Az Orbán-Medgyessy vitáról (2. rész)

2002-03-19

A miniszterelnök-jelöltek vitájáról folytatott vita e héten is folytatódott. A hét folyamán Medgyessy Péter egy általa újnak nevezett javaslattal állt elő. Ennek értelmében a szocialisták kormányfőjelöltje bármilyen időpontot elfogad, kivéve április 5-ét, és hajlandó minden egyéb kérdésben a miniszterelnök feltételeit elfogadni. Medgyessy tehát egy látszólag kompromisszumos javaslattal állt elő.

A miniszterelnök válasza az új javaslatra a válasz hiánya volt. Orbán Viktor vitával kapcsolatban folytatott stratégiájának a lényege, hogy nem ismeri el Medgyessy javaslatának kompromisszumos voltát. A kormányoldal szerint nincs ok az április 5-i időpont megváltoztatására, mert azok az érvek, amelyeket Medgyessy felhozott - a másnapi elemzés, valamint az ismétlés lehetősége - ezt nem indokolják.

A vitával kapcsolatos vitában a felek céljai viszonylag egyértelműek. A vitáról folytatott vita jelenleg presztízs-vitává vált, ahol a felek a presztízs-veszteséget igyekeznek minimalizálni. Orbán Viktor törekvései arra irányulnak, hogy a közvélemény számára úgy tűnjön: a vita elfogadása vagy elutasítása kizárólag Medgyessyn múlik. Ezért tette meg azon bejelentését, hogy április 5-én mindenképpen ott lesz a Közgazdaságtudományi Egyetemen, és ezért mondja azt, hogy minden további vita e témáról felesleges.

Medgyessy Péter célja ennél komplexebb. Egyrészt, Medgyessy el akarja kerülni az április 5-i vitát, mert úgy gondolja, hogy az inkább a miniszterelnöknek kedvezne. Másrészt azonban el akarja kerülni azt a szituációt is, hogy a kormányfő az április 5-i időpontban egyedül menjen el a Közgazdaságtudományi Egyetemre. A szocialista jelölt tisztában van azzal, hogy ha a kampánycsend előtti utolsó estén a választók az ő üres székét látják, az jelentős kommunikációs hátránnyal jár számára. A két említett cél egymással ellentmondásban van. Az ellentmondás csak abban az esetben oldható fel, ha sikerül elérni, hogy a miniszterelnök ne jelenjen meg egyedül április 5-én. Ennek a szocialisták számára legkedvezőbb módja a vita időpontjának áthelyezése lenne. Ezen opció kivitelezése azonban problémákat vet fel.

A vita időpontjának áthelyezése csak akkor történhet meg, ha Medgyessy olyan helyzetet teremt, amelyben Orbán nem utasíthat vissza egy másik időpontot különösebb presztízs-veszteség nélkül. Jelenleg azonban nehéz elképzelni, hogy ezt Medgyessy hogyan érhetné el. Egy ilyen kísérletet már tett az MSZP, amikor bejelentette: amennyiben a kormányfő nem fogadja el Medgyessy kompromisszumos javaslatát, illetve nem hajlandó tárgyalni az időpontról, a szocialisták is megneveznek majd egy időpontot, amelyben Medgyessy várja majd Orbánt. Megítélésünk szerint - s ezt alátámasztani látszik a Fidesz magatartása is - ez a szocialista nyilatkozat jóval gyengébb, mint a kormányfő hasonló tartalmú bejelentése. Egyrészt, mert az öltet "lopott"; a szocialisták látványosan átvették a miniszterelnök szófordulatát, amelyet azelőtt élesen kritizáltak. Éppen ezért az ötlet a tehetetlenség benyomását keltheti a szocialistákról. Másrészt, bármilyen időpontot is jelöl meg az MSZP a miniszterelnök "várására", az mindenképpen megelőzi majd április 5-ét, sőt, feltehetően az április 4-i Kovács-Pokorni vitát is. Egy ilyen szocialista akciónak a kommunikációs hatása így szükségképpen gyengébb lesz, mint a miniszterelnök eredeti ötletéé. A Fidesz április 4-én reflektálhat majd Medgyessy akciójára, ráadásul a pártelnöki vita el is nyomhatja a szocialista akció kommunikációs hatását. Ezzel szemben a kormányfő április 5-i megjelenése a szocialisták hasonló, de ezt megelőző akciójától függetlenül a kampány utolsó eseménye lenne, amelynek hatását így nem lehetne utólag - szocialista részről - korrigálni. Vagyis, amennyiben mindkét fél saját időpontjára megy el, az vélhetően a miniszterelnök számára lesz kedvezőbb.

