MSZP-SZDSZ viszony: szembenállások

2002-09-05

Törésvonalak mutatkoznak a két koalíciós párt között. Az MSZP és az SZDSZ egyelőre úgy tűnik, nem indít közös főpolgármester-jelöltet és a Mécs-bizottság tevékenysége kapcsán sem teljes az egyetértés. A két párt egymáshoz való viszonya is tisztázásra vár, ezt csak megerősítették az SZDSZ-ből való közelmúltbeli kilépések. Ugyanakkor nem egységes az önkormányzati választások kapcsán a szocialisták országos és budapesti vezetése sem.HÍR: Nincs egyezség az MSZP és az SZDSZ között a főpolgármester-jelölésről. Az MSZP nem lépteti vissza jelöltjét. Demszky Gábor a szocialisták belügyének tekinti a döntést, ám beszélt Medgyessy Péterrel és Kovács Lászlóval is az önkormányzati választások kapcsán a két párt együttműködéséről. Mindeközben a Mécs-bizottság MSZP-s és szabaddemokrata tagjai között is megoszlanak a vélemények a múltfeltáró bizottság működéséről. A bizottság elnöke beterjesztett egy jelentéstervezetet a rendszerváltozás utáni kormánytagok állambiztonsági múltjáról. Tóth Károly szocialista képviselő viszont úgy véli, csak az ellenzéki képviselők bevonásával képzelhető el egy bizottsági jelentés.

ELEMZÉS: A két párt a kormányzati együttműködés ellenére sincs összhangban. Az önkormányzati választások, a Mécs-bizottság körüli véleménykülönbség mellett fontos kiemelni az SZDSZ két emblematikus figurájának, Kis Jánosnak és Hack Péternek a kilépését a pártból. Mindketten pártjuk MSZP-hez való viszonyát is felhozták indokul kilépésükkor.

A szocialisták és a szabaddemokraták vezetői között nem látható törésvonal. Medgyessy Péter, Kovács László vagy Kuncze Gábor esetében mind retorikájukban, mind stílusukban, mind mondanivalójukban sok közös vonás található. Mindkét pártban vannak azonban politikusok, akik szemben állnak a pártvezetéssel. A főpolgármester-választással kapcsolatban a szocialisták budapesti szervezete Gy. Németh Erzsébet indulása mellett foglalt állást, míg a kormányfő utalt rá, hogy egyeztetett Demszky Gáborral. Hivatalosan Kovács László is Gy. Németh indulása mellett szállt síkra, ám szintén folytatott megbeszéléseket a jelenlegi főpolgármesterrel. Ez elsősorban a platformok kérdését veti föl, hiszen ez folyamatosan jelenlévő probléma a szocialista pártban. Demszky Gábor kampányában már jelezte, hogy az MSZP belső ügyének tekinti a visszalépést.

Ha a két koalíciós partner nem tökéletes összhangjáról beszélünk, akkor a törésvonalakat nem a pártvezetők, hanem az MSZP visszalépést nem támogató csoportja, valamint a kormányfőt támogatók és az SZDSZ között húzódik. Furcsamód Medgyessy Péter vagy éppen Kovács László állt a kisebbik koalíciós párt mellé, míg egy markáns szocialista vonal jelenti a másik pólust. Az előző MSZP-SZDSZ-kormány idején ez éppen fordítva történt, hiszen a cezúra a szabad demokraták sorain belül volt észrevehető. Akkor a liberálisok között volt véleménykülönbség a szocialistákhoz való viszonyról, ma ugyanez figyelhető meg - ellenkező előjellel.

