Politikusok népszerűsége június elején - a Szonda Ipsos adatai alapján

2002-07-02

A Szonda Ipsos 2002. július 1-én hozta nyilvánosságra a június elején végzett közvélemény-kutatásának a politikusok népszerűségére vonatkozó részét. Az egyes politikusok népszerűség-indexeit a Népszabadság július 1-i számának 5. oldala tartalmazza. Az alábbiakban előbb röviden összegezzük azokat a következtetéseket, amelyeket a Szonda Ipsos fontosnak tartott megemlíteni felmérései kapcsán. Az intézet állításait, ahol szükséges, kiegészítjük. Ezek után vázolunk néhány, általunk fontosnak ítélt, az adatokban megmutatkozó összefüggést.


A Szonda Ipsos főbb megállapításai, kiegészítésekkel:

 • A választások után a listára került politikusok népszerűsége viszonylag magas. A mostani felmérésben szereplők átlagos értéke így szintén magas. Vagyis: a választások után hatalomra került politikai elittel a közvélemény viszonylag elégedett.

 • Bárándy Péter rögtön az első alkalommal, hogy neve a listára került, a második helyet szerezte meg. Ez a diplomások, a középkorúak és a kormánypárti szavazók körében elért kiemelkedően magas népszerűségének következménye. Érdekesség, hogy Bárány népszerűsége magasabb az SZDSZ, mint az MSZP szavazótáborában.

 • A kabinet öt tagját ismeri az ország többsége. Ők (ismertségi sorrendben): Medgyessy, Kovács László, Csehák, Magyar, Lamperth. További négy minisztert a lakosság harmada-fele ismeri: Bárándy (47%), Kóródy (38%), László (33%) és Juhász (32%) tartozik e sorba. A kabinet többi tagját a polgárok kevesebb, mint 30 százaléka ismeri csupán.

 • Az elmúlt hónapok legjelentősebb ismertség-növekedését Szili Katalin esetén regisztrálta a Szonda Ipsos.

 • A Fidesz politikusainak népszerűsége csökkent. Kivételt képez e tendencia alól Orbán Viktor, aki - főleg a Fidesz szimpatizánsainak körében tapasztalható további népszerűség-emelkedés okán - 5 pontot javított népszerűségi indexén.


Medgyessy megítélését illetően a közvélemény polarizálódott. Az elmúlt hónapban az ellenzéki szavazók körében a kormányfő népszerűsége 10 pontot esett, a kormányoldal szavazói körében viszont kb. 8 pontot nőtt. Június első felében a miniszterelnök népszerűsége az SZDSZ szavazótáborában nőtt meg leginkább.

További lényeges következtetések:

 • Szakértő miniszterek sikere. A kormány legnépszerűbb tagjaivá azok váltak, akik képesek voltak a látszólagos függetlenség, a szakértői image megőrzésére. Az adatok azt mutatják, hogy sem média-jelenlét, sem konkrét politikai programok meghirdetése nem szükséges a magas népszerűséghez; azt leginkább a "pártpolitikával" szembeállított "szakmaiság" képes előidézni. Az új kormány legnépszerűbb tagjai Bárándy, Medgyessy, László és Csehák lettek - azok, akik az új kormány leginkább technokrata tagjai. A "politikus" miniszterek - Lamperth, Juhász, Kovács László, Magyar - népszerűsége ugyan szintén nem túl alacsony, de nem éri el a "technokraták" szintjét.

  Korábbi vizsgálatok is kimutatták Magyarországon a "szakértő" image fontosságát, ám a Fidesz-kormány utolsó éveiben úgy tűnt, ennek relatív szerepe csökkenőben van. A Medgyessy-kormány hivatalba lépésével azonban kiderült; e csökkenés időleges volt. A "szakértelem" még mindig fontosabb a magyar polgárok számára egy politikus megítélésénél, mint más politikai ismérvek.

  Nem szabad ugyanakkor eltúlozni a technokrata image jelentőségét. A "szakértő" politikusok lehetnek kiemelkedően népszerűek, ám ebből pártjuk általában keveset profitál. Éppen pártonkívüliségük folytán a polgárok kevésbé kötik e személyeket a pártokhoz. Így előfordulhat, hogy vezetőinek magas népszerűség ellenére sem képes egy párt megerősödni. Ez a helyzet például az MDF-el.

 • Orbán és a Fidesz politikusai - a pártonkívüliség sikere. A pártoktól való távolságtartás népszerűség-növelő hatását mutatja Orbán Viktor, illetve a Fidesz többi politikusának példája. Orbán, aki az utóbbi időben a pártpolitikától való fokozottabb távolságtartásra törekedett, jelentős népszerűség-emelkedést könyvelhetett el. Ezzel szemben a "parlamenti" Fidesz prominensei, különösen pedig a pártot leginkább megjelenítő Pokorni népszerűsége csökkent.


Koalíciós összhang. A jelek szerint a koalíció létrejötte után az SZDSZ szavazói több ponton is a fennálló helyzethez "igazították" attitűdjeiket. Ennek egyik eleme a koalíció szocialista politikusainak fokozottabb elfogadása. Említettük, hogy a koalíció legnépszerűbb politikusát, Bárándyt, az SZDSZ tábora szimpatikusabbnak találja, mint az MSZP-é. Medgyessy megítélésében pedig június elejére közeledett a két párt táborának álláspontja. A Medgyessy megítélésében az MSZP és az SZDSZ szavazótábora között lévő különbség a márciusi 16 pontról június elejére 8 pontra csökkent.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384