Főpolgármester-jelölés: visszalép-e Gy. Németh Erzsébet?

2002-09-03

A jelenlegi közvéleménykutatási adatok fényében racionálisnak tűnik az MSZP számára Gy. Németh Erzsébet visszaléptetése. A jelölt növelte ismertségét, de népszerűsége csak pár százalékpontot emelkedett - messze elmarad Demszky Gáborétól vagy Schmitt Pálétól. A visszaléptetéssel a szocialisták komoly presztízsveszteséget szenvednének el és valószínűleg Gy. Németh Erzsébet politikai karrierje is átmenetileg megszakadna. Ez a veszteség azonban még mindig kisebb, mint egy csúfos választási vereségből fakadó presztízsveszteség az MSZP számára. A visszalépés ügyére a racionalitáson túl az MSZP-n belüli belső erőviszonyok is hatással vannak. A végső döntést azonban valószínűleg a választások előtti hónapban, az akkori közvéleménykutatások fényében hozza meg az MSZP: ha a kampány sem javít jelöltjük népszerűségén, akkor a visszalépés valószínűsíthető. HÍR: Szeptember 1-jén a szocialisták biztossá tették, hogy elindítják a budapesti főpolgármesteri posztért jelöltjüket. Az MSZP fővárosi frakciójának vezetője a párt kampánynyitóján kijelentette: bízik a győzelmében. Gy. Németh Erzsébet indulása mellett kiállt az MSZP budapesti elnöksége is. Medgyessy Péter más elfoglaltságra hivatkozva nem jelent meg a rendezvényen, ugyanakkor a múlt héten tárgyalt Demszky Gábor főpolgármesterrel, Kovács Lászlóval együtt. Újságírói kérdésre a kormányfő elmondta, az ügyben csak magánvéleménye van, hiszen a párt dolgaival kapcsolatban Kovács László elnök és Mandur László budapesti elnök a fő döntéshozók. A jelölt immár hivatalosan is harcba szállhat a főváros vezetéséért, hiszen összegyűjtötte a megfelelő számú ajánlószelvényt.

ELEMZÉS: A történések kapcsán három területet érdemes megvizsgálni. Egyrészt Gy. Németh Erzsébet győzelmi esélyeit, Medgyessy Péter szerepét és pozícióját az MSZP-n belül, valamint azt a halogatást, amely a szocialista pártot jellemzi a kérdés kapcsán.

Főpolgármester-jelöltek támogatottsága, biztos szavazók, 2002. augusztus

Jelölt neve

Támogatottsága

Pártjának támogatottsága Budapesten*

Demszky Gábor

50

10

Schmitt Pál

33

25

Gy. Németh Erzsébet

15

60

 


* Schmitt Pál esetében a Fidesz
Forrás: Marketing Centrum, Szonda Ipsos


Ismét téma lett a szocialista főpolgármester-jelölt esetleges visszalépése. A Marketing Centrum legújabb felmérésse alapján a szocialista főpolgármester-jelölt győzelmi esélyei igen alacsonyak. A szocialista politikus visszalépésével biztossá válhatna a jelenlegi főpolgármester győzelme a polgári oldal által támogatott Schmitt Pállal szemben. Nem kétséges, hogy a jelenlegi kormányzó koalíció fő célja az önkormányzati választásokon Schmitt legyőzése.

A párton belüli vita oka az, hogy a visszalépéspártiak meg akarják kímélni attól az MSZP-t, hogy fölényes budapesti támogatottsága ellenére szerény eredményt érjen el a választáson, ráadásul szerintük a visszalépés nélkül Schmitt Pál győzelmi esélyei megnőnének. Az indulást támogatók ezzel szemben úgy gondolják, hogy a jelenlegi legerősebb párt nem engedheti meg magának, hogy ne indítson jelöltet a főpolgármesteri székért. Ezzel Demszky Gábor egyeduralmát is elismerné Budapesten. A kérdés csak az, melyik a kisebb presztízsveszteség a szocialisták számára.