A Mécs-bizottságban sokáig úgy tűnt, hogy az ellenzéki képviselők kivonulása után a koalíciós pártok képviselői teljes egyetértésben folytatják a munkát. A különbségek ott kezdődtek, amikor a szocialista Tóth Károly mindenképpen nyilvánosságra kívánta hozni az állambiztonsági ügyben érintettek nevét, míg a szabaddemokrata bizottsági elnök ezt ellenezte, halogatta. A sajtóban megjelent listák több olyan személyt hoztak hírbe, aki nem volt érintett, így kínos helyzetbe került a bizottság. Tóth Károly végül be akarta vonni az ellenzéket is a jelentéstervezet elkészítésébe, Mécs Imre ezt ellenezte. A konfliktus alapvetően két ember, két politikus között bontakozott ki. Az SZDSZ-nek kommunikációs problémát okozott, hogy míg egyik politikusuk rendszeresen napirenden van, addig ők maguk pártként nem tudnak megjelenni. A bizottságban egyikük sem hangsúlyosan pártjuk színeiben jelent meg, a véleménykülönbség tehát inkább személyekre korlátozódik. Kérdés, a jövőben ez kiterjedhet-e pártjaikra is. Ehhez előbb az szükséges, hogy markáns pártvéleményként fogalmazódjon meg a két képviselő álláspontja.

Kis János és Hack Péter kilépése pártjukból rávilágít arra a problémára, amellyel már 1994 óta küzd a Szabad Demokraták Szövetsége. A párt régóta őrlődik a jobboldallal való éles szembenállás és az MSZP-hez való viszony kettőssége között. 1994 után úgy tűnt, a jobboldallal való konfliktusok erősebbnek tűnnek az antikommunizmusnál. Koalícióra léptek a szocialistákkal és a politikai baloldalra sodródtak. Az ellenvéleményt hangoztatók eltűntek a párt vezetéséből. A mostani két kilépés azonban jól elválasztható egymástól, bár mindkettő az MSZP-vel kapcsolatos. Az egykori pártelnök Kis János a Medgyessy-botrány kapcsán jutott erre az elhatározásra. Hack Péter elsősorban a párt koalíciós tárgyalásokon vélt magatartása miatt távozott az SZDSZ-ből. Úgy vélte, pártja stratégiai hibát vétett a tárcák megszerzésénél a tavaszi kormányalakításkor. A két kilépés oka különbözik, gyökere azonban közös. Mindkét politikus a párt MSZP-hez való viszonya és viselkedése miatt távozott a szabad demokratáktól.

KOMMENTÁR: A jelenlegi helyzetben az MSZP-ben lehet megosztó tényező az SZDSZ-hez való viszony. A párt budapesti vezetése szembetalálja magát a szabad demokratákkal és az MSZP legfőbb vezetőivel is a visszalépés lebegtetése kapcsán. Ez kihathat egy esetleges fővárosi koalícióra is. Noha a Mandur László vezette budapesti MSZP már beszélt a fővárosi koalíció folytatásáról, az 1994-98 közötti helyzet kicsiben könnyen megismétlődhet a fővárosban. A Horn-kormány idején az SZDSZ ment szembe gyakran a koalíciós partnerrel, 2002 és 2006 között az MSZP lebegtetheti a kilépést. Mivel minden bizonnyal a fővárosi közgyűlésben a szocialistáké lesz a legnagyobb frakció, ezért hatásfokuk is nagyobb lehet. A fővárosi együttműködés már az elmúlt négy évben sem volt zökkenőmentes.

A Mécs-bizottság ügyében a konfliktus kiterjedése nem várható. Kuncze Gábor is elmondta aggályait a bizottság módszereivel kapcsolatban. Mindez azt jelenti, hogy Mécs Imre egyedül maradt véleményével az MSZP-vel és saját pártjával szemben.

Az SZDSZ-ből való kilépések ismét fölvetik a kérdést a párt helyzetéről. Viszonyukat a szocialistákkal kapcsolatban mindmáig nem tisztázták. A kisebbik párt szinte már teljesen belesimul az MSZP politizálásába, s nem tud karakteresen megjelenő liberális alternatíva mentén aktív lenni a közéletben. Talán a két párt uniójáról gondolkozni sem annyira lehetetlen már, mint akárcsak 2-3 évvel ezelőtt, de realitása még az Fidesz-MDF egyesülés valószínűségétől is távolabb áll.

Sajtókapcsolat:
+36 20 665-0384
Telefon:
+36 20 665-0384