásszerzéshez képest a kulturális hatás rejtőzködőbb formában valósul meg, ezért sokszor nem tudatosul vagy meglepetésként éri a mainstream politikai vagy civil szereplőket.
  • A Kreml törekvése más ultrakonzervatív (világ)szervezetekkel karöltve valósul meg, ide értve az Orosz Ortodox Egyházat és az amerikai vagy európai magzatvédő, abortusz-ellenes stb. szervezetek egy részét..
  • Oroszország az egyetlen fejlett ország, amely egész propaganda-gépezetével, gazdasági súlyával, világszínvonalon is kiemelkedő titkosszolgálatával részt vesz a fent említett globális „tradicionalista hálózatban”, gyakorlatilag bármely résztvevő ultrakonzervatív szervezetet a maga akaratához hajlítva.
  • A hatás hosszú távon a második világháború elért emberi jogi vívmányok visszaszorulásához, az európai nemzetek közötti konfliktusok békés rendezésére törekvő elv feladásához, azaz végső soron a történelem kerekének visszaforgatásához vezethet.

A teljes tanulmány angolul itt tölthető le.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384