Gy. Németh visszalépése nem volna példa nélkül való, hiszen 1998-ban Katona Béla volt az MSZP jelöltje. Az akkori közvéleménykutatási-adatok szintén Demszky jelentős fölényét mutatták, Katona Béla indulását azonban sokáig lebegtette pártja. A mostani helyzet annyiban eltérő, hogy Gy. Németh Budapesten politizál évek óta, s pártja frakcióvezetője a fővárosi közgyűlésben. Katona Béla "ejtőernyősként" lett jelölt, előtte a titkosszolgálatokért felelős tárca nélküli miniszter volt, s elsősorban a szocialisták országos politizálásában játszott szerepet.

A Gy. Németh Erzsébet indulását pártolók elsősorban ismertségének növelésével érvelnek a megmérettetés mellett. Ez azonban a jelek szerint nem jár együtt a népszerűséggel. Akik azon a véleményen vannak, hogy az MSZP Demszky Gábort támogassa az önkormányzati választásokon, nyilván nem Gy. Németh Erzsébet szakmai alkalmasságát vonják kétségbe. A jelölt azonban az áprilisi választások idején sem volt még ismert politikus. Egyre inkább úgy tűnik, az MSZP nem hagyott elég időt Gy. Németh országos politikai értelemben vett kifutására, megismertetésére.

Kovács László a párt kampányrendezvényén hangsúlyozta a nők szerepét: "Soha nem volt még a magyar Országgyűlésnek női elnöke, most van, Szili Katalin személyében. Soha nem volt a Magyar Köztársaságnak női belügyminisztere, most van, Lamperth Mónika személyében. Soha nem volt a szocialista pártnak női frakcióvezetője, most van, Lendvai Ildikó személyében. Soha nem volt Budapestnek női főpolgármestere, most legyen, Gy. Németh Erzsébet személyében." A nők szerepe hangsúlyos volt az MSZP tavaszi választási kampányában is. Kérdés, vajon továbbra is ragaszkodik-e ehhez a párt az önkormányzati választásokon. A pártelnök szerint igen. Jelen pillanatban úgy tűnik - és ez már aligha változik az ősz folyamán - , egy stratégiához való ragaszkodás oltárán áldozzák fel a politikai eredményességüket a szocialisták.

A párton belüli megosztottság az országos politika fényében meglepő, hiszen a közvéleménykutatások azt mutatják, az MSZP népszerűsége rekorodokat dönt, s a 100 napos program pontjait is teljesítette a koalíció. A sikerek ellenére úgy tűnik az egység nem teljes a szocialiasta pártban. A kormányfő finoman érzékeltette, hogy a párt budapesti vezetésétől eltérő a véleménye. Mivel a főpolgármesteri pozíció stratégiailag fontos poszt még az országos politikában is, ezért nyilvánvalóan a párt fővárosi vezetése egyedül nem dönthet a kérdésben. Egyelőre kétséges, kialakulhat-e törésvonal a Gy. Németh mellett nyíltan kiálló Kovács László, és kormánybeli főnöke, Medgyessy Péter között. Ez esetben ugyanis sajátos helyzet állna elő. Kovács László Medgyessy beosztottja, a pártban azonban a külügyminiszter az első ember. A véleményeltérés ezen túl az MSZP prominens politikusai és budapesti vezetése között is létezhet. A pártpolitikát ismerve azonban a sajátos kettős kötélhúzásból nem kerülhet ki győztesen a fővárosi MSZP. A kérdés azonban még nem dőlt el, a megoldás a későbbiekben megmutathatja az erőviszonyokat a pártelnök és a miniszterelnök között is. Ismert, hogy rövid SZDSZ-elnöksége idején 2000 végétől Demszky Gábor távolabb próbálta elhelyezni pártját a szocialistáktól, ami az MSZP-n belül visszatetszést keltett. A jelenlegi miniszterelnökkel azonban jó a főpolgármester viszonya, így ez is gyökere lehet a véleménykülönbségnek. Egyre inkább úgy tűnik, az ügy egyáltalán nem Gy. Németh Erzsébetről szól, ezzel pártja tovább rontja esélyeit, hiszen kikerül a középpontból saját jelöltje.