Amennyiben a vita időpontját nem sikerül áthelyezni, úgy a szocialistáknak választaniuk kell a fentebb említett két cél között. Vagyis, el kell dönteniük, hogy két rossz opció - az általuk kedvezőtlennek ítélt április 5-i vita, valamint az "üres szék" látványa - közül melyik jár számukra kisebb veszteséggel. Amennyiben a szocialisták úgy ítélik meg, hogy egy ilyen vita nem annyira kedvezőtlen, mint az "üres szék" látványa, akkor racionális lépés az április 5-i időpont elfogadása. Amennyiben úgy vélik, hogy egy ilyen időpontban rendezett vita olyannyira kedvezőtlen lenne számukra, hogy annál még az "üres szék" okozta kommunikációs hátrány is kisebb veszteséggel jár, akkor a racionális magatartás a vita elutasítása.

A szocialisták mindkét, fent említett esetben további problémákkal - és lehetőségekkel - szembesülnek. A fentiekben ugyanis kizárólag a racionális magatartásról beszéltünk, ám e magatartás kommunikációja mindkét esetben problematikus lehet. Amennyiben Medgyessy úgy látja, hogy a vita kedvezőtlen hatásait felülmúlná az a kommunikációs veszteség, amit az "üres szék" látványa keltene, és ezért végül mégis elfogadná az április 5-i időpontot, akkor valahogyan meg kellene indokolnia, hogy miért is kellett hetekig folytatni e presztízs-vitát. Ráadásul ebben az esetben a miniszterelnök igyekezne magát olyan politikusként feltüntetni, akinek "mindig igaza van", s ezt még ellenfelei is - némi "kukacoskodás" után - belátják. Ezzel szemben azonban Medgyessy magát a kompromisszumokra hajlandó politikusként ábrázolhatná, aki számára a vita iránti "állampolgári igény" fontosabb, mint annak körülményei. A vitáról szóló vita indoklása nehéz, ám megítélésünk szerint sikerrel megvalósítható feladat lenne. Éppen ezért úgy véljük, az itt számításba vett opciók közül ez lenne Medgyessy számára a legkevésbé kedvezőtlen.

Amennyiben Medgyessy úgy véli, az április 5-i vita olyannyira káros lenne számára, hogy ennél még az "üres szék" látványa is kevésbé kedvezőtlen, akkor is meg kellene oldania egy kommunikációs dilemmát. E dilemma lényege, hogy a kormányoldal az április 5-i időpont szocialista visszautasítását mint a "megfutamodást" ábrázolná. A kormányzati retorika ebben az esetben arra alapulna, hogy Medgyessy, aki maga hívta ki Orbán Viktort, most "megijedt", vagy eleve nem is akarta a vitát. Medgyessy tehát, azon túl, hogy kompromisszumképtelen, még "gyáva" is. A szocialisták miniszterelnök-jelöltjének egy ilyen helyzet ellenében azt kellene kommunikálnia, hogy a vita elmaradása nem az ő, hanem Orbán Viktor hibája. Medgyessy és csapata már tett olyan megszólalásokat, amelyek ilyen irányba mutatnak; "Medgyessy Péter akarja a vitát" - mondta Kovács László március 12-én. Maga Medgyessy is gyakorta elmondja, hogy ő szeretné a vitát a miniszterelnökkel. Lendvai Ildikó felhatalmazása a tárgyalásokra szintén Medgyessy kompromisszum-készségét hivatott demonstrálni. Ezen üzenetek azonban önmagukban gyengék; annak demonstrálására, hogy Medgyessy tényleg akarja a vitát, nem elegendő ennek verbális kinyilatkoztatása a szocialisták részéről. Ezen üzenetek jelenleg még azért érhetnek el bármilyen hatást, mert a kormányoldal kivár. A Fidesz nem tudja még, hogy Medgyessy végül elfogadja-e az április 5-i ajánlatot, és ezért még nem kezdte el a "gyáva Medgyessy"-kép kommunikálását. Amennyiben azonban ez bekövetkezik, akkor a szocialistáknak is határozottabban és effektívebben kell kommunikálniuk, hogy a vita nem Medgyessy miatt marad el. Megítélésünk szerint ezen üzenet kommunikálása igen nehéz - az április 5-i időpont elfogadásának kommunikálásánál mindenképpen nehezebb - feladat.

A szocialisták, egyidejűleg a miniszterelnök-jelöltek vitájáról folytatott kommunikációs erőfeszítésekkel, felvetették az egyes miniszterek és miniszter-jelöltek vitájának szükségességét is. Ebben a témában az MSZP eddig sokkal sikeresebb, mint az "eredeti" vitáról folytatott vitában. Ennek két főbb oka van.

Egyrészt, az MSZP az újabb és újabb vita-javaslatokkal kompromisszum-készségét igyekszik demonstrálni. A szocialisták azáltal, hogy újabb vitákat javasolnak, úgy tüntetik fel magukat, mint akik maximálisan nyitottak bármilyen vitára. Az MSZP célja ezen újabb vita-javaslatokkal e szempontból az, hogy az MSZP-s vita-javaslatok differenciálatlanul jelenjenek meg. Vagyis, hogy az a látszat keletkezzen: az MSZP valamennyi politikusa kész a vitára, függetlenül attól, hogy pontosan milyen pozícióra jelöli pártja. A szocialista retorika szerint, ahogyan a miniszter-jelöltek készek a vitára, úgy hajlandó erre Medgyessy Péter is. A viták létrejötte tehát a Fideszen múlik.

