Csurka István is főpolgármester-jelölt

2002-06-17

A hét folyamán tovább bővült azok köre, akik indulni kívánnak a főpolgármesteri posztért. Gy. Németh Erzsébet immáron hivatalos szocialista jelöltté vált, a MIÉP pedig bejelentette: Csurka István pártelnök is főpolgármester-jelölt lesz. Míg Gy. Németh indítása - de legalábbis jelölése - már jó ideje biztosnak tűnt, Csurka felbukkanása valódi meglepetés volt.

Csurka István indítását több szempontból is lehet értékelni. Egyrészt, vizsgálható a döntés racionalitása, valamint a döntésnek a többi jelöltre gyakorolt következménye. Másrészt, megvizsgálható az a kérdés, vajon a döntés következtében hogyan változnak a választási esélyek.

A MIÉP szempontjából Csurka István elindítása kétségkívül racionális lépés. A döntés elsődleges indoka nyilvánvalóan a MIÉP pozícióinak javítása. A MIÉP választási veresége óta a kiszorult a politikai napirendről. Nem csupán a MIÉP megszólalásai csökkentek - a MIÉP üzenetei az általunk alkalmazott módszertan szerint egyébként sem érték el túl gyakran az ingerküszöböt. Ám a parlamentből való kiesés óta a MIÉP-el kapcsolatos témák is eltűntek a napirendről; a MIÉP-kérdés, amely az elmúlt években a politika egyik fontos témája volt, az elmúlt hetekben lekerült a napirendről.

A MIÉP számára a "Mi - ők" típusú gondolkodás mindig fontos volt. A párt túlélését nem csupán, s talán nem is elsősorban saját pozitív üzenetei alapozták meg. A párt azáltal volt jelen a napirenden, hogy beszéltek róla. Régi igazsága a marketingnek, hogy a média azt ugyan nem tudja befolyásolni, mit gondoljanak "fogyasztói", de azt igen, hogy miről gondolkodjanak. A MIÉP esetén e tétel érvényessége kézzel fogható volt. A MIÉP azáltal (is) jelen volt a közgondolkodásban, hogy folyamatosan beszéltek róla. Bár az említések többsége negatív volt, a MIÉP hívek számára ez nem volt lényeges, hiszen ők a negatív említéseket pozitívként értékelték. Amikor a MIÉP-et támadták, akkor a MIÉP szavazói csak újabb bizonyítékát látták a MIÉP "igazságának". E támadások, az állandó konfrontációk, egyszóval a napirendi jelenlét híján azonban a MIÉP könnyen elveszítheti érdekességét. Az elmúlt hetekben a MIÉP nem diszkreditálódott, hanem eltűnt; nem az iránta érzett pozitív vagy negatív attitűdök erősödtek, hanem a közöny.

Ezt a helyzetet igyekszik most a párt megváltoztatni. Csurka István fellépése önmagában is napirendi jelenlétet biztosított a pártnak. A főpolgármester-jelöltség számos további alkalommal biztosít majd megszólalási lehetőséget a pártelnöknek. Ráadásul Csurka egyik "kedvenc" ellenfelével, Demszky Gáborral, azaz az SZDSZ-el szemben definiálhatja majd magát. Ez lehetőség Csurka számára arra, hogy értékeit újfent markánsan megjelenítse.

Ezen túl is vannak azonban a MIÉP számára stratégiai előnyei Csurka indításának. A kommunikációs-napirendi okon kívül a MIÉP budapesti relatív ereje is indok a pártelnök jelölésére. Csurka vélhetően nem szerepel majd rosszul - amennyiben nem lép vissza az utolsó pillanatban - a főpolgármester-választáson. Tekintve, hogy a MIÉP Budapesten országos átlagánál jóval népszerűbb, valamint, hogy az önkormányzati választásokon szokásos alacsony részvételi arány is segíti majd a MIÉP-et, a 10%-os, vagy akár azt meghaladó eredmény sem kizárt. Ez az eredmény segíthet abban, hogy a MIÉP erős pártként jelenítse meg magát. A jó eredmény abban is segíthet, hogy további "bizonyítékot" kínáljon a választási csalások tényére. Amennyiben ősszel a MIÉP 10%-ot szere, kizárt, hogy tavasszal csak 4%-on állt volna - hangozhat majd Csurka érvelése. A MIÉP korábban is többször élt azzal az eszközzel, hogy nem reprezentatív választásokon való jó szereplést hatalmas országos támogatottságként kommunikált. Ez történt például a dabasi időközi választások kapcsán. Bizonyosra vehető, hogy a MIÉP él majd ezen eszközzel a főpolgármester-választások alkalmával is.

Csurka indítása a MIÉP számára mindezeken túl azért is igen hasznos, mert ezáltal lehetségessé válik a párt önkormányzati választásokon elért eredményét javítani. Egy párt valamennyi jelöltje profitál abból, ha a pártnak az adott választáson van "vezére", különösen, ha e "vezér" nem csupán szimbolikusan irányítja a párt kampányát, hanem személyében is ringbe száll a legfontosabb önkormányzati pozícióért. Megítélésünk szerint Csurka indítása önmagában növelheti a MIÉP budapesti listájára adott szavazatok számát. Csurka jelölése biztosíthatja, hogy a MIÉP továbbra is jelen legyen a fővárosi közgyűlésben.

A MIÉP elnökének indítása érinti a többi párt pozícióit is. A döntés - paradox módon - éppen a regnáló főpolgármester számára a legkedvezőbb. Demszky népszerűsége és elismertsége igen magas Budapesten; feltételezhető, hogy aki munkájával elégedett, ismét rá szavaz majd. Ilyen körülmények között Demszkyt még akkor is nehéz lenne legyőzni, ha egyetlen kihívója akadna. A kihívók számának gyarapodása erősíti Demszky pozícióit, hiszen a Demszky-ellenes szavazatok megoszlanak majd e kihívók között.

A legkedvezőtlenebbül Csurka bejelentése kétségkívül Schmitt Pált érinti. A jobboldali jelölt számára Csurka indulása azt jelenti, hogy nem kapja meg a fővárosi MIÉP szavazók támogatását, ami pedig önálló MIÉP jelölt híján biztosított lett volna számára. Schmittnek ezek után nem csupán a középen álló, ingadozó, főként szocialista szimpatizáns szavazók felé kell nyitna, hanem meg kellene szólítania a szélsőjobb támogatóit is.

Ez előreláthatólag elég nehéz feladat lesz Schmitt számára. A jobboldal jelöltjének egy olyan fővárosban kellene nyernie, ahol a főpolgármester általános népszerűségnek örvend, a baloldali és a liberális erők eleve többségben vannak, s akad egy potenciálisan népszerű szélsőjobb kihívó is. Ezen körülmények között Schmitt győzelmi esélyei igen csekélyek. Nem zárható ki ugyanakkor, hogy Csurka az utolsó pillanatban visszalép az esélyesebb jobboldali jelölt javára. Bár e lépés Schmitt esélyeit növelné, nem biztosítaná győzelmét, így Csurka áldozata fölöslegesnek bizonyulhatna. Mivel ezen ténnyel a MIÉP elnöke is tisztában van, visszalépése legalábbis kérdéses lehet.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384