A platformok megjelenése nem újkeletű az MSZP-n belül. Elég, ha csak a miniszterelnök-jelölt megválasztása körüli eseményekre gondolunk, amikor más és más csoportok álltak ki Medgyessy Péter, Kovács László vagy éppen Németh Miklós mellett. Személyi kérdésekben tehát nem először kerülnek a felszínre egymástól eltérő vélemények a párton belül.

Az MSZP törésvonalaival kapcsolatban felvetődhet Medgyessy Péter párton belüli ereje. A kormányfő tárgyalása Demszkyvel, valamint távolmaradása a kampánynyitó gyűlésről egyértelmű üzenet. Ez a visszalépést szorgalmazók érveit is erősíti. Mint ismert, a miniszterelnök nem tagja a pártnak. A rendszerváltozás óta az első pártonkívüli kormányfő. Hogy ez mennyit nyom a latban döntő pártpolitikai kérdésekben, erre most először kaphatunk választ. Ha Gy. Németh Erzsébet indul a főpolgármesteri posztért, akkor az Kovács László pártelnök és a budapesti MSZP erejét jelzi. Ellenkező esetben azonban könnyen lehet, hogy Medgyessy népszerűsége csökken a szocialista pártban, hiszen egy "kívülről jött erős ember" sok párttag szemében szálka lehet. Ha azt tekintjük szokványosnak, hogy egy demokratikus párt döntéseit annak választott vezetői hozzák, akkor nem kétséges, hogy Kovács László kezében van a döntés. Az a döntés, ami a fenti logika alapján már meg is született. Hozzá kell tenni azonban, hogy Kovács is tárgyalt már Demszkyvel. Ha azonban Medgyessy akarata érvényesül, akkor könnyen vezérré válhat a miniszterelnök. Tovább bonyolítja a képletet azonban az, hogy amennyiben Gy. Németh Erzsébet nem lép vissza és megalázó vereséget szenved a választáson, úgy az őt támogatók párton belüli pozíciói is gyengülhetnek.

Orbán Viktor vitán felül a jobboldal vezetője, még akkor is, ha semmilyen pozíciója nincs a pártban. A jelenlegi kormányfő is pártok fölöttivé válhat a főpolgármester-választás kapcsán. Meg kell azonban jegyezni, hogy mind Medgyessy egyéniségétől, mind politikafelfogásától távol állna egy vezér-szerep, így hát kevéssé valószínű.

Gy. Németh Erzsébet népszerűsége és Medgyessy Péter viselkedése az ügyben egyértelműen a visszalépést támogatók tábora számára szolgál munícióként. További érv emellett, hogy Demszky MSZP-támogatással történő indulása garantálná Schmitt Pál legyőzését, amely mindkét párt közös célja.

Kommunikációs szempontból egyértelműen hibát követett el az MSZP, hiszen a visszalépés folyamatos lebegtetésével saját választóit is bizonytalanságban hagyja, s azt a képet sugallja magáról, hogy nem tud dönteni a kérdésben.

KOMMENTÁR: A jelenlegi közvéleménykutatási adatok fényében racionálisnak tűnik az MSZP számára Gy. Németh Erzsébet visszaléptetése. A jelölt növelte ismertségét, de népszerűsége csak pár százalékpontot emelkedett - messze elmarad Demszky Gáborétól vagy Schmitt Pálétól. A visszaléptetéssel a szocialisták komoly presztízsveszteséget szenvednének el és valószínűleg Gy. Németh Erzsébet politikai karrierje is átmenetileg megszakadna. Ez a veszteség azonban még mindig kisebb, mint egy csúfos választási vereségből fakadó presztízsveszteség az MSZP számára. A visszalépés ügyére a racionalitáson túl az MSZP-n belüli belső erőviszonyok is hatással vannak. A végső döntést azonban valószínűleg a választások előtti hónapban, az akkori közvéleménykutatások fényében hozza meg az MSZP: ha a kampány sem javít jelöltjük népszerűségén, akkor a visszalépés valószínűsíthető.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384