Logikus módon a Fidesz kommunikációjának célja a miniszter-jelölti viták kapcsán éppen a szocialista kommunikációs törekvések sikerének megakadályozása. A Fidesz ebből kifolyólag arra törekszik, hogy a miniszter-jelöltek vitájának kérdését élesen elválassza a Medgyessy-Orbán vita kérdésétől. E célt két üzenettel igyekszik a Fidesz megvalósítani. Egyrészt, felhívja a figyelmet arra, hogy egyes szocialista politikusok és miniszterek között már a múltban is zajlott vita. Így a miniszter-jelölti vita lényegét tekintve nem tér el korábbi vitáktól, s így nem kapcsolható össze a Medgyessy-Orbán vitával. Másrészt, a Fidesz expressis verbis is megkülönbözteti a miniszter-jelölti és a miniszterelnök-jelölti vitát. Pokorni Zoltán például azt közölte: "Remélem, hogy ez az öt ember, aki vitatkozni kíván, nem Medgyessy Péter helyett akar vitába szállni".

Említettük, hogy Orbán Viktor jelenlegi stratégiája a vitáról folytatott vitában annak kommunikálása, hogy további vitára nincs szükség. Ezzel igyekszik azt a benyomást kelteni, hogy kizárólag Medgyessy Péteren múlik, létrejön-e egy ilyen vita. Ezt a "no comment" stratégiát folytatja a Fidesz a miniszter-jelöltek vitája kapcsán is: igyekszik e témát jelentéktelennek feltüntetni, és nem hajlandó egységes álláspontot kialakítani a kérdésben. A vitáról szóló döntés az egyes miniszterek döntése - hangzik a Fidesz üzenete. Ezáltal is igyekszik ezt a kérdést elválasztani a miniszterelnök-jelölti vitától.

A fentiek alapján mindazonáltal úgy véljük, a miniszterek kihívása egyes szocialista politikusok részéről elősegítette azon látszat kialakulását, amely szerint a Szocialista Párt kész kiállni a kormányzati politikusokkal - az egyes miniszterekkel éppen úgy, mint a miniszterelnökkel. Ezért a vita-ajánlatokat a szocialisták szempontjából kedvező lépésnek tartjuk.
A másik ok, amely miatt a szocialisták számára a miniszter-jelölti viták felvetése kedvező lépésnek tekinthető, a kihívott miniszterek személyével áll kapcsolatban. Az MSZP ugyanis nem valamennyi miniszterrel kíván vitatkozni; mindössze öt tárca vezetőjét hívták ki szocialista politikusok. Megítélésünk szerint az öt kihívásból három-négy esetben a szocialisták kerülnének ki jobban egy vitából.

A szocialisták által kezdeményezett miniszter-jelölti viták közül két esetben a szocialisták ellenfele nem Fideszes, hanem eredetileg FKGP-s politikus lenne. E politikusok megítélésünk szerint eleve gyengébb helyzetből indulnak, mint szocialista kihívóik, hiszen tárcájuk működésén túl - bizonyos mértékben - felelniük kellene az FKGP négy éves tevékenységéért is. Ez különösen Vonza András esetén lenne a miniszter számára kedvezőtlen. Szabó János ugyan nem kötődött olyan szorosan az FKGP-hez, illetve annak elnökéhez, mint az FVM élén álló Vonza, de miniszteri tevékenységének megítélése erősen vitatható. Szabóval szemben Juhász Ferenc mind párton belüli helyzetét, mind országos népszerűségét tekintve előnyben lenne. Hasonlóképp, az országos támogatottság segítené Csehák Juditot egy Mikolával Istvánnal folytatott vitában. Miután több ellenzéki párt kampányol intenzíven az egészségpolitikai kérdésekkel, és általános a vélekedés, hogy az egészségügy nincs jó helyzetben, Mikola induló pozíciója meglehetősen gyenge volna. Kovács és Martonyi vitájában két országosan kedvelt politikus csapna össze. Ez a vita azonban lehetőséget adna Kovácsnak, hogy magát ne mint MSZP-elnök, hanem mint egy meghatározott szakpolitikában járatos politikus állítsa be. Az elmúlt hónapok külpolitikai eseményei megtépázták Martonyi népszerűségét, jóllehet ezen események nem elsősorban az ő személyéhez kötődtek. Ezért egy, a külpolitikai kérdésekről szóló vitában a szocialisták nem indulnának rosszul. Bár egy esetleges László-Varga vita hatásai a fentiekhez viszonyítva kevésbé ítélhetők meg egyértelműen, mind az öt javasolt vitát számba véve úgy látjuk, hogy e vitákból összességében a szocialisták profitálnának inkább.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384